Obrázky na stránke
PDF
ePub

SATIRA II.

Ad Plotium Macrinum.

Hunc, Macrine, diem numera meliore lapıllo,

Qui tibi labentes apponit candidus annos.

5

Funde merum Genio. Non tu prece poscis emaci,
Quæ nisi seductis nequeas committere divis.
At bona pars procerum tacita libabit acerra.
Haud cuivis promtum est, murmurque humilesque susurros
Tollere de templis et aperto vivere voto.
"Mens bona, fama, fides!" — hæc clare, et ut audiat hospes;

Illa sibi introrsum et sublingua murmurat: "O si

[ocr errors]

1. Ebulliat patruus præclarum funus!" – et: "O si

Sub rastro crepet argenti mihi seria dextro

Hercule!" "pupillumve utinam, quem proximus heres
Impello, expungam, namque est scabiosus et acri

Bile tumet! Nerio jam tertia ducitur uxor.”
13 Hæc sancte ut poscas, Tiberino in gurgite mergis

Mane caput bis terque et noctem flumine purgas.
Heus age, responde: minimum est, quod scire laboro
De Jove quid sentis ? Estne, ut præponere cures

[ocr errors]

ANDRA SATIREN.

Till Plotius Macrinus !

Denna din dag, min Macrinus, som skön och lyckosam

lägger Svinnande år till ditt lif, i räkningen märk med en

lycksten! Vin åt din Genius gjut! Ej du med böner, som köpslag Likna, af Gudarne fordrar, hvad blott af sides förtros dem. Dock af de stora helt tyst en god del offrar sitt rökverk. 5 Icke en hvar formår lätt bannlysa från templen Hviskningars mumlande ljud och af öppen bön sig begagna. "Godt förstånd och ett namn och förtroende!" högt,

att en främling Hörer det, sägs; for sig sjelf dock inne i munnen man

mumlar: "O att min farbror härliga lik! uppgåfve sin anda!" 10 "O att med. Herkules nåd för min hacka en tunna med

silfver Klingade" eller : "O att jag snart utsticker min myndling, Hvilken, som arfving, jag följer uppå; gallfeber och utslag Har han ju. Nerius re'n en tredje hustru sig tager.' För att du fromt bedja om det, du i Tibern ditt

hufvud 15 Doppar morgonen gång gång och natten dig aftvår! Hör nu! svara, jag ber. Högst litet jag äslas att veta. Hvad är din tanke om Jupiter? Säg! Är du hågad att

sätta

Hunc

... Cuinam, cuinam ? Vis Staio ? An scilicet heres,

20 Quis potior judex puerisve quis aptior orbis?

Hoc igitur, quo tu Jovis aurem impellere tentas,
Dic, agedum, Staio: pro Jupiter, o bone, clamet,
Jupiter! At sese non clamet Jupiter ipse?
Ignovisse putas, quia, quum tonat, ocius ilex

25 Sulphure concutitur sacro, quam tuque domusque ?

An quia non fibris ovium Ergennaque jubente

Triste jaces lucis evitandumque bidental,
Idcirco stolidam præbet tibi vellere barbam
Jupiter ? Aut quidnam est, qua tu mercede. deorum

30 Emeris auriculas? Pulmone et lactibus unctis.

Ecce avia aut metuens divum matertera cunis
Exemit puerum, 'frontemque atque uda labella
Infami digito et lustralibus ante salivis

Expiat, urentes oculos inhibere perita:
35 Tunc manibus quatit et spem macram supplice volo

Nunc Licini in campos, nunc Crassi mittit in ædes.
Hunc optet generum rex et regina, puellæ

Hunc rapiant; quicquid calcaverit bic, rosa fiat.
Ast ego nutrici non mando vota : negato

40 Jupiter hæc illi, quamvis te albata rogarit.

Honom framför
hvem, hvem? Jo Staius.

Du tve

kar kantänka, Om hvem som bättre af dem är för myndlingar eller i

domstoln ? 20 Säg detta, hvarmed du Jupiters öron försöker Röra, åt Staius! Välan! 0 Jupiter! ropar han, gode Jupiter!" Men skall ej sig sjelf Jupiter ropa? Tror du, att dig han förlåtit, för det att en ek, när det

åskar, Snarare splittras, än du och ditt hus, af det himmel

ska svaslet? 25 För det i lunden du ej, i en hemsk inhägnad, som

skys bör, Ligger, fårinelfvornas bud och Ergennas, en åskvård, Låter, menar du, val, som en tok, dig Jupiter rycka Fritt i sitt skägg? Hvad är det, hvarmed som betal

ning du tror dig Gudarnes öron ha köpt? Jo lungor och flottiga tarmar. 30

hur mormor sjelf eller ock vidskepliga mostern Barnet ur vaggan tar; stryker hon renande spott först Med skamfingret uppå dess panna och fugtiga lappar, Van att sin brännande blick dess förtrollande verkan betaga, Gungar det se'n sin arm och i böner sin späda för

hoppning Sätter i Crassi palats nu och nu Liciniska godsen. Honom önska till måg båd konung och drottning,

om honom Flickor slitas, och städs i hans fotspår rosor födas!" Önskningar lemnar ej jag åt en amma dock; henne

dessa Jupiter afslag gif, om äfven hon bedjer dig hvitklädd! 40

Se nou,

35

« PredošláPokračovať »