Obrázky na stránke
PDF
ePub

TESTIMONIA

VETERUM SCRIPTORUM

DE

HORATIO.

OVID. lib. 4. Trist. Eleg. 10.

SIDON. APOLLIN. Epist ad Lamprid. ET tenuit nostras numerosus Horatius aures, In Lyricis Flaccum secutus, nunc ferebatur Dum ferit Ausonid carmina culta lyra. in lambico citus, &c.

Et alibi:
PERS. Sat. 1. v. 116.

Stylus aut Maronianus,
Omne rafer ritium ridenti Flaccus amico

Aut quo tu Latium beas, Horati, Tangit; el admissus circum præcordia ludit,

Alcco potior Lyristes ipso.
Callidus excusso populum suspendere naso.

Comment. Vet.
MARTIAL. lib. 8. Epig. 18.

Horatii satira inter Lucilii et Juvenalis sati-
Sic Maro nec Calabri tentavit Carmina Flacci, ras media est. Nam et asperitatem habet ut
Pindaricos posset cùm superare modos. Lucilius, et suavitatem ut Juvenalis.
PETRON. Sat.

J. LIPS. Epistolic. Quast. lib. 2. Epist. 9.

Horatius in satiris placidus, lenis, quietus, Homerus testis et Lyrici, Romanusque Vir

monet sæpius quàm castigat; sed ita præclare gilius, et Horatii curiosa felicitas.

tamen hoc ipsum, ut in eà parte et arte nihil LUCAN. Poem, ad Calp. Pisonem.

possit supra eum. Ausoniamque chelyn gracilis patefecit Horati. MANUT. Epist. lib. 6. Ep. 7. QUINTIL. lib. 10. cap. 1.

Quis enim, qui de Poëtis modd judicare ali

quid possit, qui inter Latinos omnes Horatio Multò est tersior ac purus magis Horatius, vel acumine ingenii, vel sententiarum gravi. et ad notandos hominum mores præcipuus. tate, palmam non tribuit ?

Lyricorum idem Horatius ferè solus legi dignus. Nam et insurgit aliquando, et TAN. FAB. Cap. Epist. lib. 1. 57. plenus est jucunditatis et gratiæ, et variis figu

Venerum ille parens Horatius ei pro sua ris et verbis felicissimè audax.

elegantiâ, et ingenii urbanitate haud dubiè AUSON. ad Nepotem.

placet. Te præeunte, Nepos, modulata poëmata Flacci,

JUL. SCAL. De Re Poet. Allisonunque iterum fas est didicisse Maronem.

Carminum igitur libri vel jucundâ invenD. HIERON. Præfat. in Chron.

tione, vel puritate sermonis, vel figurarum,

tum novitate, tum varietate, majores sunt Quid psalterio canorius ? quod in morem omni non solùm vituperatione, sed etiam nostri Flacci et Græci Pindari, nunc lambo laude: neque solùm dicendi genere humili, currit, nunc Alcaico personat, nunc Sapphico quemadmodum scripsit Quintilianus, contenti: tumet, nunc semipede ingreditur,

verum etiam sublimi maximè commendandi.

Q. HORATII FLACCI

CARMINUM, SEU ODARUM,

LIBER PRIMUS.

ODE I.

AD MÆCENATEM.

Alios aliis rebus duci : se laude poëseos, presertim lyrica.

MÆCENAS atavis edite regibus,

INTERPRETATIO.

O Mæcenas, orte à majo O, et præsidium, et dulce decus meum!

(2) ribus proceribus, o et meum Sunt quos curriculo pulverem Olympicum columen, et chara mea glo

ria! sunt plerique, qui decurrentes gaudent

ANNOTATIONES. Ode est monocolos, sea unias metri. Versus eruditorum Patronos id nominis transierit, omnes Choriambici, Asclepiadei, Tetrametri quorum ex munificentiâ atque ope scientiarum acatalecti; constant ex Spondæo, duobus Cho- fata pendere videantur. riambis et Pyrrhichio vel lambo; sicque scan- Dulce decus meum.] Decus ex nobilitate; dere licet :

dulce, ex familiaritate viri principis. Huc Mâce | nás / atăvis | ēdítě rė / gibus ;

pertinet quod ait Persius, Sat i. v. 116.

Omne vafer vitium ridenti Flaccus amico vel isto modo faciliori,

Tangit, &c. Mēce | nás åtă | vis / ēditě | rēgibús.

