The Spectator. ...

Predný obal
J. Tonson, 1726

Bibliografické informácie