Magyarország' statistikája, Zväzky 2–3

Predný obal
Trattner-Károlyi tulajdona, 1843
 

Čo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nenaąli ľiadne recenzie.

Časté výrazy a frázy

Populárne pasáľe

Strana 76 - Decretum unicum de 13514) establece "ut universi veri nobiles, intra terminos regni nostri constituti, etiam in tenutis ducalibus, sub inclusione terminorum ipsius regni nostri existentes, sub una, et eadem libertate gratulentur...
Strana 43 - VICISSE (In omni autem proelio non tam multitudo et virtus indocta quam ars et exercitium solent praestare victoriam.) Nulla enim alia re videmus populum Romanum orbem subegisse terrarum nisi armorum exercitio, disciplina castrorum usuque militiae.
Strana 6 - Ut supra puncto primo praemissum est, toties quoties ejusmodi Inauguratio Regia intra ambitum saepefati Regni Hungariae, successivis temporibus diaetaliter instauranda erit, toties Haeredes et Successores Nostri, futuri neocoronandi haereditarii Reges, praemittendam habebunt praesentis diplomaticae assecurationis acceptationem, deponendumque superinde Juramentum. Nos itaque, praedicta universorum Statuum et Ordinum Regni Hungariae et Partium eidem...
Strana 22 - Et ut haec nostra tam concessio quam ordinatio sit nostris nostrorumque successorum temporibus in perpetuum valitura, eam conscribi fecimus in...
Strana 94 - ... szerint lészen szabad, hogy a befogadandó sertések a makk-mennyiséggel legalább három hónapig érjék be ; — azon esetben pedig, ha a makk az uraság által befogadott idegen sertések száma miatt 3 hónapoknak lefolyta előtt elfogyna, a jobbágynak innen következett kára téríttessék meg.
Strana 127 - Esse hanc ex verbo Dei legitimam ministri vocationem, ubi ex populi consensu et approbatione creantur qui visi fuerint idonei; praeesse autem electioni debere alios pastores, ne quid per levitatem vel per mala studia vel per tumultum a populo peccetur.
Strana 3 - s koronájához tartozó tartományainál, a' régi törvényes szokásnál fogva érintetlenül fenmaradjon. 5. Mint már az 1-ső pontban előbocsátva volt, valahányszor...
Strana 91 - A' néposkolák általjában véve rosz karban vannak. Ugyanis ezekre nem fordittatik annyi gond, mint a' deák oskolákra, 's az országtól semmi fundus rájok nem levén, az egész fentartása a' szegény parasztokra nehezül. Mi következik pedig innen? Az, hogy a...

Bibliografické informácie