Obrázky na stránke
PDF
ePub

HUJUS EDITIONIS PROLOGUS.

Apud omnes acceptissimum fuit opus quod sub titulo CURSUS JURIS CANONICI egregius P. Remigius Maschat sapientissime in lucem edidit; et jure merito, vix ullum commendabilius, vix ullum praestantius, tum sermonis brevitate, tum doctrinae copia, tum denique methodi excelentia potest eo inveniri, quapropter nulli mirum jam videbitur, praefatum opus in multis seminariis adoptatum esse, a magistris commendatum et ab aliquibus Praelatis jussum fuisse id prae manibus, et ad praelectiones, haberi non solum a clericis juris ecclesiastici cultoribus, sed etiam a tyronibus qui juri canonico operam darent.

Magna exinde est ubique hujus operis auctoritas et etiam celebritas, praesertim postquam exhausta editione in qua celeberrimis Ubaldi Giraldi adnotationibus locupletior evasit, nova editio in lucem prodiit anno 1865 curante Doctore D. Modesto de Lara, qui pluribus notis et additionibus locupletare studuit, in eaque, ut ipse ait, editionibus Ferrariae ac Augustae Vindelicorum praesentibus, perstudiose curavit, illarum defectus corrigere, atque operis partium ordinatione variationes illas inducere, quae ad commodiorem tyronum intelligentiam illi aptiores visae fuerunt.

Cum ergo ad novam editionem properamus, exhausta etiam praecedenti, nihil novum circa ordinem, nec circa structuram elementaque quibus opus conflatur, invenietur, et tantummodo statutum habui paucas et utiliores notas huic adjicere, generalem et hodiernam Ecclesiae disciplinam spectantes, depromptasque ex recentioribus decissionibus Sacrae Concilii

Congregationis, et ex quibusdam constitutionibus Pii IX, ex ea praesertim quae incipit « Apostolicae Sedis » edita ab ipso Pontifice idibus Octob. an. 1869.; quas notas in finem uniuscujusque tituli, ubi necessariae sint, apponere opportunum mihi visum fuit ad majorem addiscentium jus canonicum commoditatem; sic etiam ad calcem libri II apponam Instructionem Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium pro Curiis ecclesiasticis approbatam et confirmatam a SSmo. D. N. Leone Div. Prov. PP. XIII. die 11. Jun. 1880., et citatam Constitutionem « Apostolicae Sedis» in finem libri V.

Quamvis haud nescio meum laborem nihil addere posse operis merito, quod jam a semetipso habet, satis tamen mihi erit, si benevolenter accipiatur et ex eo aliquam utilitatem deducere possint tyrones et sacerdotes, quibus dicam cum Papa Coelestino: «Vulli sacerdotum liceat canones ignorare», et cum Patribus Concilii IV Toletani, «Sciant igitur sacerdotes scripturas sanctas et canones, ut omne opus eorum in praedicatione et doctrina consistat, atque aedificent cunctos tam fidei scientia quam operum disciplina.

J. M. M.

INDEX TITULORUM

Qui continentur in quinque Libris Decretalium, et in Sexto, Clementinis, Extrava

gantibus Joan. XXII et Communibus.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

De Summa Trinitate, et fide catholica... I
De constitutionibus.

II
De rescriptis.

III
De consuetudine...

IV
De postulatione Praelatorum...

V
De electione, et electi potestate..

VI
De translatione Episcopi....

VII
De auctoritate, et usu pallii.....

VIII
De renunciatione.

IX
De supplenda negligentia Prael

X
De temporibus Ord. etc..

XI
De scrutinio in Ordine faciendo.... XII
De ordinatis ab Episcopo, qui ren. etc... XIII
De aetate, qualitate et ordine praef.... XIV
De sacra Unctione...

XV
De sacramentis non iterandis.,

XVI
De filiis Presbyterorum ord. vel non. XVII
De servis non ordinandis, etc...... XVIII
De obligatis ad ratioc. ord. vel non...... XIX
De corpore vitiatis ordinandis, vel non.. XX
De bigamis non ordinandis...

XXI
De clericis peregrinis....

XXII
De officio Archidiaconi..

XXIII
De officio Archipresbyteri .

XXIV
De officio Primicerii..

XXV
De officio Sacristae..

XXVI
De officio Custodis.

XXVII
De officio Vicarii ..

XXVIII

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

TOMO I.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

De officio et pot. judicis delegati...... XXIX XIV
De officio Legati......

XXX XV
De officio judicis ordinarii..

XXXI XVI De officio judicis....

XXXII De majoritate et obedientia.

XXXIII XVII De tregua et pace..

XXXIV De pactis ...

XXXV XVIII De transactionibus....

XXXVI De postulando...

XXXVII De procuratoribus ..

XXXVIII XIX De syndico.....

XXXIX De iis, quae vi metusque causa fiunt.... XL

XX
De in integrum restitutione.

XLI XXI
De alienatione judicii mutandi, etc...... XLII
De arbitris...

XLIII XXII

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

LIBER II.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

De judiciis.....

I De foro competenti...

II De libelli oblatione....

III De mutuis petitionibus.

IV De litis contestatione...

V Ut lite non contestata, etc....

VI De juramento calumniae.

VII De dilationibus....

VIII De feriis.......

IX De ordine cognitionum.

X De plus petitionibus...

XI De causa possessionis et proprietatis.... XII De restitutione spoliatorum..

XIII
De dolo et contumacia.....

XIV
De eo, qui mittitur in possession., etc.. XV
Ut lite pendente nihil innovetur... XVI.
De sequestratione possess., etc..

XVII
De confessis......

XVIII De probationibus....

XIX

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« PredošláPokračovať »