Obrázky na stránke
PDF
ePub

Q. HORATII FLACCI

VITA

A

Suetonio Tranquillo confcripta.

Q

Uintus Horatius Flaccus Venufinus, patre, ut ipfe quidem tradit, li

bertino, et exactionum coactore; ut vero creditum eft, falfamentario; cum illi quidam in altercatione exprobraffet, Quoties ego vidi patrem tuum brachio Je emungentem? Bello Philippenfi excitus a M. Bruto imperatore, tribunus militum meruit; victifque partibus, venia impetrata, fcriptum Quaeftorium comparavit: ac primo Maecenati, mox Augufto in gratiam infinuatus, non mediocrem in amborum amicitia locum tenuit. Maecenas quantopere eum dilexerit, fatis teftatur illo epigrammate : Ni te vifceribus meis, Horati, Plus jam diligo, tu tuum fodalem, Hinno me videas frigofiorem. A

Sed

Sed multo magis, extremis efquiliis tali aḍ Auguftum elogio:

Horati Flacci, ut mei, efto memor. Augustus epiftolarum quoque ei officium obtulit, ut hoc ad Maecenatem scripto fignificat: Ante ipfe fufficiebam fcribendis epiftolis amicorum; nunc occupatiffimus et infirmus, Horatium noftrum te cupio adducere. Veniet igitur ab ifta parafitica menfa ad banc regiam, et nos in epiftolis fcribendis adjuvabit. Ac ne recufanti quidem aut fuccenfuit quicquam, aut amicitiam ingerere deftitit. Exftant epiftolae, e quibus, argumenti gratia, pauca fubjeci. Sume tibi aliquid juris apud me, tanquam fi convictor mihi fueris: recte enim, et non temere feceris: quoniam id ufus mihi tecum effe volui, fi per valetudinem tuam fieri poffit. Et rurfus: Tui qualem habeam memoriam poteris ex Septimio quoque noftro audire: nam incidit ut coram illo fieret a me tui mentio. Neque enim, fi tu fuperbus amicitiam noftram fprevisti, ideo nos quoque avuдeрnavμs. Scripta quidem ejus ufque adeo probavit, man

furaque

furaque perpetuo opinatus eft, ut non modo faeculare carmen componendum injunxerit; fed et Vindelicam victoriam Tiberij Drufique, privignorum fuorum: eumque coë gerit propter hoc, tribus carminum libris ex longo intervallo quartum addere; poft Sermones vero lectos quofdam, nullam fui mentionem habitam, ita fit queftus: Iratum me tibi fcito, quod non in plerifque ejufmodi fcriptis mecum potiffimum loquaris. An vereris ne apud pofteros infame fit quod videaris familiaris nobis effe? Expreffitque Eclogam cujus initium eft :

Cum tot fuftineas et tanta negotia folus, Res Italas armis tuteris, moribus ornes, Legibus emendes; in publica commoda peccem, Si longo fermone morer tua tempora, Caefar. Habitu corporis brevis fuit atque obefus; qualis et a femetipfo in Satyris defcribitur, et ab Augufto hac Epiftola: Pertulit ad me Dionyfius libellum tuum, quem ego, ne accuSem brevitatem, quantulufcunque est, boni confulo. Vereri autem mihi videris ne majores libelli tui fint, quam ipfe es: fed fi tibi fta

tura

tura deeft, corpufculum non deeft. Itaque licebit in fextariolo fcribas, cum circuitus. voluminis tui fit ofxwdes atos, ficut eft ventriculi tui.

Vixit plurimum in feceffu ruris fui Sabini, aut Tiburtini; domusque ejus oftenditur circa Tiburni luculum. Venerunt in manus meas et Elegi fub ejus titulo, et Epiftola profa oratione quafi commendantis fe Maecenati: fed utraque falfa puto. Nam elegi vulgares; Epiftola autem obfcura, quo vitio minime tenebatur. Natus eft vi. Id. Decembris, L. Cotta et L. Torquato Coff. Deceffit v. Kal. Decemb. C. Marcio Cenforino et C. Afinio Gallo Coff. poft nonum et quinquagefimum annum; haerede Augufto palam nuncupato, cum urgente vi valetudinis non fufficeret ad obfignandas teftamenti tabulas. Humatus et conditus eft extremis efquiliis, juxta Maecenatis tumulum.

LECTORI BENEVOLO.

MENTEM noftram et confilium in bac Editione fufcipienda paucis ac

cipe. Pigebat indies videre melioris aevi fcriptores typis exefis et attritis, chartaque emporetica excufos; quin et erroribus omnigenis, quos aut indocti Librarii, aut Critici femidocti invexerant, foediffime inquinatos: Scriptores omni ex parte dignos, quibus et nitidior cultus, et ornatus exquifitior, et accuratior diligentia adhiberetur. Itaque et noftra interesse, et rei literariae ufui fore opinati fumus, fpecimen aliquod Editionis legitimae exhibere, quae fe et textus puritate, et operis Typographici elegantia, et ornamentis etiam non vulgaribus commendaret. Et cum hac mente effemus, ecquem potius decuit praecedere, quam Horatium, Lyricorum principem? Quem ita optime reformatum iri exiftimavimus, fi doctorum conjecturis omnibus ad calcem li

[blocks in formation]
« PredošláPokračovať »