3. Sunt quos, &c.] Alii gymnicis exercita1. Mæcenas.) Ex antiquis marmoribus Græ- tionibus impensè student, alii agriculturæ, alii cisque auctoribus constat ita scribendum hoc navigationi, et mercaturæ, alii militiæ, alii nomen, non Mecanas, ut quidem è vulgo. Vide venationi, etc. Cæl. Rhodig. lib. xii. cap. 16. Mecenas eques. Curriculo.] Pro cursu, vel ipso curru, vel tri sed splendido nalus genere, non minus etiam loco in quo decurritur, accipitur ista vox. Agrippå Casari charus. Vell. Paterculus. Vir Pulverem Olympicum collegisse juvat.] Deingeniosus, et magnum eremplum Romanæ currepdo stadium, sive Romæ, in Čirco, vel in eloquentia daturus, nisi illum enervâsset felici- Campo etiam Martio; sive apud Græciam in » tas, iniquit Seneca, Epist. 19.

Ludis illis solemnibus, qui totius orbis frequenAtavis.) Ex Non. Marcel. quasi avi tata, id tiâ celebrantur, in quibus pentathlon, sive est, pater. Avi proavus propriè atavus dicitur. quinquertium, id est, quintuplex certamen : Plaut. Pers. i, 2. 5.

Jaculatio, disci jactus, stadii cursus, saltus, paPater, avus, proavus, abavus, atavus, tritavus. læstra : sive mavis, Cursus, Pugilatus, Discus, Qui his superiores sive anteriores sunt, Majores Cestus, Lucta. Stadium longum erat pedes appellantur.

sexcentos. Victores, Olympionicæ vocabantur, Edite regibus.] Id est, viris principibus quic- coronabantur, laudabantur; vacatione munequid garriant nonnulli de Etruriæ regibus; rum curæ ac tutelæ, perpetuâque immunitate quamvis etiam illorum nescio quàm et aliquo donabantur; adeò ut Olympionicen esse censenixam fundamento seriem contexant; ut Mæ- retur aliquid majus quàm Romæ de hostibus cenati pater fuerit Menedorus, avus Menippus, triumphus. Quatuor apud Græcos ejusmodi Cæcina proavus,

Volturenus abavus, Titus ata- celebres Ludi erant, Olympici, Pythii, Isthmii, vus, Turrhenus tritavus, Elbius majorum pri- Nemeæi. Annui quidam, ut Pythii ; quinquenmus, etc. Certè divites quosque et primarios nales Olympici et Isthmii ; Nemeæi tertio quoviros nuncupari aliquando reges, constat ex que anno fiebant; plerique dies quinque duauctoribus tum profanis, tum etiam sacris. Vide rabant. Ab Olympicis Ludis nuncupatæ sunt infra Od. 20. v, 6. ibique Annot. lib. iii. Od. Olympiades, ea spatia seu intervalla duas in. 29. Tyrrhena regum progenies.

ter Ludorum celebrationes comprehensa. In2. Ö, et presidium.] Mæcenas fuit salutis stitutos fama est Ludos Olympicos anno 4400, atque dignitatis auctor ac defensor apud Au- ab Hercule Cretensi quidem, in honorem Pegustum, non Horatio tantùm sed et Virgilio, lopis, juxta flumen Alpheum, ad delubrum JoPropertio, aliisque viris literatis præsidium ac vis in Achaiâ, juxta Pisam et Elidem, in Camtutela: Vide lib. ii. Od. 7. Tanta verò Mæcena- po cui Olympia nomen. Victoribus oleagina tis apud posteros fama extitit, ut ad omnes dabatur corona. Vide Virgil. Georgic. iii. 6.

[3]

5 [4]

conspergi pulvere Olym- Collegisse juvat: metaque fervidis
pico, et quos meta pon tacta Evitata rotis, palmaque nobilis
rotis calidis, ac illustris vic-
toria extollit ad Deos orbis

Terrarum Dominos evehit ad Deos.
moderatores. Hunc, si con- Hunc, si mobilium turba Quiritium
ventus Romanorum incon- Certat tergeminis tollere honoribus ;
stantium certatim evehit ad
maximas dignitates ; illum, Illum, si proprio condidit horreo
si,.congessit in suum gra- Quidquid de Libycis verritur areis;
narium quicquid colligitur
ex areis Libya;

[blocks in formation]

