Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

EDITIO TERTIA IN AMERICA STEREOTYPIS IMPRESSA; CUM NOVISSIMA

PARISIENSI DILIGENTER COLLATA, CÆTERISQUE HACTENUS

EDITIS LONGE EMENDATIOR.

HUIC EDITIONI ACCESSERUNT

VITA HORATII CUM DACERII NOTIS,
EJUSDEM CHRONOLOGIA HORATIANA, INDEX ACCURATISSIMUS,

ET PRÆFATIO DE SATIRA ROMANA.

E STEREOTYPIS A D. & G. BRUCE FABRICATIS.

PHILADELPHIÆ:

IMPENSIS H. C. CAREY & I. ,LEA.

[merged small][ocr errors]

WI.1. Quirk Q. HORATII FLACCI

curctic Trece

a
VI T
V I T A
,

seg

9-16-56

[ocr errors]

PER

LUDOVICUM DESPREZ.

5 Orbilium gram

9

Q. HORATIUS FLACCUS in Venusio Apuliæ oppido natus est.
2 Patrem habuit libertinum, et exactionum coactorem : Salsamenta-
rium scribunt aliqui : eò quòd in altercatione quidam Horatio exprobra-
verit, quoties ego vidi patrem tuum brachio se emungentem ? cujus dicterii
meminit Tullius 4, ad Heren. 3 Natalem ejus ponunt duobus annis
ante conjurationem Catilinariam, L. Aurelio Cotta et Manlio Torquato
iterum Consulibus. * A patre Romam puer deductus, ibique honestè
educatus, atque liberalibus disciplinis institutus est.
maticum audivit

. Româ Athenas se contulit, Philosophiæ discendæ causâ. 7 Athenis cùm versaretur, annum ætatis agens vicesimum tertium, à Bruto abstractus ad civile bellum, ac Tribunus militum factus, Philippensi cladi interfuit.

* Tum victus, et bonis exutus paternis, paupertate conflictatus ad poësim animum appulit

. ' Hinc Mæcenatis amicitiam demeruit: ac per eum subinde cum Augusto reconciliatus, utrique valdè charus extitit , et liberaliter ditatus.

10 Suetonio etiam teste, primùm scriba Quæstorius fuit post veniam ab Augusto impetratam. in Animo erat à tumultibus urbanis alieno, secessumque amabat. Apud Sabinos autem libenter morabatur in fundulo suo, quem describit Lib. i. Epist. 16.

12 Hinc scribendarum epistolarum munus ab Augusto oblatum detrectavit. 13 Victûs frugalitatem cum munditiâ dilexit. 14 Fuit corporis habitu brevi et obesus. De ingenii scriptorumque elegantiâ nihil est quod dicam, cùm tot sæcula non sine admiratione prædicaverint junctam ab eo in carminibus Anacreontis suavitatem cum Pindari virtute et sublimitate : in sermonibus verò eam dicacitatem urbanam, quâ nihil solertius et sagacius. Mortuus est anno ætatis 57. Erravitque librarii manus ex Suetonio scribentis 59. 15 Augustum hæredem palam nuncupavit. Humo conditus est extremis Esquiliis, juxta Mæcenatis tumulum.

1 Lib. 2. Satira 1. versu 35.
2 Lib. 1. Sat. 4 et 6.
3 Lib. Od. 21. Epod. 13.
4 Lib. 1. Sat. 6. Lib. 2. Epist. v. 41
5 Lib. 2. Epist. 1.
6 Lib. 2. Epist. 1.
7 Lib. 2. Od. 7. Lib. 3. Od. 14. Lib. 1. Sat.

6. v. 48.
8 Lib. 2. Epist. 2.

9 Lib. 1. Od. 18. Lib. 3. Od. 16. Epod. 1.
10 Lib. 2. Sat. 6. v. 36.
11 Lib. 1. Sat. 6. Lib. 1. Epist. 10.
12 Sueton. in vità Horatii.
13 Lib. 1. Od 31. Lib. 2. Sat. 6. Lib. 1.

Epist. 5.
14 Lib. I. Sat. 3. Lib. 1. Epist. 4. et 20.
15 Sueton. cit.

