Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy 110 z 43 na dotaz Domine probasti me et cognovisti me: * tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem....
" Domine probasti me et cognovisti me: * tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam. Intellexisti cogitationes meas de longe:* semitam meam et funiculum meum investigasti. Et omnes vias meas praevidisti: * quia non est sermo in lingua mea. Ecce,... "
Breviarium Constantiense - Strana 120
1830
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ

1815
...est ser— •"10 in lingua mea. Ecce , Dómine , tu cogTiovisti ómnia , novissima et antíqua : * tu formasti me , et posuisti super me manum tuam....facta est sciéntia tua ex me : * confórtala est, et nonpótero ad earn. Quo ibo à spíritn tuo ? * et quo à fácie tua fúgiam ? Si ascenderé in cœlum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ

1815
...Dómine , tu cognovisti ómnia , novíssima et antique : * tu formasti me, et posuisti super me mannni tuam. Mirabilis facta est sciéntia tua ex me : * confórtala est, et non pótero ad earn. Quo ibo à spiritu ttto ? * et quo à fácie tua fúgiam ? Si ascéndero in cœlum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Virdunense

1826
...measpras*vidisti , * quia non est scrmo in lingua meâ. Ecce , Dómine , tu cognovisti ómnia , novissima et antiqua : * tu formasti me , et posuisti super...Mirabilis facta est sciéntia tua ex me : * confórtala estt et non'poteroad earn. Quo ibo à spíritu tuo;* et quo à fácie tua fúgiam ? Si ascéndero in...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense

1828
...Domine, tu cognovisti émnia, novissima et antiqua : * tu fonnasti me , et posuisti super me manum tunra. Mirabilis facta est sciéntia tua ex me , * confórtala...et non potero ad eam. Quô ibo à spiritu tuo? * et quo à fácie tua fúgiam ? Si ascéndero in ccelum, tu ¡Hic es : * si descéudero in infernum, ades;...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense

1828
...non est sermo i lingua meâ. _ Ecce , Dómine , tu cognovisti ('mu lia , novíssima el antí qua : * tu formasti me , et posuisti super me manum tuam. Mirabilis facta est scientia ti« ex me : * confortáta esl, etnoi pólcro ad earn. Quo ibo à spíritti tuo? * el quó...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense

1829
...mea. Eccè, Dómine, tu cognovísli ómnia novissima , et antíqua : * tu formásti me , et posuísli super me manum tuam. Mirabilis facta est sciéntia tua ex me; * confórtala est, et non pótero ad earn. . Quo ibo à spíritu tuo? * et quo à fácie tua fúgiam? Si ascéndero in cœlum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Ebroicense

1829
...mea. Ecce, Domine, tu cognovisti ómnia novissima, et antiqua : * tu fo^màsti me, etposuisti supermc manum tuam. Mirabilis facta est sciéntia tua ex me :'* confórtala est, et non pótero ad earn. Quo ibo à spírilu tuo, * el quo à facie tua fúgiam ? Si ascéndero in cœlum ,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Forojuliense

Fréjus diocese - 1833
...Dómine, tu cognovisti ómnia , novissima et ii antíqua : * tu formasti me , et posuisti super rae manum tuam. Mirabilis facta est sciéntia tua ex me : * confórtala est , et non pó tero ad earn. Quo ibo à spíritu tuo ? * et quo à fácie tua fúgiam ? Si ascéndero in cœlum,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Meldense

1834
...exsurgam dilúculo. Confitébor tibi in pópulis , Ecce,' Dómine, tu cognovisti oiiinia, novissima et antiqua : * tu formasti me, et posuisti super me...est sciéntia tua ex me : * confórtala est , et non pótero ad earn. Quo ibo a spíritu tuo ? * et quo a facie tua fúgiam ? Si ascéndero in cœlum ,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Meldense

Meaux diocese - 1834
...quia non est sermo in lingua mea. Ecce, Dómine, tu cognovisti ómnia , novíssima et antíqua : * tu formasti me, et posuisti super me manum tuam. Mirabilis facta est sciéntîa tua ex me : * confórtala est, et non pótero ad earn. Quo ibo a spiritu tuo ? * et quo...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» PDF