ANNOTATIONES

on us

18. et seq. Alex. ab Alex. lib. v. cap. 8. Cæl. prætermittam hic veterem Britannorum in re Rhodig. lib. xiii, cap. 17. Pythii Ludi fiebant gendis curribus bellicis industriam ac soler. in honorem Apollinis ob interfectum Pythonem tiam, ad quam usu quotidiano et exercitatione serpentem. Coronabantur lauro victores. Isth- assuescebant, ut in declivi ac præcipili loco inmici a Theseo dicati Neptuno, vel Herculi, vel citatos equos sustinere, ac brevi moderari et flecMelicertæ seu Palæmoni (nam varia sunt opi. tere, et per lemonem currere, et in jugo insistere, niones) in Isthmo seu in angustis faucibus Co- el inde'se in currus recipere cito possent. Cærinthiacis. Victorun corona è pinu erat. De- sar de Bel. Gall. lib. iv. cap. 33. meminit et nique Nemezi Ludi celebrabantur vel in gra- Juvenal. Sat. iv. v. 226. tiam Herculis ob occisum in Nemeæà sylva le- 5. Palmaque.] Athletis qui Olympia, Pythia, onem prodigiosæ magnitudinis, apud Cleonas Nemeza, Isthmia, vicissent, Græci tantos hoAchaiæ civitatem in Peloponneso ; vel, ut alii nores tribuebant, ut non modò in concentu volunt, propter Archemorum Lycurgi puerum stantes cum palma et coronâ ferrent laudes, sed in Nemeæå sylva defunctum. Victoribus ex et cùm reverterentur in suas civitates, quadriapio corona conficiebatur. In istis omnibus gis triumphantes inveherentur, atque vectigaLudis præter exercitationes corporis, erant et libus à Republicâ constitutis totius vitæ spatio ingenii certamina, videlicet poëtarum, victo- fruerentur. Hæc Vitruv. lib. 4. Palma verð sig. res, heroas et athletas certatim laudantium. num victoriæ passim apud omnes statuitur, ex Vide Pindarum. Olympicis agona Musicum Plutarcho, proptereà quòd ea est ejus natura addidit Nero; qui et in iis non bigis sed decem- ligni, ut urgentibus opprimentibusque minime jugi curru aurigavit victoriamque tulit. Sylla cedat. Unde est illud Alciati Epigramma; Olympiade 175. athletas et reliqua ex Olym- Nilitur in pondus palma, el consurgit in alpiis certamina Romam traduxit. Alex. ab

tum : Alex, antè cit.

Quoque magis premitur, hoc mage lollit 4. Metaque.] Mela lapis est, vel congeries quadam in acumen fastigiata, seu è lato in 6. Terrarum Dominos.] Ista verba quidam acutam erecta, circa quam currus, seu bigæ vel accipiunt de Romanis, qui fuerint victores in quadriga, seu etiam in mari naves cursum Ludis Circensibus, scilicet ob illud Virgilii, flectebant. Ovid. Metamorph. x. v. 106. Romanos rerum Dominos ; nonnulli referunt ad -Metas imitata cupressus.

vitam et fortunam Olympionicarum beatissiIn Circo Romano metæ primum ligneæ; ab mam, quæ et in proverbium abiit. Melius Imperatore Claudio factæ demum aureæ sunt. tamen alii ad ipsos Deos orbis dominatores. Alex. ab Alex. cit.

Evehit ad Deos.] Ad Deorum felicitatem vi. Ferridis evitata rulis.] Præcipuus erat labor detur evehere. Hinc et lib. iv. Od. 2. v. 18. et summa cautio in curuli certamine, ne in Cælestes appellantur Olympionicæ, fexu currus impingeret ad metam, ac difirin- 7. Mobilium.] Quidam Nobilium leg. At ilgeretur. Apud Homer. Iliad. a. Nestor Anti- lud aptissimum populi epithetum. Quiritium.) lochum filiuin erudiens monet cavendum ut A Romulo, qui post mortem et apotheosin Quirotæ modiolus summam quidem metam atti- rinus vocatus, Quirites Romani sunt dicti; gisse videatur, sed lapidis tactum vitet, ne vul- Sive quòd hasta Quiris priscis est dicta Sabinis. nerentur equi, currusque disrumpatur. Ergo Ovid. Fast, ii. v. 477, non abs re in Olympicis nobilissima putabatur 8. Tergeminis honoribus.] Amplissimis, Triea victoria curulis agonis. Patet ex Herodoto bunatu, Questurâ, Ædilitate, Præturâ, Conet Pindaro. Porrò circa metam currus agitari sulatu, Censurâ, Dictaturâ. Alii intelligunt itedebebat septies.

ratos Magistratus ; nonmilli sublatos et congeAuson. Epitaph. 35.

minatos plausus in theatro, quales Mæcenati Prosperè clamosi spatiosa per aquora Circi gratulatur Horatius, Ode 20. hujus libri. Septenas solitus victor obire rias.

