Obrázky na stránke
PDF

60 Manius hic generis prope major avunculus exit.

Qui prior es, cur me in decursu lampada poscis ? - Sum tibi Mercurius, venio deus huc ego, ut ille

Pingitur. An renuis ? Vin tu gaudere relictis ? "Deest aliquid summæ.” Minui mihi, sed tibi totum est,

65 Quicquid id est: ubi sit, fuge quærere, quod mihi quondam

Legarat Tadius, neu dicta repone paterna: Foenoris accedat merces: hinc exime sumptus. "Quid reliquum est ?" Reliquum? Nunc, nunc impensius unge,

Unge, puer, caules! Mihi festa luce coquatur 70 Urtica et fissa fumosum sinciput aure,

Ut tuus iste nepos olim

satur anseris extis ,

Quum morosa vago singultiet inguine vena,
Patriciæ immeiat vulvæ? Mihi trama figuræ

Sit reliqua, ast illi tremat omento popa venter?

75 Vende animam lucro, mercare atque excute sollers

Omne latus mundi, nec sit præstantior alter
Cappadocas rigida pingues plausisse catasta.
Rem duplica! Feci : jam triplex, jam mihi quarto,
Jam decies redit in rugam: depinge, ubi sistam.

.80 Inventus Chrysippe tui finitor acervi!

Denne Manius blir sitt sätt en bror till min stamfar. 70
Du, som är före mig, säg, hvi begär du min fackla i loppet?
Jag din Mercurius är; som han afbildas, som Gud jag
Kommer. Säger du nej? Vill ej du med resten dig nöja?
Något dock felas i summan.Ja, mitt är förminskadt;

hvad du får, Det är ett helt. Ej bör du mig fråga, hvar det är,

som fordom 65 Jag af Tadius fick, ej tala mig till, som en fader: Räntorna komma ju till ca pitalet, dem skall du lefva.. Hvad är nu qvar?" Hvad quar? Min slaf, nu, nu

skall du smörja , Smörja än mer min sallad. en festdag jag skall koka Nässlor åt mig och elt rökt svinhufvud, hvars öra är

borradt, 70 För att din sonson en gång, när utaf gåslefver han

mätt är, Och af förnämt begär i ljumsken ådrorna spritta, 1 en patriciskas famn ligga ? Skall jag väl ha

quar blott Ben och skinn, men hans buk, som en slagtares, skälfva,

af ister? Sälj för pengar din själ, var köpman, res kring all

verldens 78 Kanter, driftig och slug, hårda ställningar ingen Klappa med sådant konst Cappadociens frodiga slafvar. Dubbla din egendom! Det är gjordt ; tre, fyra, nu tio Gånger den viker sig re'n. Sätt ut, hvarest jag skall

stanna! Funnen är en, som sätter en gräns för din hög, o

Chrysippus ! 80 V. 3. Vet. primordia vocum. Hunc ad locum conferas Perreau, cujus quidem explicatio optima nobis videtur. Putat ille intelligi primordiis elementa totius musicæ atque hunc versum opponi insequenti agique de mira opificis varietate, qui antiquis Græcorum metris adjunxerit marem strepituin fidis Latinæ.

V. 6. Egregius lusisse senex. Hanc lectionem, quæ sola ex omnibus probabilem elicit sensum, dedit Herm. I. p. 7.

V. 37, 41. Er suspicione Herm. (II. p. 61) hæc duo hemistichia Tune bon. inc. minuas? et Hæc cin. ult. meluas? transponenda sunt. Verba enim llæc cin. etc. ad negleclum funus spectare est manifesturn, illa autem Tune etc. cum iis, quæ sequuntur versu 41 At tu etc., quibus respondetur heredi avaro, qui illa interrogavit, conjungenda sunt.

V. 39. Maris expers haud parvam difficultatem præbuit interpretibus. Casaub, sapere mar, expers explicat: ő bevos oudèv žyovoa, effeminata sapientia, alterainque etiam subjungit interpretationem, ut sit quod mare numquam est expertum, dum putat expers posse significare et antelpov et tò & Untergov, quod ut probet, profert alia vocabula, quæ affirment idem et negent, cgelidus, infractus alia. Non a similitudine veri videtur abhorrere, Persium ad exemplum Hor. Sat. II. 8. 15, ut ambigue diceret, vocabula illa maris expers conjunxisse, quum utrumque in geminum sensum posset accipi, ipsum autem maris expers pro effeminato accepisse. Anceps autem illa notio quum Suethice non possit reddi, convertimus: 0manlig. Turnebus nostrum h. m. exp. a præcedentibus scparat, explicatque: nostra disciplina coepit contemni ut cismarina, non ut Græca transmarina; non malo quidem sed coacto de sententia Casaub. sensu.

V. 46, 47. Gausape: "genus pilei, quo captivorum capita induebantur” (Schol.); ex quo suspicari licet gausapis significari capillamenta, quæ rutilas Germanorum comas imitarentur. Cfr. Tac. Vit. Agr. 39. "emptis per commercia, quorum habitus et crines in captivorum speciem formarentur.” Koenigio, qui primus hanc attulit explicationem, assensi sunt Perreau et Duentzer. Jam vero de ingentibus Rhenis est dicendum, quibus Cas. intelligi vult Rhenanos homines; Koenig. autem suspicatur esse varias imagines fluminis Rheni, quibus diversa ejus ostia essent expressa, quæque in triumpho circa victoris currum ducerentur; cui quidem eo libentius assentimur, quod hic de rebus tantum ad triumphum necessariis, quas Cæsonia Romæ comparavit, agitur, non' vero de hominibus vel captivis, quos Caligulam ipsum in Gallia legisse narrat Suetonius (Calig. 47).

V. 51, 52. Hic, ut saepe alias, Hermannum secuti sumus, qui II. p. 62. sqq. hanc fere proponit explicationem: non adeo vicinus ager est exossatus, (lapidibus vacuus; lapides enim sunt ossa terræ) ut, si, quæ sentiam, eloqui audeam largitionemque prohibere, a populo, lapidibus ex illo petitis, obrui non possim. Ita etiam cum sequentibus hæc convenient.

T

Respondet enim heredi poëta, iratus, quod ob metum solum largitionen non prohiberet, se ad alium posse bona transferre.

V. 55. De uvia nihil superest explicat Georgius (in Lexico ad voc. avia): nihil superest de re familiari ab avia hereditate accepta, quod tamnen non esse probandum ex eo intelligitur, quod hic de cognatis agnatisque ipsis, non de bonis eorum agitur. Significal solum: cinis est avia, e vita excessit,

V. 61. Metaphora a ludo Atheniensium sumta, in quo primus facem tollebat, deinde sequenti tradebat , secundus tertio et sic deinceps, omnino nihil aliud fortasse significat nisi: Ne ante tempus (qui prior es), vivo me, hereditatem expetas.

V. 66, 67. Interpunximus: neu dicta repone paterna: focnoris etc. auctore Casaubono, testante patrum esse has ad filios voces. Si, id quod fecit Duentzer, hæc heredem dicere statuerimus, non commode verba quid reliquum est eidem poterimus tribuere. Sin autem Casaubonum sequimur, illa aptissime heredi tribuuntur, quippe qui nullis motus rationibus eadem semper repetat: ”Minuetur res tua.”

V. 77. plausisse significat: "palpo percutere, plana manu ferire , id quod videntur fecisse mangones ad ostentandam củažiav et bene curatam cutem mancipiorum suorum.” (Verba sunt Casauboni ad h. 1.).

CORRIGENDA.

P. 1 v. 3 inf. leg. umgearbeitete Ausgabe der Latein. Schulgramm. von

Grotefend etc.
- 4 - 14 sup. - decessitque anno ætatis

5 - 3 inf. - veræ
6- 5 sup. Quum artifex a multis pro Adjectivo, cui Substantiva tri-

buta sit significatio habeatur, relicta bac quæstione id
tantum hic monemus passivo sensu h. l. esse positum

hoc vocabulum.
-- - 10-12 sup. leg. Adjectivorum neutra pro Substant. posita cum

Attributis conjunxit J. 107., II. 74., III. 33, 34; pro
Adverb. posuit I. 90, III. 17, IV. 34, v. 106, 190,

VI. 35.
- 13 sup. adde V. 61 (seri)
- 17 - Jeg. I. 123, III. 28, 29.

- 8 inf. usurpasse

7 -12 sup. add IV. 37, 38. --- 16 - post 89 add. 102. - 8 - 2 add. Cfr. præterea III. 42, V. 127, ubi verba dicat , \increpuit

non ad certum referuntur subjectum.

Illlll

[ocr errors]
[ocr errors]

eil || | ||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

v. 11 sup. add. ante V: IV. 48, post V: 61.
14 - Qui VI. 76 reperitur Conj. melius pro Prohibitivo habctur,

quum ante reperiantur Imp. illi vende, mercare, excute.
12 inf. add. post 146–8: 163 sqq.
- Fortasse Conj. ille deccat significat poëtam hic omisso di-

recto interrogandi modo in indirectum rapi.
2 sup. add. Cfr. præterea de conj. quum V. 72, 122, 172.

- leg. V. 16, 20, 24, 37, 101, 139.
9 - add. VI. 3.
10 - add. VI. 38.
17 - leg. IV. 7, 17. V. 24, 33. VI. 4, 6, 17, 77.

add. II. 23. IV. 47.
15 - add. II. 55.
- post. Pirenen del. punctum.

yaige -
miserabile add. punctum.
verlden add. signum exclamandi.

Labeo - - interrogandi.
4 sup. leg. ignoscite. "Nolo.
14 - post. versu add. punctum.

4 inf. - palato -
- 5 sup. - mjelte add. punctum

9 - - du et sardonyx add. coinm.
16 inf. - ber add. colon.
12 - - vet det add. sign. exclam.

utantill add. sign. interr.

leg. totum: .
--- inf. - dicam ? et calve
-- 10 - - pinguis
- 13 sup. post. i sig add. sign. interr.

máttar add. colon.
7 inf, - ceves add. sign. interr,
-- 5 - - quum del, comma.

- nesa add. comma.
-- 13 – leg. ljumma: "rätt artigt.
-- 10 - post. pr. skönt add. sign. exclam.

2 sup. leg. genom, - delphinen
- 11 inf. post. se till add. comma.
- 7 - leg. göre !!

imo post. Nusquam add. punctum
- 10 - - den add. comm.

sköka add. comm.
inf. leg. procedet; quum

attendant
oportere lectionem,

I IIIIIIIIIIIIIIIIIII!!

IIIIIIIIIIIIIII

« PredošláPokračovať »