Obrázky na stránke
PDF
[ocr errors]

hemia e, Henricus Lantgrau is Thuringiae et B. Dux Carinthia e Principes, qui circa ha e o Romani Senator is locum accepimus, qui patres et Imperii"mina reputantur, coram tremendo Judice de cura tantae villicationis oporteat reddere rationem, nobiscum solicita meditatione pensautes, quod tantum negotium non tam sortis judicio, quam industria provisionis indigeat, illud etiam diligentius attendentes, quod post unius Regn antis occasum interstitium tempor is inter prae de cess oris o bit um, et plen um dominium success oris, quod Interregnum antiquitus veteres appellabant , grande posset Imperio et Catholicae Fidei maximum afferri discrimen, praevenire salubrius tempus eligimus, quam dispendium temporisexspectare. Nam licet per vires, industriam et labores excellentissimi Domini nostri Friderici Romanorum Imperatoris*emper Augusti, Hierusalem et Siciliae Regis, cujus vitam et Imperium cupimus, satis ad praesens Imperiosit provisum: quia tamen praeeminentia dignitatis longioris vitae beneficium Regibus non concedit praesentis vitae lubricum merito formidantes, ipso vivente salubriter et regnante feliciter, de Successoris nobis electione providimus, ne per ejus interitum justitia diminutionem status pateretur, imperium, et tranquillitas interiret. Et quum de substituenda persona diligenti meditatione nobiscum et solicite pensaremus, praeteritorum provisio salabre consilium praebuit in futuris. Considerationibus eteuim nostris occurrit, qualiter Divi Caesares progenitores Imperatoris ejusdem, qui longis retro temporibus Imperio praefuerunt, non solum ut domini, justitiae solium inclyte tenuere, sed tamquam patres Imperii paternae dilectionis zelum ad omues et singulos habuerunt: qualiter nec personarum periculis, nec rerum parcendo dispendiis - et plerumque per dura bellorum discrimina, Imperii u ostrifin es in citra marin is et tra n smarinis partibus produxerunt: propter quod parentum laboribus fraudari filios nostrinoluere majores. Nos ipsorum vestigiis laudabiliter inhaerentes, praesentem Inper ato rem, quem in exaltationem Romani nominis et dignitatis Augustae praedecessorum suorum verum successoremagnoscimus, et filium experimur, ins obol e su a simili retributione decrevimus honorare: ut dum filium ejus ex nunc in futurum Imperatorem nostrum post e jusm orte massumimus, juste pro Imperio hactenus laborasse se gaudeat, laboretque libentius amodo, velut laborum suorum fructum non relicturus extraneo, sed omni voto parentum filio paraturus. Sieque nos, iuspirante nobis tam salubre consilium gratia Snmumi Regis, ad voluntatem et preces eiusdem Domini nostri Imperatoris, apu d Vienu am un an im iter :: ota nostra cout u lim us in Conrad um an t edicti Domini Imper at oris fili u n , Hieros oly mit ani legitim um successor em. Eligentes ipsum ibidem in Rom an or um Re gem, et in futurum Imperatorem nostrum, post obitum patris habend um ; ac etiam fide data eidem» Domino Imperatori sacramento firmavimus, quod Conrad um praefatum a nobis in Regem electum post mortem praenominati patrissni Doninum et Imperatorem nostrum habe bimus, eidem in omnibus, quae ad Imperium et jus Imperii pertinent intendentes;

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Mittwoch den 5. und Freytag den 7. September 1827. - - - - «- ; ------------------------------------(io7 und 1o8 )-------------------------------------- - - - - - A

[ocr errors]

- supplicem ad cum venire compellerit.» Barth. Senareg». *) Comines L. 7. ch. IV. - . . . - Muratorirer ital. T. XXIv. p. 558.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« PredošláPokračovať »