10, Libycis.] Martial. lib. vi. Epig. 86. Propert. lib. ii. Eleg. 25, v. 25.

Possideal Libycas messes, &c. Aut priùs infecto deposcit præmia cursu, Apud Pindarum Arbus tugoposo, Libya tritici

Septima qudm metam triverit antè rola. ferax ; Claudian, de Laudib. Stilic. Spicis inGræci duodenum flexum notant. Pindar. signis Africa dicitur, Olymp. 01. 3. Sefexagraurlov regue et Pyth. Areis.] Varro de Ling.

Lat. 4. Ubi frumenta Od.5.7 dagueur sucedexad gomar fouevos. Non secta lerantur et arescant. Festus verd ait esse lo.

Gaudentem patrios sindere sarculo

gestientem scindere sarculo Agros, Attalicis conditionibus

rura paterna, nunquam de

ducas de proposito, eliam Nunquam dimoveas, ut trabe Cypriâ

promissione opum Attali, ut Myrtoum pavidus nauta secet mare.

nauta timidus findat navi Luctantem Icariis fluctibus Africum

i5 Cypriâ undas pelagi Myrtoi.

Mercator timens Africum Mercator metuens, otium et oppidi

ventum pugnantem cum aLaudat rura sui : mox reficit rates

quis maris Icarii, commen

dat quietem, et agros sui paQuassas, indocilis pauperiem pati.

gi, paulo pòst tamen resarcit Est qui nec veteris pocula Massici,

naves laceras, paupertatis Nec partem solido demere de die

20 impatiens. Est alius qui

non contemnit cyathos rini Spernit, nunc viridi membra sub arbuto

Massici veteris, neque de. Stratus, nunc ad aquæ lene caput sacræ.

trahere aliquot horas ex die Multos castra juvant, et lituo tubæ

integro, modd jacentes ha

bens artus sub arbuto virenPermistus sonitus, bellaque matribus

ti, modò ad originem placiDetestata. Manet sub Jove frigido

25 dam fontis sacrati. Militia Venator, teneræ conjugis immemor :

placet multis, sonusque buc.

[6] cinæ aclitui mixtus, et bella Seu visa est catulis cerva fidelibus,

matribus execranda. Venator oblitus delicatæ uxoris moratur sub aëre frigenti sive canes fidi conspexerunt cervam,

ANNOTATIONES. cum vacuum, quasi exaruerit, et non possil quid- culè South-west, inter meridiem et occasum. quam generare. Hinc et areæ vocantur loca in Virgil. Æn. i. 89. urbe pura, vacua, nullisque ædificiis occupata.

-Creberque procellis 11. Sarculo.] Rusticum est instrumentum in

Africus. modum falculæ incurvum, quo segetes noxiis 17. Laudat rura.] Mercator rusticam laudat herbis internascentibus leviter scalpendo ex- vitam, dum ingruit tempestas ; at transacto purgantur. Gallicè, Un Sarcloir, Angl. A periculo, negotiationem cogitat statim ut prius, WEEDING-HOOK.

lucro inhians. 12. Atlalicis conditionibus.] Opulentissimis 19. Massici.) In Massico, monte Campaniæ, scilicet illis, vel toto Asiæ regno, ubi Attalus, crescebat optimum vinum, Nominisque et uvaPergami rex, foruit opibus tantis quidem, ut rum nobilitas perdurat etiamnum. Valdè auearum hæredem non alium quàm Populum sterum esse, et stomacho robur dare dicitur. Romanum judicârit à se instituendum. Hinc Athen. lib. i. cap. 21. et splendida quælibet nominantur Attalica. 20. Partem solido demere de die.] Ad genio Propert. lib. ii. Eleg. 13. v. 22.

indulgendum, intermissis negotiis ac seriis ocNec sit in Altalico mors mea nira thoro. cupationibus. De Attalo plura lib. ii. Od. 18. Vide Justin. 21. Arbuto.] Gallicè, Arbusier Angl. THE lib. 36.

