Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy 110 z 40 na dotaz Quia ñeque ab oriente, ñeque ab occidente, * ñeque a desertis móntibus. Quóniam....
" Quia ñeque ab oriente, ñeque ab occidente, * ñeque a desertis móntibus. Quóniam Deus judex est : " hune humiliât , et hune exaltât. Quia calix in manu Domini vini meri plenus mixto ; * et ¡nclinavit ex hoc in hoc. "
Breviarium Atrebatense - Strana 71
1834
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Carcassonense

1745
...ab occidente , ñeque à defertis móntibus : * quóniam Deus iu— dexeft: Hune humiliât, & hunc exaltât ; * quia calix in manu Domini vini meri plenus mixto ; Et inclinávit ex hoc in hoc, venimtamen fa;x ejus non eft exinaníta , * bibent omnes peccatores terras. Ego autem annuntiábo in...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Sanctorale Macloviense, sen Officia propria diœcesis Macloviensis

Breviary: St. Malo - 1768
...ñeque ab Oriente , ñeque ab Occidente, ñeque à déferas montibus : * quóniaffl Deus judex eft. lix in manu Domini , vini meri plenus mixto. Et inclinávit ex hoc in hoc , verumtamen faex ejus non eft exinanita : * bibent omnes peccatóres terrae. Ego autem anmmtiabo in fœculum : * cantábo...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ

1815
...iniquitátem; Quia ñeque ab oriente , ñeque ab occidente, * ñeque à desertis móntibus. Qiióniam Deus judex est : * hune humiliât , et hune ' exaltât....calix in manu Domini vini meri plenus mixto ; * et tnclinávit ex hoc in hoc. Yerúmtamen faex e¡us non est exinanila ; * bibent affines peccatóres...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ

1815
...iniqiiitátem ; Quia ñeque ab oriente , ñeque ab occidente, * neque à desertis móntibus. Quóninm Dens judex est : * hune humiliât , et hune exaltât. Quia...calix in manu Domini vini meri plenus mixto ; * et inclinavit ex hoc in hoc. Verumtamen fœx ejus non est exinanita : * bibent omnet peccatóres terree....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Časť 3

1815
...Quia ñeque ab oriente , ñeque ab occidente , * neque à desertis móntibus. Quóniam Deusjudexest: * hune humiliât , et hune exaltât. Quia calix in manu Domini vini meri plenns mixto ; * et inclina vit ex hoc in hoc. Verúmtamen faex ejus non est exinanita : * bibent omnes...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense

1820
...ñeque ab oriente , ñeque ab occidente , * nead Se.vtam. 101 que à desertis móntibus. QuóniamDeus judex est : * hune humiliât, et hune exaltât. Quia calix in manu Domini vini meri plcnus mixto ; * et inclinávit ex hoc in hoc. Verumtamen fa»x ejus non est exinanita : * bibeut omnes...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense

1820
...ñeque ab oriente , ñeque ab occidente , * nead Sextant. ioï que à desertis mónlibus. QuóniainDeus judex est : * hune humiliât, et hune exaltât. Quia calix in manu Domini vhii hieri plenus mixto ; * et inclinavit ex hoc in hoc. Verúmtamen fa>x ejus non est exinanita :...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Cenomanense

1823
...ab occidente , ñeque à defertis móntibus : * quóniam Deus judex eíi: Hune humiliât , & hunç exaltât ; * quia calix in manu Domini vini meri plenus mixto ; Et inclinávit ex hoc in hoc, vu r un tarnen fane ejus non eft exinanita , * bibent omnes peccatóres terra:. Egoautemannuntiábo...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Cenomanense

1823
...ñeque ab occidente , ñeque 3. defertis móntibns : * quóniam Deus judex eft: Hune humiliât , & hune exaltât; * quia calix in manu Domini vini meri plenus mixto; Et inclináyit ex hoc in ho;, verrtntamen fzx ejus non eft exinaníta, * bibent omnes peccatóres terrz....
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense

1826
...iniquitatem. Quia ñeque ab oriente , ñeque ab occidente , * neque à desertis mónlibus. QuóniamDeus judex est,* hune humiliât, et hune exaltât. Quia...meri plenus mixto ; * et inclinávit ex hoc in hoc. Verúmtamen faex ejus non est exinanita : * bibent omnes peccatóres terrae. Ego autem annuntiábo...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF