L'Arithmétique du sr. Barrême: ou, le Livre facile pour apprendre l'arithmétique de soi-même, & sans maître

Predný obal
Chez Gandouin, 1747 - 491 strán (strany)
 

Èo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nena¹li ¾iadne recenzie.

Zvolené strany

Obsah


Iné vydania - Zobrazi» v¹etky

Èasté výrazy a frázy

Bibliografické informácie