Obrázky na stránke
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

43 20
44 30

OO

[blocks in formation]

44 49 0

[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cour.
9
Novembre 1779..

41 40 0
BAYLI.
15
Ayril
1779

41 53
Cook.
16 Avril 1779.

42 12 45
17 Avril...

43 18 30
Bayli.
26 Février 1778..
6 Mars...

Cook.
1 Mars 1778..

BAYLI.
I Mars 1778.

44 SI
Cook.
16 Mars 1778.

44 56 0
19 Mars 1778

44 57 30
BAYLI.
16 Octobre 1779

45

8
Cook,
15 Octobre 1779 46 30

BAYLI.
24 Mars 1778...

47 44 0
Cook.
14
Octobre 1779

48 17 30
Bayli.
28 Mars 1778

49 27
Cook.
5 Avril 1778...

BAYLI.
20 Avril 1779.

49 47 0
12 Octobre 1779

50 55
27 Avril...

52 22
Cook.
15 Septembre 1779.....1 530 30

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

49 36 0

[merged small][ocr errors][merged small]

ооо

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

7 Juin.....

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

BAYLI.
17 Août 1779..
3 Octobre...

Cook.
30 Juin...
12 Octobre 1778 .....

BAYLI.
i Mai 1778..
12 Acût 1779.

Соок.
18 Juin 1778..
21 Juin 1779

BAYLI.
21 Juin 1779...

s Juillet 1778.
10 Juin...

Соок. .
14
Juillet 1780...

BAYLI.
13 Juillet 1778.

Cook.
14 Mai 1780.

BAYLI.
27 Septembre.
5 Mai 1778.

Cook.
25 Juin 1779.
7 Août..

BAYLI.
Juillet 1778...
27 Juin 1779...

Cook.
17 Mai 1778.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

19

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

31 Mai.

61 12

оо

210 13

o 77 7 30
206 15 30 76 90

61 48 30

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cook.
30 Juin 1779

BAYLI.
1 Juillet 1779

Cook.
3 Juillet 1779.

BAYLI.
3 Juillet 1779

Соок.
2 Août 1779

BAYLI.
7 Septembre 1778....
13 Septembre..

Cook.
i Août 1779.
13 Septembre 1778....

BAYLI.
Août 1778. .
31 Juillet 1779
1 Août 1778
2 Septembre.

Cook.
13 Août 1778.
28 Juillet 1779.

BAYLI.
27 Juillet 1779.

Cook.
10 Juillet
9 Juillet....

BAYLI.
8 Juillet...

64 23 20
64 33

оо

76 30
76 25 0

194 55

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

1779

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

13 Juillet

69 26

191 35
185 50 o 1 80 s 20

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

BAYLI. 25 Mars 1779.

Cook. 21 Mars 1779.

BAYLI. 19 Mars 1779

Cook. 18 Janvier 1778. 28 Janvier....

BAYLI. 18 Janvier 1778. 31 Janvier 1778

Cook. 6 Mars 1779 2 Avril 1779..

Bayli. 13 Février 1778.

Cook. 4 Février 1778.. 14 Novembre 1779. 3 Avril.....

BAYLI. 14 Novembre 1779.....

Cook. 13 Novembre 1779. .

BAYLI. 5 Avril

1779...

Cook. 6 Février 1778

BAYLI. s Février 1778.

43. II 15 38 00

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PredošláPokračovať »