Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy
" Super inirm'cos meos prudentem me fecisti mandato tuo,*quia in oeternum mihi est. Super omnes docentes me intellexi, * quia testimonia tua meditátio mea est. Super senes intellexi, *quia mandata tua quaesivi. "
Breviarium Bajocense - Strana 19
1830
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Časť 4

1815
...tota die meditátio mea est. Super inimícos meos prudentem me fecisti mandato tuo ; * quia in setemum mihi est. Super omnes docentes me intellexi ; * quia...mea est. Super senes intellexi; * quia mandata tua quaesívi. Ab omni via mala prohíbui pedes meos, * ut custo— diam verba tua. A judíciis tuis non...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Časť 3

1815
...Super mímicos meos prudentem me fecisti mandato tuo ; * qnia in aeternum mihi est. à Sextant. ï3 Super omnes docentes me intellexi ; * quia testimonia...mea est. Super senes intellexi; * quia mandata tua quœsivi. Ab omni via mala prohíbui pedes meos , * ut custodiara verba tua. ^A judiáis tuis non decli-....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Časť 2

1815
...tota die meditado mea est. Super inimícos meos prudentem me fecisti mandato ttio ; * quia in eeternum mihi est. Super omnes docentes me intellexi ; * quia...testimonia tua meditátio mea est. Super senes intellexi ; * qiiia mandata tua quEesívi. Ab omni via mala prohí— bui pedes meos,*ut custó— diam verba...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense, Časť 4

1820
...pru2^ Dominica dentem me fecisti mandato tuo ; * quia in seternum mihi est. Super oimves docéntesme intellexi ; * quia testimonia tua meditátio mea est. Super senes intellexi ; * quia mandata tua quaesivi. Ab omni via mala prohíbui pedes meos , * ut custódiam verba tua. A judíciis tuis non declinavi...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense, Časť 2

1828
...inim {cos meos prudentein me fecisti mandato tuo, * quia in aeternum mil) i est. Super omnesdocentes me intellexi , * quia testimonia tua meditátio mea...intellexi , * quia mandata tua qiiaesivi. Ab omni via mala prohíbui pedes meos , * ut custodiara verba tua. A judiciis tuis non declinávi , * quia tu legem...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense, Časť 1

1828
...tota die meditátio mea est. Super inimícos meos prudente me fecisti mandato ttio ; quia in aeternum mihi est. Super omnes docentes me intellexi ; * quia...mea est. Super senes intellexi : * quia mandata tua quœsivi. Ab omni via mala prohíbui pedes meos; * ut custodian! verba tua. A judíciis tuis non declinavi...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense, Časť 4

1828
...Super iniimcosmeosprudentem me fecisti mandato tuo, * quia in aeternum uní ii e¿t. . Super orones docentes me intellexi , * quia testimonia tua meditátio...mea est. Super senes intellexi , * quia mandata tua quasi» ¡. Ab omui via mala prohibai pedes meos , * ut custdliiani verba tua. A j itd iras tuis non...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense, Časť 3

1828
...prudentem me fecisti mandato tuo, * quia in aeternum mihi est Super omnes docentes me intelfexi , * quia testimonia tua meditátio mea est. Super senes intellexi , * quia mandata tua quaesívi, Ab omni via mala prohíbui pedes meos , * ut custodiara verba tua. A judíciis tuis non...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Ebroicense

1829
...tota »lie meditátio mea est. Super inimícosmeos prudentem me fecisti mandato tuo;*quia in aeternum mihi est. Super omnes docentes me intellexi ; * quia...mea est. Super senes intellexi ; * quia mandata tua quaesívi. Ab omni via mala prohíbui pedes meos ; * ut custódiam verba tua. A judíciis tuis non...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Ebroicense

1829
...est. Super inimícosmeos prudentem me fecisti mandato tuo; *quia in xternum mihi est. Super orones docentes me intellexi ; * quia testimonia tua meditátio mea est. Super senes intellexi ; * qaia mandata tua quaesivi. Ab omni via mala prohíbui pedes meos ; * ut custQiliam verba tua. A...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF