Obrázky na stránke
PDF
ePub

10

Quomodo autem contrarium est et Christum post resurrectionem cibatum et in resurrectione, quae promittitur, ciborum indigentiam non futuram, cum et angelos legamus huius modi

escas eodemque modo sumsisse, non ficto phantasmate, sed 5 manifestissima ueritate, nec tamen necessitate, sed potestate? aliter enim absorbet aquam terra sitiens, aliter solis radius candens: illa indigentia, iste potentia. futurae ergo resurrectionis corpus in perfectae felicitatis erit, si cibos sumere non potuerit, inperfectae felicitatis, si cibis eguerit.

Sciat sane qui has proposuit quaestiones, Christum post resurrectionem cicatrices, non uulnera demonstrasse dubitantibus : propter quos etiam cibum ac potum sumere uoluit, non semel, sed saepius, ne illud non corpus, sed spiritum esse

arbitrarentur et sibi non solide, sed imaginaliter appareret. 15 tunc autem illae falsae cicatrices fuissent, si nulla uulnera

praecessissent: et tamen nec ipsae essent, si eas esse noluisset. uoluit autem certae dispensationis gratia, ut eis quos aedificabat in fide non ficta non aliud pro alio, sed hoc quod cruci

fixum uiderant resurrexisse monstraret. quid est ergo quod 20 dicitur: „si propter incredulum fecit, finxit“? quasi uero si

quisquam uir fortis pro patria dimicans multa aduersa uulnera exciperet et peritissimo medico, qui haec curare ita ualeret, ut si cicatrices nullae apparerent, ipse potius diceret sic se

uelle sanari, ut magis essent in corpore suo uestigia uulnerum 25 tamquam tituli gloriarum, ideo ille medicus cicatrices finxisse

diceretur, quia cum per artem efficere potuerit, ut non essent, certa exsistente causa per artem effecit potius, ut essent, quae uno solo modo, sicut superius dixi, falsae conuincerentur, si nulla uulnera sanarentur.

J autem V: om. P 3 huius V: eius GP eiusdem a 6 absoruet V 7 iste (e ex a corr. m. 1) V 9 potuerit GP: potuerint V 10 Christum) xpo P 14 appareret PV 17 aedificabat GPIV: aedificationis p2 18 in) del. P 20 ue" (ro add. m. 2) G 21 quisquam GV: quisque P pro patria GP: propria V 23 ut si (= ac si) V: ut GP 25 gloriarum GP: gloriam V 27 effecit a: efficit PV

CCCXVIIII.

CETERA.

CVM SPIRITVS IMMVNDVS EXIERIT AB HOMINE ET

EX LIBRO QVAESTIONVM EVANGELII PRIMO. 344 Cum spiritus immundus exierit ab homine et ce

tera, significat quosdam ita credituros, ut non possint ferre 5
labores continentiae et ad saeculum redituri sint. quod dictum
est: assumit secum alios septem, intellegitur, quia cum
quis ceciderit de iustitia, etiam simulationem habebit. cupiditas
enim carnis expulsa per paenitentiam a consuetis operibus,
cum non inuenerit in quibus delectationibus requiescat, auidius 10
redit et rursus occupat mentem hominis, si, cum pulsa esset,
neglegentia subsecuta est, ut non introduceretur tamquam
habitator mundatae domui sermo dei per sanam doctrinam.
et quoniam non solum habebit illa septem uitia, quae septem
uirtutibus spiritalibus sunt contraria, sed etiam per hypocrisin 15
se ipsas uirtutes habere simulabit, propterea assumtis secum
aliis septem nequioribus — hoc est ipsa septenaria simulatione

redit illa concupiscentia, ut sint nouissima hominis peiora, quam erant prima.

CCCXX.

DE SVMTIBVS AD TVRREM AEDIFICANDAM. EX LIBRO QVAE

STIONVM EVANGELII II.

345 Sumtus ad turrem aedificandam uires ad discipulatum

Christi obtinendum - et decem milia proeliaturi cum rege, qui habet uiginti milia simplicitatem Christi dimicaturi 25

2 (et 4) Matth. 12, 43

7 Matth. 12, 45

21 cf. Luc. 14, 28 sqq.

1 cap. CCCXXXIIII PCCCXL Gv; hoc cap. bis (hic et ante cap. CCCXXVIIII) exhibent GPv 4 immundus spiritus P ab hominem V 6 continentiae Ply: conscientiae P 10 non V: om. P auidius GP: habidius V 11 cum pulsa PVI: compulsa Ve corr. esset) e prior del. m. 1 V 15 hypocrisin V: hypocrisim in P 16 simulabit] b ex u corr. m. 1 V 20 cap. CCCXXXV P CCCXLI G 21 quaestionum euangelii scảm P 58. V 25 uiginta V

cum duplicitate diaboli, hoc est cum dolis et fallaciis eius in affectu constituit renuntiantis omnibus, quae sunt eius. ita enim concludit: sic ergo omnis ex uobis, qui non renuntiat omnibus, quae sunt eius, non potest 5 meus esse discipulus. inter quae omnia etiam ipsa temporalis uita intellegatur necesse est, quam oportet sic possidere ad tempus, ut non te impediat ab aeterna qui eam fuerit minatus auferre. sicut autem de turri non perfecta per ob

probrium deterruit dicentium: quia hic homo coepit 10 a edificare et non potuit consummare: sic in rege,

cum quo dimicandum est, ipsam pacem accusauit, cum ait: adhuc illo longe agente legationem mittens rogat ea quae pacis sunt, significans etiam minas imminentium

a diabolo temtationum non sustinere homines, qui non renun15 tiant omnibus, quae possident, et pacem cum eo facere con

sentiendo illi ad committenda peccata. turrem quippe aedificare, contra regem illum dimicare, esse discipulum Christi est; habere autem sumtus ad perficiendam turrem et habere

fortia decem milia contra uiginti milia regis renuntiare est 20 omnibus, quae eius sunt.

(DE EO QVOD AIT AD SCRIBAS: TVLISTIS CLAVEM SCI

ENTIAE ET CETERA. ITEM EX EODEM LIBRO SECVNDO.

De eo quod dicit dominus scribis uel doctoribus Iudaeorum: 346 tulistis clau em scientiae, ipsi non introistis, et 25 e os qui introibant prohib uistis: quod in scriptura dei

9 Luc. 14, 30

12 Luc. 14, 32

3 Luc. 14, 33 Luc. 11,

52

21 (et 24)

1 eius] del. P? 3 ita enim - sunt eius G?PV: om. G' concludit G'P?V: tunc claudit P nunc claudit G? 8 turre P 13 significans PV: significat P? 19 uigiti V 20 eius sunt V: sunt eius P? possidet GP 21 quae uncinis inclusi exhibent GPv, om. MV cap. CCCXXXVI P CCCXLII G ad scribis P 22 item] iterum Gv 23 scribis Gv: sobriis P 24 tulisti" (s add. m. 2) P 25 introibunt G

humilitatem Christi nec ipsi intellegere nec ab aliis intellegi uolebant.]

CCCXXI.

QVA DISPENSATIONE PROVIDENTIAE DEI SCRIPTVRAE VETERIS
TESTAMENTI EX HEBRAEO IN GRAECVM ELOQVIVM TRANSLATAE 5
SINT, VT VNIVERSIS GENTIBVS INNOTESCERENT. EX LIBRO DE

CIVITATE DEI XVIII T. XLII.

