Obrázky na stránke
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

COMMUNE SS. ABBATUM, MONACHORUM, CONOBITARUM,

ET ANACHORETARUM.

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »