Obrázky na stránke
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

MAR 18 1925

[blocks in formation]

1

1

27 Maart '95 Hoogen Commissaris aan Staatspre- Uitleveringstractaat met Portugal

sident

229 Mei '95

Staatssecretaris aan Hoogen Commis- : Antwoord op no. 1

saris

1

3 28 Aug. '95 Britsch Agent aan Staatssecretaris

Antwoord op no. 2 4 5 Sept. '95 Staatssecretaris aan Britsch Agent Antwoord op no. 3 5 31 Juli '96 Staatssecretaris aan Hoogen Commis- Uitleveringstractaat met Nederland

saris

3

3

6

12 Aug. '96 Wnd. Hoogen Commissaris aan Staats

president

Antwoord op no. 5

3

7

[ocr errors]

8

31 Aug. '96 Wnd. Britsch Agent aan Staatssecretaris Concept-Wet regelende de uitzet

ting van vreemdelingen 24 Sept. ?96 Staatssecretaris aan wnd. Britsch Agent 'Antwoord op no. 7 25 Sept. '96 W'nd. Britsch Agent aan Staatssecretaris Antwoord op no. 4 7 Oct. '96 Wnd. Staatssecretaris aan Hoogen Com- Antwoord op no. 6

missaris

9

5

10

7

7

8

8

11 17 Oct. 96 Wnd. Staatssecretaris aan Britsch Agent Antwoord op no. 9
12 27 Nov. ?96 Wnd. Britsch Agent aan Onder-Staats- Goedkeuring uitleveringstractaat

secretaris Buitenlandsche Zaken met Nederland
13 8 Dec. 96 Staatssecretaris aan Britsch Agent Antwoord op n«), 12
11 15 Dec. 96 Secretaris van Staat aan loogen Com- Wet regelende de toelating van
inissaris

vreemdelingen 15 16 Dec. '96 Hoogen Commissaris aan Britsch Igent Wet regelende de uitzetting van

vreemdelingen

[blocks in formation]

19 19 Jan. '97 . Hoogen Commissaris aan Britsch Agent Antwoord op no. 11

12

« PredošláPokračovať »