Les supercheries littéraires dévoilées: Galerie des écrivains français de toute l'Europe qui se sont déguisés sous des anagrammes, des astéronymes, des cryptonymes, des initialismes, des noms littéraires, des pseudonymes facétieux ou bizarres, etc, Zväzok 6

Predný obal
 

Èo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nena¹li ¾iadne recenzie.

Zvolené strany

Iné vydania - Zobrazi» v¹etky

Èasté výrazy a frázy

Bibliografické informácie