STRAWBERRY-TREE. 13. Trabe Cyprid.) Navi fabricatâ ex opti- 22. Sacra.] Singulis fontibus præesse Nymmis lignis, qualia ædificandis navibus aptissima phas, et quædam Numina, creditum pridem. reperiuntur in Cypro Mediterranei maris In- Hinc illis victimæ et libamina florum ac vini. sulà, de quâ posteà fusiùs ad 08.3.v. 1. Trabs Vide lib. iii. Od. 13. Isidoro lignum unum quod transversum con- 23. Lituo tuba.) Lituus minor tuba est et intinet utrumque parietem. Navis trabica, quæ curvus, insigne augurum, ex Gell. lib. 5. cap. 8. trabibus confecta est. Festus.

tuba directa, sic à tubo quem refert appellata, 14. Myrtoum.] Pars Ægæi maris Eubææ gravi sono pedites excitabat, lituus autem acuto proxima: sic appellatur ex Plinio, ab insulâ par- clangore equites. Ovid. Metam. i. v. 98. và, quæ hodie Mandria, olim Myrtas. Fabu- Non tuba directi, non eris cornua flexi. latores volunt sic appellari à Myrtoo quodam 24. Bellaque matribus detestata.] Per quæ in mare istud præcipitato: vel à muliere Myr- nempè orbantur viris ac filiis. tone. Porrò illud præ cæteris mare hic afferri 25. Manet sub Jore frigido venator.) Cic. videtur, quia naufragiis infestum, nautis pavo- Tusc. ii. n. 40. Consuetudinis magna ris est: rem injiciat, vixque citra periculum navigari Pernoctant venatores in nive: in montibus uri queat, ob crebras insulas et scopulos. se patiuntur.

15. Icariis fluctibus.] Hodie Mar di Nicaria, Sub Jove.) Jovem pro aëre usurpari docet Ægæi pars ad Samum ac Delum Insulas, nomen Macrobius. Varro ex Ennio, Istic est is Jupiter habuit ab Icaro Dædali filio in illud delapso. quem Græci vocant Aëra, qui rentus est et nubes, Ovid. Fast. 4. v. 283.

imber posted, atque ex imbre frigus, rentus post, Transit et Icarium lapsas ubi perdidit alas fit aër denuo, &c.

Icarus, et rasta nomina fecit aqua. 27. Catulis fidelibus.] Cic. de Natura DeoAfricum.] Ventum ab Africá tlantem, verna- rum ii. Canum tam fida custodia, tamque

sive aper Marsus fregit retia Seu rupit teretes Marsus aper plagas.
rotunda. Hederæ verò,mer- Me doctarum hederæ præmia frontium
ces doctorum capitum, me
collocant inter summos De-

Diis miscent superis : me gelidum nemus, 30
os: me silva frigida et cele- Nympharumque leves cum Satyris chori
res choreæe Nympharum Secernunt populo; si neque tibias
cum Satyris segregant à vul-
go; si neque Euterpe fistulas Euterpe cohibet, nec Polyhymnia
coercet, neque Polyhymnia Lesboüm refugit tendere barbiton.
dedignatur intendere lyram

35 Lesbiam. Quod si me an

Quod si me Lyricis Vatibus inseres, numeres Poëtis Lyricis,

ANNOTATIONES. amans dominorum adulatio. tam incredi- pinguntur. Plutarchus in Syllæ vitâ refert, per bilis ad investigandum sagacitas narium, tanta Thessaliam et Macedoniam ad mare descendenalacritas in renando, quid significat aliud, nisi te Syllâ, non longè Dyrrachiâ vicinâque Appolse ad hominum commoditates esse generatos ? loniâ, apud Nymphæum, sacrum quendam loVide Ælian. lib. xix. cap. 11. de animal. Huc cum, colle virenti ac rivulis ameno, obdormi. spectat quod sunt quidem venatici canes, qui scentem Satyrum, qualem Poëtæ Picturesque visu melius quàm olfactu feras consectantur. effingunt, captum fuisse : qui perductus ad SylGall. Chasseur à rút, Angl. GAZE-HOUNDS, lam per varios interpretes interrogatus, quis THAT RUN AT SIGHT. Sunt porrò fideles ii, qui esset, nihil quod intelligi posset respondit; tanà rectâ prædà non aberrant in adventitiam. tùm vocem asperam hinnitu equino et hirci baGal. Qui ne prennent point le change, ou qui se latu mixtam edidit

