Obrázky na stránke
PDF
ePub
[merged small][merged small][graphic][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]

Fifth Avenue, Thirty-third and Thirty-fourth Streets

MONDAY, DECEMBER 22, 1913

« PredošláPokračovať »