Obrázky na stránke
PDF
ePub

T. LUCRETII CARI

DE RERUM NATURA LIBRI SEX.

Delph. et Var. Clas.

VOL. III.

Lucret.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

LONDINI:

CURANTE ET IMPRIMENTE A. J. VALPY, A. M.

1823.

« PredošláPokračovať »