[blocks in formation]
[ocr errors]

QUINTUS HORATIUS FLACCUS, Venusinus, patre, ut ipse qui-
dem tradit, libertino, et exactionum coactore: at vero creditum est, sal-
samentario, quum illi quidam in altercatione exprobâsset, Quoties ego
vidi patrem tuum cubito se emungentem ? Bello Philippensi excitus à M.
Bruto Imperatore, Tribunus militum meruit : victisque partibus, veniâ
impetratâ, scriptum Quæstorium comparavit : ac primò Mæcenati, mox
Augusto in gratiam insinuatus, non mediocrem in amborum amicitiâ lo-
cum tenuit. Mæcenas quantopere eum dilexerit, satis demonstratur illo
Epigrammate, ubi inquit:

Ni te visceribus meis, Horati,
Plus jam diligo, tu tuum sodalem

Hinno me videas strigosiorem.
Sed multo magis extremis, tali ad Augustum elogio: Horatii Flacci, ut
mei, esto memor. Augustus Epistolarum quoque ei officium obtulit, ut
hôc ad Mæcenatem scripto significat: Antè ipse sufficiebam scribendis
epistolis amicorum : nunc occupatissimus et infirmus Horatium nostrum te
cupio adducere. Veniet igitur ab istá parasiticâ mensâ ad hanc regiam,
et nos in epistolis scribendis adjuvabit. Ac ne recusanti quidem aut suc-
censuit quicquam aut amicitiam suam suggerere destitit. Extant epis-
tolæ, è quibus, argumenti gratiâ, pauca subjeci. Sume tibi aliquid juris
apud me, tanquam si convictor mihi fueris : rectè enim et non temerè fe-
ceris, quoniam id usûs mihi tecum esse volui, si per valetudinem tuam fieri
posset. Et rursus : Tui qualem habeam memoriam, poteris ex Septimio
quoque nostro audire: nam incidit ut coram illo fieret à me tui mentio.
Neque enim, si tu superbus amicitiam nostram sprevisti, ideo nos quoque
ubuni poreme. Præterea sæpe eum, inter alios jocos, purissimum penem
homunicionem lepidissimum appellat: unâque et alterâ liberalitate locu-
pletavit. Scripta quidem ejus usque adeo probavit, mansuraque perpe-
tuò credidit, ut non modo Seculare Carmen componendum injunxerit,
sed et Vindelicam victoriam Tiberii Drusique, privignorum suorum :
eumque coëgerit propter hoc, tribus carminum libris ex longo intervallo
quartum addere; post sermones vero lectos quosdam, nullam sui men-
tionem factam ita sit questus : Iratum me tibi scito, quòd non in plerisque
ejusmodi scriptis mecum potissimùm loquaris. An vereris ne apud posteros

infame tibi sit, quod videaris familiaris nobis esse ? Expressitque Eclogam, cujus initium est;

Quum tot sustineus et tanta negotia solus,
Res Italas armis tuteris, moribus ornes,
Legibus emendes : in publica commoda peccem,

Si longo sermone morer tua tempora, Cæsar. Habitu corporis brevis fuit, atque obesus; qualis et à semetipso in Satyris describitur, et Augusto hâc Epistolâ : Pertulit ad me Dionysius libellum tuum, quem ego (ne accusem brevitatem) quantuluscunque est, boni consulo. Vereri autem mihi videris ne majores libelli tui sint, quàm ipse es, sed si tibi statura deest, corpusculum non deest. Itaque licebit in sextariolo scribas, quum circuitus voluminis tui sit oynadnotate, sicut est ventriculi tui.

Vixit plurimum in secessu ruris sui Sabini, aut Tiburtini : domusque ejus ostenditur circa Tiburni luculum.

Venerunt in manus meas et Elegi, sub ejus titulo, et Epistola prosâ oratione, quasi commendantis se Mæcenati

. Sed utraque falsa puto : nam Elegi vulgares : Epistola autem obscura : quo vitio minimè tenebatur. Natus est vi. Id. Dec. C. Cotta et L. Torquato Consulibus. Decessit v. Kal. Dec. C. Marcio Censorino et C. Asino Gallo Consulibus, post nonum et quinquagesimum annum: hærede Augusto palam nuncupato, quum, urgente vi valetudinis, non sufficeret ad obsignandas testamenti tabulas. Humatus et conditus est extremis Esquiliis juxta Mæcenatis tumulum.

[ocr errors]
[ocr errors]
« PredošláPokračovať »