Ausführliche Erläuterung der Pandecten: 58

Predný obal
Verlag von Palm & Enke, 1887 - 628 strán (strany)

Vyhµadávanie v obsahu knihy

Èo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nena¹li ¾iadne recenzie.

Iné vydania - Zobrazi» v¹etky

Èasté výrazy a frázy

Bibliografické informácie