Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy
" Iniquitátem meditátus est in cubíli suo : * ádstitit omni viae non bonas, malítiam autem non odívit. Dómine in cœlo misericordia tua : * et véritas tua usque ad nubes. Justítia tua sicut montes Dei : * judícia tua abyssus multa. Homines, et... "
Breviarium Bajocense - Strana 61
1830
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Časť 4

1815
...ágeret. húijiutútem meditátusest in cubíli siio : ástitil ornni viœ non bonee ; * malítiam autem non odívit. Dómine , in cœlo misericordia tua ,...Justítia tua sicut montes Dei : * judícia tua abyssus inulta. Homines et jumenta salvábis , Dómine ; * quemádmociiirn multiplicasti misericórdiam tuam...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Časť 2

1815
...Iniquitátem meditátiis est in ciibili suo : ástitil omni viœ non bon» ; * malitiam autem non odivit. Dómine, in cœlo misericordia tua , * et véritas...nubes. Justítia tua sicut montes Dei : * judícia tua abyssuí multa. Homines et jumenta salvábis , Dómine ; * quemádmodíini multiplicasti misericórdiam...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Časť 3

1815
...bene ageret. Iniquitátem meditátus est 'n cubili suo : ástitil omni vi*nonbonœ: * malítiam aiitem non odívit. Dómine , in cœlo misericordia tua , * et véritas tua usque ad nubes. Jiistítia tua sicut montes D*" : * judicia tua abyssus multa. Homines et jumenta salvábis , Domine...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense, Časť 2

1828
...omni v!œ non bonas ; *malitiam autem non odivit. Domine , in cœlo misericordia tua , * et vérilas tua usque ad nubes. Justítia tua sicut montes Dei...: * judícia tua abyssus multa. Homines et jumenta snlbus suis ; secundiim multi- vábis , Domine ; * quemádtúdinem impietátum eo- modùm multiplicasti...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense, Časť 3

1828
...ágeret. Iniquitátem meditátus est iu cubíli suo : ástitit omni vioe non bonse; * malítiam autem non odívit. Dómine, in cœlo misericordia tua, * et véritas tua usque ad nubes. Justítía tua sicut montes Dei: * judícia tua abyssus multa. Homines et jumenta salvábis, Dómine...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense, Časť 3

1829
...ágeret, Iniquitátem meditátus est in cubili suo; ástitit omni vice non bonae, * malítiam autem non odívit. Dómine , in cœlo misericordia tua ,...* judícia tua abyssus multa. * Homines et jumenta salvábis, Domine : * quemádmodùm multiplicas!! misericórdiam tuam , Deus. Filii autem hominum *...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Ebroicense

1829
...ágeret. Iniquitátem medita tus est in cúbilisuo; ástitit omni vise non liona:; * malítiam autem non odívit. Dómine, in cœlo misericordia tua ;...tua usque ad nubes. Justítia tua sicut montes Dei : * judie ia tua abyssus multa. Homines et jumenta salvábís, Dómine : * quemádmodum multiplicâsti...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense, Časť 1

1829
...ágeret, Iniquitátem meditátus est in cubín suo; ástitit oniui vi;c non bonae, * malítiam autem non odívit. Dómine , in cœlo misericordia tua , * et véritas tua usque ad nubes. Justitia tua sicut montes Dei : * judícia tua abyssus multa. Homines et jumenta salvábis, Domine...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Pars Hiemalis

Catholic Church - 1830
...bonse ; * malítiam autem non odívit. Dómine , in tícelo misericordia tua , * et véritas tua usquè ad nubes. Justítia tua sicut montes Dei : * judícia tua abyssus multa. Homines et jumenta salvábis , Domine ; * quemádmodùm multiplicasti misericórdiam li,<;tui , Deus. Fílii autem hóminum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Forojuliense, Časť 4

1833
...omni viz non Ьопге ; * malítiam autem non odívit. Dómine , in cœlo misericordia tua , * el véritas tua usque ad nubes. Justítia tua sicut montes...: * judícia tua abyssus multa. Homines et jumenta salvábis, Dómine; * quemadmodum multiplicas!! misericórdiam tuam, Deus. Fílii autem hóminum* in...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF