Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy 110 z 12 na dotaz Confortât! sunt qui persecuti sunt me inimíci mei injuste: * quae non rápui, tune....
" Confortât! sunt qui persecuti sunt me inimíci mei injuste: * quae non rápui, tune exolvébam. Deus , tu seis insipiéntiam meam ; * et delicia mea à te non sunt abscóndita. Non erubescant in me qui expectant te , Dómine , * Dómine virtútum. Non... "
Breviarium Virdunense - Strana 120
podµa Verdun diocese - 1826
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense

1820
...injuste ; * quae non rápui , tune exolvébam. Deus, tuscisinsipiéntiam derávit te in nocte ; JJf. Sed meam , * et delicia mea à te non sunt abscóndita...., qui expectant te, Dómine, * Dómine virtútum. ÍSoii confundanlur super et spíritu meo in praecórdiis neis de mane vigüábo ad te. ¿. 26. 9....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense

1820
...persecúti sunt me inimici mei injuste ; * quae non rápui , tune exolvébam. Deus, tuscisinsipiéntiam meam , * et delicia mea à te non sunt abscóndita. Non erubescant in me , qui expectant te, Domine, * Domine virtutum. Non confundanlur super me* qui quœrunt te , Deus Israël. Quóniam propter...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense, Èas» 2

1828
...iiiimíci mei injuste : * quae non rápui, tune exsolvébam. Deus , tu seis insipiéntiam ineam, * et delicia mea à te non sunt abscóndita. Non erubescant...expectant te , Dómine , * Dómine virtútum. Non confundanlur super me , * qui quaerunt te , Deus Israel. Quóniam propter te sustínui opprobrium ,...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense

1828
...niei injuste : * quae non rápui, tune exolvébam. Deus, tu seis insipténtiam meara : * et delicta mea à te non sunt abscóndita. Non erubescant in me qui expectant te, Domine, 'Dómine virtútum. Non confundantur super me,*qui quaeruntte, Deus Israël. Quóniam propter...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense

1828
...exsolvébam. Deus , tu seis insipiénliai» meam , * et delicia mea à te non sunt abscóndita. Non erabescant in me qui expectant te , Dómine , * Dómine virtútum. Non confundantur super me, * qui quxrunt te , Deus Israël. Quóniam propter te sustimii opprobrium , * opérait confusio fáciem meam....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense

1829
...gratis. Confortáti sunt qui persecuti sunt me inimici mei injuste; * quae non rápui , tune exsolvébam. Deus, tu seis insipiéntiam meam , * et delicia mea à te non sunt abscóndita. Non erubéscant in me qui expectant te , Dómine , * Dómine virtútum. Quóniam propter te suslinui opprobrium...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Constantiense

Coutances diocese - 1830
...Confortáti sunt qui persecúti sunt me inimíci mei injuste : * quae non rápui , > tune exolvébam. Deus , tu seis insipiéntiam meam , * et delicia mea à te non sunt abscóndita. Non ei'ubescant in me qui expectant te , Dómine , * Dómine virtiítum. Won confundantur super me , *...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Atrebatense, Zväzok 2

1834
...Confortáti sunt qui persecúü sunt me inimíci mei injuste : * quae non rápui , tune exolvébam. Deus , tu seis insipiéntiam meam ; * et delicia mea...virtútum. Non confundantur super me, * qui quœrunt te, Deus Israel. Quóniam propter te sustínui opprobrium, * opérait confúsio fáciem meam. Extráneus...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Atrebatense

Arras diocese - 1834
...Confortáti sunt qui persecuti sunt me inimici mei inj usté : * quœ non rápui , tune exolvébam. Deus , tu seis insipiéntiam meam ; * et delicia mea à te non sunt abscóndita. Non erubcscant in me qui expectant te , Dómine, * Dómine virtútum. Non confundantur super me, * qui...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Corisopitense

1835
...meiinjuste : * quae non rápui , tune exolvébam. Deus , tu seis insipiéntiam meam ; * et delicta mea à te non sunt abscóndita. Non erubescant in...Dómine virtútum. Non confundantur super me, * qui quxrunt te, Deus Israel. Quóniam propter te sustinui opprobrium, * opérait confúsio fácicm meam....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» PDF