Obrázky na stránke
PDF
ePub

humano uisu spiritali caritate diligeret, uideret deum, qui est ipsa caritas, uisu interiore, quo uideri potest. itaque qui fratrem, quem uidet, non diligit, deum, quem propterea non uidet, quia deus dilectio est, qua caret qui fratrem non diligit. quomodo potest diligere ? nec illa iam quaestio moueat, quan- 3 tum caritatis fratri debeamus impendere, quantum deo. fratri enim quantum nobis ipsis; nos autem ipsos tanto magis diligimus, quanto magis diligimus deum.

CCCXLV.

QVOD EX EA FORMA, QVA DILIGITVR IVSTVS, DILIGATVR DEVS, 16
QVIA NON POTEST EA QVAE DILECTIONEM EXCITAT FORMA
NON DILIGI, EADEMQVE EST DEVS, QVIA DEVS CABITAS

EST. EX LIBRO S. S. T. VIIII.

381 Ex una igitur eademque caritate deum proximum que dili

gimus; sed deum propter deum, nos autem et proximum 15 propter deum.

Quid enim est, quaeso, quod exardescimus, cum audimus et legimus: ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis, nullam in quoquam dantes offensionem, ut non reprehendatur ministerium nostrum, sed in omnibus commendantes nosmet ipsos ut dei ministros, in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in plagis, in carceribus, in iactationibus, in laboribus, inuigiliis,

12 I Io. 4, 8

18 II Cor. 6, 2-10

2 quo M: quod Q 4 qua M: quia Q 5 iam M: dam Q 6 caritati(s ras.) M caritati fratri a: fratris MQ post deo add. a: incomparabiliter plus quam nobis deo; om. MQ 7 quantum Q: quantam M tanto Q: quanto M

9 cap. CCCXLV M: CCCXXXV Q; deest in GP 10 diligitur deus @ 11 ea quae M: eaq; & 15 nos autem - propter deum) Msupr. uers. 17 quod M: quo 8 18 legimus M'Q: diligimus M

dante & 24 iactationibus M: iactionibus &

19 quam

in ieiuniis, in castitate, in scientia, in longanimitate, in bonitate, in spiritu sancto, in caritate non ficta, in uerbo ueritatis, in uirtute dei, per arma iustitiae a dextris et sinistris, per gloriam 5 et ignobilitatem, per infamiam et bonam famam;

ut seductores et ueraces, ut qui ignoramur et cognoscimur, quasi morientes et ecce uiuimus, ut coherciti et non mortificati, ut tristes, semper autem gaudentes, sicut egeni, multos autem dio tantes, tamquam nihil habentes et omnia possidentes — quid est, quod accendimur in dilectione Pauli apostoli, cum ista legimus, nisi quod credimus eum ita uixisse ? uiuendum tamen sic esse dei ministris non de aliquibus auditum credimus, sed intus apud nos, uel potius supra nos 5 in ipsa ueritate conspicimus. illum ergo quem sic uixisse credimus, ex hoc quod uidemus diligimus, et nisi hanc formam, quam semper stabilem atque incommutabilem cernimus, praecipue diligeremus, non ideo diligeremus illum, quia eius

uitam, cum in carne uiueret, huic formae coaptatam et 0 congruentem fuisse credimus et fide retinemus, sed nescio

quomodo amplius et in ipsius formae caritatem excitamur per fidem, qua credimus uixisse sic aliquem, et spem, qua nos quoque ita posse uiuere, qui homines sumus, ex eo quod aliqui

homines ita uixerunt minime desperamus, ut hoc et desideremus 25 ardentius et fidentius precemur. ita et ipsam uitam facit nobis

diligi formae illius dilectio, secundum quam uixisse creduntur, et illorum uita credita in eandem formam flagrantiorem excitat caritatem, ut quanto flagrantius diligimus deum, tanto certius

9 gau

in

2 in bonitate M: om. Q 7 et ecce M'Q: ecce M' dentes Q: gaudes M 11 quod Q: om. M 12 ita uixisse M: it auxisse @ 13 ministros M 17 quam M: quem

18 non ideo diligeremus M: om. Q 20 credimus M: om. Q et fide retinemus) fideretineremus @ et haeremus in add. m. 2) M nestio @ 23 ex Q: lex M aliqui a: aliquid MQ 24 disperamus M desideremur M 25 ita et M: baec e 27 flagramtiorem

sereniusque uideamus, quia in deo conspicimus incommutabilem formam iustitiae, secundum quam hominem uiuere oportere iudicamus. ualet ergo fides ad cognitionem et ad dilectionem dei, non tamquam omnino incogniti aut omnino non dilecti, sed quo cognoscatur manifestius et quo firmius diligatur.

5

COCXLVI.

DE AMANTE ET QVOD AMATVR ET AMORE. EX EODEM LIBRO

DE TRINITATE VIII. T. X.

382 Quid est autem dilectio uel caritas, quam tantopere scriptura

diuina laudat et praedicat, nisi amor boni ? amor autem 19 alicuius amantis est et amore aliquid amatur. ecce tria sunt: amans et quod amatur et amor. et quid ergo amor nisi quaedam uita duo aliqua copulans uel copulari appetens, amantem scilicet et quod amatur? et hoc etiam in extremis carnalibusque amoribus ita est. sed ut aliquid purius et liquidius hauriamus, is calcata carne ascendamus ad animum. quid amat animus in amico nisi animum ? et illic igitur tria sunt: amans et quod amatur et amor.

CCCXLVII.

DE NVTRIENDA CARITATE. EX LIBRO QVAESTIONVM LXXXIIII. 9

383 Caritatem uoco, qua amantur ea quae non sunt prae ipso

amante contemnenda, id est quod aeternum est et quod amare

4 incogniti aut M: incognitia ut Q 6 cap. CCCXLVI M CCCXXXVI Q; deest in GP 9 tantopere Q: tanto p M 12 et quid M: quid est Q 13 uita (a ex e corr.) Q 15 purius et M: Om. Q liquidius hauriamus M: ius auriamus @ 16 animum M: animus Q 19 cap. CCCXLVII M: CCCLVIIII P CCCLXV G; num. om. Q 20 quaestionum LXXXIIII MQ: s.

SS G II P 21 uoco MQ: uoco motum animi GP quae Q quo GP non MQ: om. GP

prae] que

ipsum GP 22 amante) amante quae P

qua :

ipsum aeternum potest. deus igitur et animus, quo amatur, caritas proprie dicitur, purgatissima et consummata, si nihil aliud amatur; hanc et dilectionem dici placet. sed cum deus magis diligitur quam animus, ut malit homo eius esse quam 5 suus, tunc uere animo summeque consulitur, consequenter et corpori, nobis id non curantibus aliquo appetitu satagente, sed tantum promta et oblata sumentibus. caritatis autem uenenum est spes adipiscendorum aut retinendorum tempo

ralium. nutrimentum eius imminutio cupiditatis, perfectio nulla 10 cupiditas. signum prouectus eius est imminutio timoris; si

gnum perfectionis eius nullus timor, quia et radix est omnium malorum cupiditas, et consummata dilectio foris mittit timorem. quisquis igitur eam nutrire uult,

instet minuendis cupiditatibus. est autem cupiditas amor 15 adipiscendi aut optinendi temporalia. huius minuendae initium

est deum timere, qui solus timeri sine amore non potest. in id ad sapientiam enim tenditur et nihil uerius eo quod dictum est: initium sapientia e timor domini. nemo est quippe,

qui non magis dolorem fugiat quam appetat uoluptatem, 20 quando quidem uidemus etiam immanissimas bestias a maxi

mis uoluptatibus absterreri dolorum metu; quod cum in earum consuetudinem uerterit, domitae et mansuetae uocantur. quapropter quoniam inest homini ratio, quae cum seruit

cupiditati peruersione miserabili, ut homines non timeantur, 25 suggerit latere posse commissa et ad tegenda occulta peccata astutissimas fallacias comparat. eo fit, ut homines, quos nondum delectat pulchritudo uirtutis, nisi poenis & peccando deterreantur, quae uerissime per sanctos et diuinos uiros praedicantur, et quod celant hominibus, deo celari non posse consentiant, difficilius domentur quam ferae. ut autem time- 5 atur deus, diuina prouidentia regi uniuersa persuadendum est, non tam rationibus

11 I Tim. 6, 10

12 I Io. 4, 18

18 Eccli. 1, 14

2 propriae MP 4 mallit GʻP 5 animo) animus P consolitur G1 consolatur P consequentur G1 6 id] id quod GP satagente) adaugente G 9 nutrimendum l nutrimentorum P eius MQ: eius est GP perfectio] pfectio P 10 est eius GP imminutio M: minutio GPQ 11 et radix MQ: ut radix G omnium malorum est

13 foris M: foras GQ mittit] mittitit Q 14 amor) amo Q 15 obtinendi GQ 16 in id GMQ: om. a 17 enim MQ: om. G 21 absterrere G earum GM: eam @ 22 uerteret G 23 seruit GQ: seruet M 24 miserabili GM: mirabili

25 ad] at M

quas qui potest inuenire, potest etiam et pulchritudinem sentire uirtutis quam exemplis uel recentibus, si qua occurrunt, uel etiam de historia, et ea maxime quae ipsa diuina prouidentia procurante siue in uetere so siue in nouo testamento excellentissimam auctoritatem religionis accepit. simul autem agendum est et de poenis peccatorum et de praemiis recte factorum.

Iam uero cum aliqua non peccandi consuetudo quod onerosum putabatur facile esse persuaserit, incipiat gustari dulcedo 15 pietatis et commendari pulchritudo uirtutis, ut caritatis libertas prae seruitute timoris emineat. tunc iam persuadendum est fidelibus praecedentibus regenerationis sacramentis, quae necesse est plurimum moueant, quid intersit inter duos homines, ueterem et nouum, exteriorem et interiorem, terrenum et cae-> lestem, id est inter eum qui bona carnalia et temporalia, et eum qui spiritalia et aeterna sectatur, monendumque, ne peritura beneficia et transeuntia expectentur a deo, quibus etiam

hy

1 eo MQ: quo G nondum MQ: mundum G 2 uirtutes G 4 celari M: celare GQ 5 domantur Q' 7 inuenire M: inire G inuenire, potest] om. 9 uel etiam scripsi: etiam uel M uel GQ storia (hy add. m. 2) G et ea M: et GQ 10 maximae Q diuina GQ: dina M ueteri G 11 noua Q excellentissimam MQ: excelsissimam G 14 aliqua non GMQ?: aliquando Q' peccandi GM: de peccando e 15 persuaserit MQ*: persuaseret G' persuaderet G' quaserit @ gusta." (ri add. m. 2) M gustare G 17 prae MQ: pro G seruitute timoris GM: seruitu temoris Q iam M: ia etiam G

18 regenerationes G' regenerationibus Q 19 moueant GQ: moneant M 20 exteriorem) et exteriorem G 21 carnalia MQ: et carnalia G 22 monendumque) morendumque Q ne) nece 23 et] ut(?) M

« PredošláPokračovať »