Základy klinické adiktologie

Predný obal
Grada Publishing a.s., 29. 9. 2008 - 392 strán (strany)
Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Klinická adiktologie zužuje ohnisko na témata relevantní pro přímou práci s klientem. Jde o "léčbu" v širším slova smyslu, kam patří nejen medicínské služby, ale všechny specializované služby, které jsou poskytovány současným nebo bývalým uživatelům drog v souvislosti s jejich užíváním psychotropních látek, tj. různé typy ambulantní léčby a služeb, nemocniční péče, rezidenční léčba v terapeutických komunitách, nízkoprahové služby zaměřené na snižování rizik plynoucích ze zneužívání drog, léčba a služby ve vězení atd. Kniha "Základy klinické adiktologie" je jedinou publikací svého druhu na trhu a představuje obor ve všech jeho aspektech.
 

Čo hovoria ostatní - Napísať recenziu

Na obvyklých miestach sme nenašli žiadne recenzie.

Zvolené strany

Obsah

1 BIOPSYCHOSOCIÁLNĚSPIRITUÁLNÍ MODEL ZÁVISLOSTI JAKO VÝCHODISKO K PRIMÁRNÍ SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ PREVENCI ...
17
2 NEUROBIOLOGIE ZÁVISLOSTI
25
3 PSYCHOLOGICKÉ VÝVOJOVÉ A RODINNÉ FAKTORY VZNIKU A UDRŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI
41
4 PSYCHOPATOLOGIE ZÁVISLOSTI
53
5 PSYCHIATRICKÁ KOMORBIDITA
75
6 SOMATICKÉ KOMPLIKACE A KOMORBIDITA
89
ČASNÉ INTERVENCE V NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽBÁCH
99
8 PORADENSTVÍ V TERÉNNÍ A KONTAKTNÍ PRÁCI
111
13 RODINNÁ TERAPIE A PRÁCE S RODINOU
187
14 TERAPEUTICKÁ KOMUNITA A JEJÍ APLIKACE
199
15 SOCIÁLNÍ REHABILITACE A NÁSLEDNÁ PÉČE
215
16 PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ RELAPSU
225
17 ZÁVISLOST NA PROCESECH
237
18 DĚTI A MLADISTVÍ
253
19 ŽENY A MUŽI JAKO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ SKUPINY
265
20 UŽIVATELÉ DROG V KONFLIKTU SE ZÁKONEM
275

9 PORADENSTVÍ A PRÁCE S MOTIVACÍ
121
10 ZVLÁDÁNÍ AKUTNÍ INTOXIKACE A ODVYKACÍCH STAVŮ
131
11 FARMAKOTERAPIE PORUCH VYVOLANÝCH ÚČINKEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK A SUBSTITUČNÍ LÉČBA
145
12 PSYCHOTERAPIE V LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ
159
21 FAKTORY VÝZNAMNÉ PRO LÉČBU ZMĚNU A ÚZDRAVU
293
22 EVALUACE ADIKTOLOGICKÝCH PROGRAMŮ A SLUŽEB
307
23 VÝZKUM V ADIKTOLOGII
317
Autorské práva

Iné vydania - Zobraziť všetky

Bibliografické informácie