Obrázky na stránke
PDF
[ocr errors]

dámns: sed quam tiducia- . Requiescant in pace. liler speramus ac petimus, R. Amen. fac eas aliquam apud te in Privatim pro Patre et Madulgentiam invenire. Per.

tre., Dóininum.

Oratio. In Anniversariis dicun- D Eus, qui nos patrema tur tres sequentes Oratio D et matrem honorare nes.

præcepisti : miserére clen Eus indulgentiárum, menter animabus patris et

I Dómine , da animæ matris meæ , eorumque famuli tui N. (vel fámulæ peccata dimitte; meque eos tuæ N.) cujus anniversári- in æternæ claritátis gaudio un depositiónis diem com- fac videre. Per Dóminum. memoramus, refrigérii se- Quoties dicitur unum dem, quiétis beatitudinem, tantùm Nocturn. dicuntur et luminis claritátem. Per Psalmi cum Antiphonis, Dóminum.

et RRR. ut supra; Lec[ Hæc præcedens Ora- tiones verò, ut sequuntur. tio pro pluribus dicitur in FERIA 11. ÉT V. plurali.]

Lectio j. Job. 10.
Pro Benefactoribus.

Anus tuæ fecérunt n Eus, véniæ largitor, et m e, et plasmavérunt Dhumanæ salutis ama- 1 me totum in circuitu, tor, quæsumus clementiam et sic repentè præcipitas tuam ; ut nostræ congre- me? Memento quæso, quod gatiónis fratres, propin sicut lutum féceris me, et quos, et benefactores, qui in púlverem reduces me. ex hoc sæculo transiérunt, Nonne sicut lac mulsisti beatà Maríà semper vírgi- me, et sicut cáseum mecone intercedente, cum om agulasti? Pelle et caruibus nibus Sanctis tuis, ad per- viestisti me : ossibus et. pétuæ beatitudinis consór- nervis compegisti me: vi. tium pervenire concédas. tam et misericórdiam triPer Dóminum.

buisti mibi, et visitatio Pro omnibus Defunctis. qua custodívit spiritum midélium Deus omnium meum. I cónditor et redemptor, R. Defecérunt, p. Ixxxiv. animabus famulórum, fa- Serino sancti Augustini mulárumque tuárum re

Episcopi. missiónem cunctórum fri- Lib. de cura pro mort. Cap. bue peccatorum; ut indul

18. gentiam quam semper op . Lectio ij. tavérunt, piis supplication Non existimémus ad pibus consequantur. Qui IY mórtuos, pro quibus vivis et regnas in sæcula curam gerimus , pervenisæculórum. R. Amen. re, nisi quod pro eis sive

altaris,

[ocr errors]
[ocr errors]

nórtuis, vivificábit et dentes animárum juváwirt rtália corpora vestra men , pro quibus offertur

fter inhabitantem Spi- precàtio sancti illíus et treu m ejus in vobis. Ergo, mendi, quod in altári* artres, debitores sumus pósitum est, sacrificii. Scio copi carni, ut secundùm multos dicere , quid juvat mhem vivamus. Si enim ánimam sive cum peccas ndùm carnem vixé- tis , sive absque peccátis tiet, moriémini : si au- ex hoc mundo decedentik spíritu facta carnis tem, etiamsi in hoc sacri

otificaveritis, vivétis. ficio illius mentio fiat. An is. Libera me, quod est euim , si rex aliquis eos, d DPW Pars Hiemalis.

odini

piscop ca rapphen

rection

-Fistim los, pis imus,/ LX uod pa

à quibus offensus est, in FERIA IV. ET SAB. exilium pepulerit, pós Lectio ;. Job. 19. tea verò illorum propin Elli meæ , consumptis qui coronam aliquam Pcárnibus, adhæsit os conficientes, pro his, qui 1 meum, et derelicta sunt in supplicio , exú- sunt tantummodo lábia libus eidem offerrent, non- circa dentes meos. Miserém ne condonatiónem aliquain mini mei, miseréminimei, suppliciórum ipsis déde- saltem vos amici mei, quia rit? Ad eumdem modum manus Dómini tétigit me. el nos pro defunctis preca Quare persequimini me, tiónes adhibentes,quàmvis sicut Deus , et carnibus sint peccaióres, non qui- meis saturámini ? Quis dem coronam pléctimus, mihi tribuat ut scribantur sed Christum pro nostris sermónes mei? Quis mihi peccatis mactátum offéri- det ut exarentur in libro inus; ut et nobis et illis stylo férreo, et plumbi lá. eum, qui est benignissi- mina, vel celte sculpantur mus, propitium reddamus. in silice ? Scio enim quod

B. Dómine, p. lxxxviij. Redemptor meus vivit, et Dé Epistola prima beati in novissimo die de terra Pauli Apostoli ad Co- surrectúrus sum, et rurrinthios.

sum circúmdabor pelle Lectio iij. Cap. 3. meå, et in carne mea viTOUndamentum áliudne- débo Deum meum. Quem

mo potest pónere, præ- visurus sum ego ipse, et ter id quod pósitum est, gculi mei conspecturi sunt, quod est Christus Jesus. Si et non alius : repòsita est quis autem superædificat hæc spes mea in sinu meo. super fundamentum hoc, R. Scio, p. xcj. aurum, argentum, lápi- Sermo S. Joannis Chrydes pretiosos, ligna , fæ . sóstomi. num, stipulam ; uuiuscu- In Act. Apost. jusque opus manifestum

Lectio ij. erit : dies enim Dómini NJOn frustra oblationes declarabit , quia in igne A pro defunctis fiunt, revelabitur ; et uniuscu- non frustra preces, non jusque opus quale sit, frustra eleemosyna. Hæc ignis probabit. Si cujus ómnia Spiritus dispóopus mánserit, quod super- suit volens, ut nos múædificávit , mercedem ac- tuum juvémus. Minister eipiet.Si cujus opus árserit, clamat pro his qui defuncti detrimentum patiétur:ipse sunt in Christo , et pro his autem salvus erit; sic ta- qui illorum memoriam famen quasi per ignem. ciunt. Non Diaconus est,

. Libera me, p. xcij. qui talem vocem illam

emillit, sed Spiritus sanc- non resurrexit, inanis est tus. In manibus est hós- ergo prædicatio nostra , tia , et ómnia propósita inanis est et fides vestra : sunt benè ordinata. Ad- invenimur autem et falsi sunt Angeli, adsunt Ar- testes Dei; quóniam tes. chángeli, cum tanto hor- timónium diximus adver: róre adstant omnes, ads- sùs Deum, quod suscitatant illi clamantes ómni- verit Christum, quem nou bus silentibus ; et putas suscitavit, si inórtui non simpliciter hæc fíeri? Ila- resurgunt. Nam si mortui que ne fortuitò hæc fieri non resurgunt, neque putémus. Hæcscientescon- Christus resurrexit. Quod siderénus quantas conso si Christus non resurrexit, latiónes possemus mórtuis, vana est fides vestra; adpro lacrymis, pro monu- huc enim estís in peccatis mentis præstare, nempe vestris. Ergo et qui doreleemosynas, preces, ora- miérunt in Christo, periétiónes, ut et illi, et nos as- runt. Si in hac vita tansequámur promissa bona. tùm in Christo sperantes

B. Ego ad Dóminum,p. sumus, miserabiliores suxcij.

mus omnibus hominibus. De Epístola prima beáti Nunc autem Christus rePauli Apostoli ad Co suirrexit à mortuis primi

. rinthios. . tiæ dormiéntium ; quóLectio iij. Cap. 15. niam quidem per hómial Christus prædicátur nem mors , et per hómi

quòd resurrexit à mór- nem resurrectio mortuótuis, quómodo quidam di- rum. Et sicut in Adam cunt in vobis , quóniam omnes moriuntur , ita et resurrectio mortuórum non in Christo omnes vivificaest ? Si autem resurréc- buntur. tio mortuorum non est, B. Libera me, quod est neque Christus resurre- nonum in Officio Defuncxit. Si autem Christus torum , p. xcij.

[ocr errors]

PSALMI GRADUALES. Inchoanturabsolutèsine tri; sed in fine ultimi dia Antiph. Psalmi, Ad Dó- citur Réquiem æternam. minum, p. 57. Levavi, Deinde dicitur flexis gee ib. Lætátus sum, p. 73. nibus:Pater noster secreto. Adle levavi, Ib. Nisi quia, V. Et ne vos indúcas in ibid.

tentatiònem ; R. Sed libera Et hi quinque Psalmi nos à malo. dicuntur sine Glória Pa. . A porta inferi R.Erue,

« PredošláPokračovať »