347 Sacras litteras etiam unus Ptolomaeorum regum Aegypti

nosse studuit et habere. nam post Alexandri Macedonis, qui etiam Magnus cognominatus est, mirificentissimam minimeque 10 diuturnam potentiam, qua uniuersam Asiam, immo paene totum orbem partim ui et armis partim terrore subegerat quando inter cetera orientis etiam Iudaeam ingressus obtinuit eo mortuo comites eius, cum regnum illud amplissimum non pacifice inter se possessuri diuisissent, sed potius dissipassent 15 bellis omnia uastaturi, Ptolomaeos reges coepit habere Aegyptus; quorum primus, Lagi filius, multos ex Iudaea captiuos in Aegyptum transtulit. huic autem succedens alius Ptolomaeus, qui est appellatus Philadelphus, omnes, quos ille adduxerat subiugatos, liberos redire permisit, insuper et dona regia in 20 templum dei misit petiuitque ab Eleazaro tunc pontifice dari sibi scripturas, quas profecto audierat fama praedicante diuinas, et ideo concupierat habere in bybliotheca, quam nobilissimam fecerat. has ei cum idem pontifex misisset hebraeas, post ille etiam interpretes postulauit, et dati sunt LXXII, de 25 singulis duodecim tribubus seni homines linguae utriusque doctissimi, hebraeae scilicet atque graecae, quorum interpretatio

1 intellegere) intellere P ab) om. G 3 cap. CCCXX* (I ras.) V CCCXXXVII PCCCXLIII Gu 4 scripturae) scripturae sacre Pi 6 sint V: sunt P 7 XVIII t. XLII V: XVII titulo XIII Р 8 ptolomeorum V; sic ubique 9 machedonis V 12 terrore V: terroribus P 16 habere coepit P 23 concupiuerat P bibliotheca GP 24 hebraeos P 25 etiam ille P 26 tribubus P: tribus V seni a: seniores PV

ut Septuaginta uocetur, iam optinuit consuetudo. traditur sane tam mirabilem ac stupendum planeque diuinum in eorum uerbis fuisse consensum, ut, cum ad hoc opus separatim singuli sederent – ita enim eorum fidem Ptolomaeo placuit ex5 plorare - in nullo uerbo, quod idem significaret et tantundem ualeret, uel in uerborum ordine alter ab altero discreparet, sed tamquam unus esset interpres, ita quod omnes interpretati sunt unum erat, quoniam re uera spiritus erat unus in omni

bus. et ideo tam mirabile dei munus acceperant, ut illarum 10 scripturarum non tamquam humanarum, sed, sicut erant,

tamquam diuinarum etiam isto modo commendaretur auctoritas, credituris quandoque gentibus profutura, quod iam uidemus effectum.

CCCXXII.

15 DE AVCTORITATE LXX INTERPRETVM, QVAE SALVO HONORE HEBRAEI STILI OMNIBVS SIT INTERPRETIBVS PRAEFERENDA.

EX LIBRO S. S.

Nam cum fuerint et alii interpretes, qui ex hebraea lingua 348 in graecam sacra illa eloquia transtulerunt, sicut Aquila, 20 Symmachus, Theodotion, sicut etiam illa interpretatio, cuius

auctor non apparet et ob hoc sine nomine interpretis quinta editio nuncupatur: hanc tamen quae Septuaginta est, tamquam sola esset, sic recepit ecclesia eaque utuntur graeci populi

christiani, quorum plerique utrum alia sit aliqua ignorant. 25 ex hac Septuaginta interpretatione etiam in latinam linguam

interpretatum est quod ecclesiae latinae tenent, quamuis non defuerit temporibus nostris presbyter Hieronymus, homo doctissimus et omnium trium linguarum peritus, qui non ex

graeco, sed ex hebraeo in latinum eloquium easdem scripturas 30 conuerterit. sed eius tam litteratum laborem quamuis Iudaei

2 mirabile PV 4 sederent PV: sederint Pi 7 ita V: om. P 9 acciperant V 14 cap. CCCXXII* V CCCXXXVIII P CCCXLIII G 15 auctoritate) om. M' 20 illa MPV: illa est

21 quinta GMP: quanta V 23 esset GMP: esse V

a

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »