Obrázky na stránke
PDF
ePub

ORSZÁG N A K

L E R Á s A.

Mellyben minden hazánkbéli Vármegyék, Városok, Fa.
luk, Puszták; uradalmak, fábrikák, huták, hámorok,
savanyú, és orvosló vizek, fördöházak, nevezetesebb he.
gyek, barlangok, folyó vizek, tavak, szigetek, erdök,
azoknak hollételek, Földes Urok, fekvések, történettyek,
külömbféle termésbéli tulajdonságaik, a betüknek renda

gyek szerént feltaláltatnak.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

MAGYAR, ÉS CSEH ORSZÁGBAN, 'S AUSZTRIÁBAN ÖRÖKÖS

S FÖ HERTZEGSÉGÉNEK, ARANY GYAPJAS VITÉZNEK, SZENT IST. VÁN APOSTOLI KIRÁLY V. RENDGYE NAGY KERESZTESÉNEK, MAGYAR OR. SZÁG HELYTARTÓJÁNAK, ÉS KÖZÖNSÉGES FŐ KAPITÁNNYÁNAK, A' JÁSZOK, ÉS KÚNOK FŐ BÍRÓJÁNAK, EGY MAGYAR LOVAS SEREG TULAJDONOSÁNAK, PEST, PILIS, ÉS SÓLT EGYESÜLTT VÁRMEGYÉK ÖRÖKÖS, ÉS FÖ ISPÁNNYÁNAK, 'S A'FELSÉGES KIRÁLYI MAGYAR HELYTARTÓ TANÁTS, ÉS SEPTEMVIRALIS TÁBLA ELÖLÜLÖJÉNEK.

Leg mélyebb alázatossdggal ajánlye

A' KÖNYVNEK KÉSZÍTÖJE.

[ocr errors][ocr errors]
« PredošláPokračovať »