Dzieła: Teory± smaku w dziełach sztuk pięknych. Uwagi powszechne nad językami, sztuka pisania i postaciami mowy

Predný obal

Vyhµadávanie v obsahu knihy

Čo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nenaąli ľiadne recenzie.

Zvolené strany

Časté výrazy a frázy

Populárne pasáľe

Strana 67 - Drż± mury Troi, greckie podskakuj± nawy. Król piekieł upadł z tronu, krzykn±ł zdjęty strachem. Bał się, by Neptun ciężkim trójzęba zamachem, Nie wzruszył do samego gruntu zasad ziemnych, I nie odkrył tych siedlisk, czarnych, pustych, ciemnych, Na które bledn± ludzie i same drż± bogi.
Strana 17 - ... odwrócić albo odmienić nie jest w naszej mocy, które czyni±c na nas ustawiczne wrażenia, byt nasz ustawicznie modyfikuj±. Tu ma miejsce człowiek ze wszystkimi swoimi władzami umysłu i ciała, ze wszystkimi namiętno¶ciami i skłonno¶ciami swoimi, którego poznanie i nauka jest najistotniejsz± w tym względzie. W drugim podziale umieszczamy to, co było: całe pasmo zdarzeń upłynionych, wielkie lub sławne imiona, które nam zachowały podania mitologii lub dziejów, długi szereg...
Strana 265 - ... quaeque lacus late liquidos quaeque aspera dumis rura tenent, somno positae sub nocte silenti. lenibant curas et corda oblita laborum. at non infelix animi Phoenissa...
Strana 271 - Palatii, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora vultusque moverunt?
Strana ix - Wydoskonalił sobie smak prawdziwy i pewny — mówił o nim póĽniej Borowski — zgłębił jego prawidła, których potem z takim pożytkiem był tłumaczem. Czuł dostatecznie, że jeżeli sama sztuka bez zdolno¶ci przyrodzonych jest kłopotliwa i ciężka, tedy z drugiej strony zmarnowanie drogich darów natury, zatracenie ich przez wstręt do pracy i brak szlachetnego uporu w ich zrozumieniu i wzmaganiu jest grzechem niewdzięczno¶ci przeciw naturze, jest wad± hańbi±c± nas w oczach postronnych,...
Strana 201 - ... sprawy nasze, obyczaje i to, czegokolwiek oni w młodo¶ci swej nie czynili, a twirdz±c, iż wszytko idzie co dalej, to gorzej — tak w dobrym aw porz±dnym życiu, jako też iw inych wszytkich cnotach. Jako powiedam, my¶liłem...
Strana 137 - Nam sicuti, cum adnuimus et abnuimus, motus quidam ille vel capitis vel oculorum a natura rei quam significat non abhorret, ita in his vocibus quasi gestus quidam oris et Spiritus naturalis est Eadem ratio est in Graecis quoque vocibus, quam esse in nostris animadvertimus.
Strana 13 - ... się masach, które z niezmiern± szybko¶ci± przebiega; sam zdaje się zdumiewać nad obszerno¶ci± poznania i wyobrażeń swoich, na których nabycie i poł±czenie nie zdawał się mieć dosyć czasu; nie trzyma się przykładu i wzoru, drogi jego i sposoby s± nowe i nadzwyczajne, zgaduje tajemnice natury, dosięga prawd najwyższych, przeskakuj±c mnóstwo poprzedniczych uwag i postrzeżeń.
Strana 112 - Ona szczególne postrzeżenia zgromadza i ł±czy w jedn± teorię., czyli s±dzi podług pewnych prawideł, które albo sama z praw natury i rozumu wyprowadza, albo się do znajomych i już ogłoszonych stosuje [podkr,.
Strana 262 - Succedunt, servantque vices : statione relicta Ipse comes Niso graditur, regemque requirunt. Caetera per terras omnes animalia somno Laxabant curas, et corda oblita laborum : 225 Ductores Teucrûm primi, delecta Juventus, Consilium summis regni de rebus habebant; Quid facerent, quisve ЛСпеае jam nuntius esset.

Bibliografické informácie