Obrázky na stránke
PDF
ePub

Rome

Poinone

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Alia quædam Officia Ecclesiastica ritè

peragendi, in Missione Anglicana;

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

TYPIS KEATING, BROWN ET KEATING,

Typograph. Reverendissim. Vic. Apost.
In via Ducis juxta Quadrum, vulgo Grosvenor-square.

« PredošláPokračovať »