. Quo astantes ipseque Sylgardent contre le change, Angl. Staunch- la obstupefacti Satyrum dimiserunt. Sanctas HOUNDS.

autem Hieronymus in vitâ Pauli Eremitæ scri28. Teretes plagas.) Solunt venaturi silvas bit, temporibus Constantini visum toti Alextelis ac linteis circumdare, quibus feræ conclu- andriæ populo Satyrum : præterea sancto Andantur. Tereles.] Tereti fune confecta retia. tonio apud eremum occurrisse homuncionem

Marsus aper.] Apud Marsos, Italiæ popu. aduncis naribus, fronte cornibus asperà, cui exlum. Sabinis atlines silvæ plurimæ, in quibus trema corporis in caprarum pedes desinerent; venatio frequens.

interrogatum verò quis esset, respondisse; Mor29. Doctarumhederæ præmia frontium.] He- talis ego sum, unus ex eremi incolis, quos deluderà coronabantur Poëtæ eximii, quique in sa Gentilitas Faunos, Satyrosque appellat et certamine ingenii et industriæ victores fuerant; colit. vel quod æternitatem et immortalitatem carmi- 32. Secernunt populo.] Supra vulgi humilein nis designet perpetuus ille viror hederæ, quem- imperitamque turbam attollunt, ac velut sacadmodum et lauri : sive quia Poëtæ Baccho rum à profano segregant lib. iii. Od. 1, perinde ac hedera sacri sunt, obenthusiasmum, Odi profanum vulgus et arceo. quo Bacchantium more interdum corripiuntur, Si neque tibias Euterpe cohibet, &c.] Si modò vel potius ob vini ad condenda carmina utilita- mihi suam opem non negent Musæ. Tibia tem. Unde noster postea asserit non posse diu pridem confectæ ex ossibus crurum, seu tibiaplacere aut vivere carmina, quæ scribuntur rum gruis, cervi, &e. et hinc nomen. Vide aquæ poloribus. Virgil. Eclog. vii. v. 25. Scaliger poëtic. lib. i. cap. 20. Porrò Euter.

Pastores hederâ crescentem ornate Poëtam, pe, Musarum una, tibiarum inventrix dicitur,

30. Düs miscent superis.) Felicitate me simi- nomen autem sortita à cantûs suavitate, et a Jem Diis faciunt, ac perinde beatum, ut qui delectando eu benè, et tegnut, delectare, Auson. dirinos honores consequuntur.

Eclog. de Musis. Nemus.] Quippe quod meditando et conscri- 33. Polyhymnia.] Hæc inter musas id munebendis versibus aptissimum. Nam,

ris obtinet, ut multos canat hymnos, virorumCarmina secessum scribentis et olia quærunt. que insignium laudationibus præsit. Unde no. Hinc et in iis locis constituuntur Nymphæ men ei factum. Ita, inquam, scribunt Ovid. cum Satyris choros ducentes; id est, profundæ Fast. v. Herodot. lib. vii. &c. Aliis Polymneia et eruditæ cogitationes doctis viris sese immi- à multiplici rerum memoria dicitur. scentes et insignantes.

34. Nec Lesboüm refugit tendere barbiton.) 31. Satyris.j De his postea lib. ii. Od. 19. Si mihi concedat facultatem optimi Carminis Rastica Numina sunt, quorum superna pars Lyrici, qualem habuerunt Alcæus et Sappho é corporis humanam effigiem, inferior caprinam Lesbo insulâ oriundi, de quibus posteà hujus exhibebat; cæterum rerum omnium cognitio- lib. i. Od. 32. et lib. ii. Od. 13. nem habere atque hominibus impertire Satyri, Barbiton.] Instrumentum musicum multas Fauni, Silvani existimati sunt. Patet ex Vir- habens chordas: Anacreontis inventum facere gilii Eclogâ vi. in quân Silenus de abstrusiori re- videtur Horatius, Od. 32. et seq. rum naturâ et origine solerter disserit. Vide 35. Quod si me, &c.] Si tuum, 0 Mæcenas, Luciani Dialog. 28.cui titulis, Dionysius. Dio- accedat mihi judicium, sique me pronunties dor. Sicul. Plin. lib. vii. cap. 2. Satyri humano inter Poetas Lyricos dignum recensere, tum capite, sed cornuto calvoque, acutis auribus, me Diis parem existimabo. depressis paribus, villoso eorpore ab antiquis Lyricis.) Apud Græcos novem poëtæ Lyrici

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »