Obrázky na stránke
PDF
ePub

1, 22 sqq.

2, 11 sqq..

2, 6 sq..

2, 6 sqq.

4, 2 sq..

4, 7 sq..
4, 8 sqq.

2, 12 sq.

4, 22 sqq..

ad Ephesios

ad Philippenses
1, 18.
547, 1

1, 18.
1, 22.

93, 16; 305, 11
876, 1

1, 22.
2, 2

847, 17
75, 3; 340, 15;

848, 15
602, 24; 1050, 1

1, 23. : . 27, 16; 58, 3;
2, 3

939, 19
2, 4

504, 15
sqq.
247, 23

1, 29.
2, 6

868, 5
248, 7

2, 1
2,7

417, 2
248, 14

2, 3

894, 24
323, 21

2, 4
3, 13.

893, 26
703, 5

2, 5
3, 14—20.

sqq.

893, 20
702, 16;

2, 6 76, 6; 726, 7
703, 1
3, 18. . 23, 30; 701, 10.

250, 18; 581,
22; 846, 17

18; 754, 14;
3, 19. 146, 15; 704, 15

1046, 4
3, 20.

634, 9;
66, 18; 718, 23

729, 8
313, 10

2,7
4, 3
417, 13; 660, 6;

31, 19; 728, 21;

737, 1; 741, 20;
769, 11

756, 5; 1035, 20;
786, 3

1037, 11
787, 14

2, 8
4, 11.
650, 5. 18

742, 19

8
4, 12.

751, 5. 11
530, 2
4, 13. . 527, 16; 528, 3;

696, 23
2, 13.

437, 6; 516, 9;
529, 4

912, 9; 913, 24;
99, 22
4, 22. 24.

922, 21; 930, 20
827, 10

3, 3
4, 23.

727, 6
626, 6

3, 12-14.
4, 23 sq.

816, 9
772, 14

3, 14. . 57, 25; 89, 7;
5, 5
978, 17

944, 24; 954, 17
682, 23

3, 15. . 688, 3; 695, 21:
5, 8

699, 26
5, 13.

950, 10
995, 5
5, 14,

917, 28
98, 12; 469, 16

3, 19.
5, 23. 382, 16; 977, 30

296, 21

3, 21.
5, 25.

101, 4
499, 3

4, 1
5, 26.

303, 17
954, 4.

4. 7
5, 27. . 313, 18; 675, 9;

542, 11
4, 11-13

68. 20
871, 13; 898, 18;
951, 25; 953, 16

588, 1
259, 25

982, 21
5, 29. : 623, 16; 812, 12;

975, 16; 993, 3 ad Colossenses
5, 31,
.1045, 26

1, 13. . 410, 11; 466, 14:
250, 13
5, 32. : 139, 18; 1045, 28

790, 25; 897, 8
6, 2.

744, 12
380, 15

1, 16.
6, 15.

165, 16
320, 24
6, 16.

744, 12
862, 20

1, 18.

395, 16; 631, 8
6, 23.
867, 24

1, 24.

100, 13
1, 28.

951, 23
ad Philippenses

2, 9

30, 18; 1004,
1, 6

.

5, 5 sq.

3, 15 sq.

4, 12 sq.

4, 17.

5, 28 sq.

5, 31 sq.

1, 15.

1, 17 sq.

ܪ

13; 1005, 3
913, 18
1, 17.

626, 10; 789, 17
674, 17

2, 12.

426, 24

2, 11.

2, 13 sq.

3, 1 sq.
3, 2 sq..
3, 3 sq..

[ocr errors]

ad Colossenses
2, 15.

287, 8
2, 16.

69, 13
2, 16 sq.

238, 5; 319, 12
2, 17.

1005, 8
3, 1

469, 12
100, 5; 245, 4

427, 2

733, 9
3, 4 432, 17; 583, 13;

953, 24
3, 5 316, 6; 978, 17;

994, 27

772,
17; 827, 10;

1041, 25
3, 10. 250, 3; 778, 15
3, 20.

230, 12
4, 3

928, 24; 930, 5

ad Timotheam I

2,5 . . 75, 10; 106, 12;

199, 20; 216, 14;
728, 10; 771, 22;

927, 22

224, 3
4, 4 .69, 11; 239, 8.

13; 644, 3
6

98, 14
5, 17.

412, 19
5, 20. 21, 20; 642, 20.

24; 923, 17
5, 22. 902, 14. 19
5, 23.

.1009, 23

999, 27
6, 10. 191, 7; 1093, 11

723, 25
6, 16. . 205, 1; 212, 23;

723, 8. 12

3, 9 sq..

427,

24;

24 sq.

[ocr errors]

6, 14 sqq.;

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ad Timotheum I

1, 5 . . 42, 20; 631, 20;

687, 26; 813, 21;
817, 5; 820, 9. 12;

993, 27; 1096, 20
1, 8

132, 3
2, 1 22, 1; 651, 6

.

276, 10

652, 13
VIIII.

2, 1 sqq.
2, 2 sqq.

[blocks in formation]

2, 15 sq.

.

2, 18 sq.

2, 4

2, 8 sq..

ep. Iacobi 1, 13. . 13, 27; 332, 8;

407, 21; 560, 8;

1062, 17
1, 14.

622, 7
1, 14 sq.

184, 6
1, 18.

702, 2
1, 22.

412, 21
2, 1-12

36, 15

47, 6

47, 18
2, 10. 5, 6; 34, 6. 22;

36, 6; 42, 8;

49, 20
2, 12.

47, 25
2, 13.

47, 30; 48, 3;
507, 7; 513, 7;

953, 6
2, 14.

498, 8. 15
2, 19. 408, 8; 784, 20
3, 2 5, 8; 42, 5; 46,

28; 49, 2
4, 4

. 1029, 22
4, 6 183, 2; 1077, 20
5, 11.

1081, 15. 26

3, 21 sq.

.

.

:

ep. Iohannis I
2, 15. 7, 3; 1029, 20

109, 15
2, 15–17. 1032, 2
2, 16. . . 65, 11; 117, 4
2, 18.

875, 24

476, 7
3, 2 97, 25; 543, 21;

582, 4; 733, 16;

890, 1; 942, 4
3, 12.

256, 23
3, 16.

632, 1

955, 5
3, 24.

416, 25
4, 7 sq.. 782, 17; 1089, 6
4, 8 697, 20; 770, 5
1006, 19; 1087, 15;

1097, 5
4, 10. · 632, 3; 782, 29
4, 13.

783, 4
4, 16.

769, 23; 777, 6;

779, 5. 19. 23;
790, 3; 1086, 14;

1088, 11
4, 16. 18. • 783, 11
4, 18. . 913, 9; 1093, 12
4, 20. 798, 11; 1089, 19
5, 16.

921, 26
5, 20.
723, 3; 742, 18;

747, 13

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors][merged small][merged small]

ep. Iudae 1, 19. . 377, 24; 799, 4

3, 20 sq.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Apocalypsis
1, 5

744, 6
1, 7

753, 27
5, 5

312, 21; 433, 25;

608, 14; 861, 10
6, 10.

602, 15
7, 4

873, 10
17, 15.

.1004, 21
19, 6

862, 6
20, 1
sq.

464, 16

462, 21
20, 3.. 465, 22; 466, 1;
467, 7. 21; 468,

1. 5

468, 18
20, 6

20, 1 sqq.

[ocr errors]

20, 5 sq.

.

[ocr errors]

.

ep. Iohannis I
1, 5.

697, 10. 18;

1089, 24
1, 8. 41, 28; 45, 18;

469, 26

470, 14
20, 9 471, 21; 472, 9
20, 10.

501, 21
21, 1

872, 2

56, 21; 59, 27;

682, 21
2, 9

· 697, 23
2, 10.

. 1088, 27
2, 11. . 664, 14; 1

20, 7 sq.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

сар.

1 1
II 2

III 3
IIII 4

V 5

pag.
34, 12-49, 24 Epist. CLXVII

II 594-602
50, 6-22 De mor, eccl. cath.

15, 24 s. f. ')-26 I 697 A-C
50, 23-51, 15 25, 46 et 47

704 B-F
51, 20-52, 19 De trin. XIIII 9, 12-10, 13 VIII 956 B-957 B
52, 25-54, 20 De ciu, dei

XIIII 3 p. in.-4 p. in. VII 351 D-352 E
54, 21-55, 22 5 s. f.-7, 1 p. in. 354 E-355 C
55, 23-26
7, 2 p. in.

355 E
55, 27-56, 3 7, 2 m.

355 G-366 A
56, 4-60,
5
9, 1-9, 4 s. f.

358 C-360 C
60, 9-62, 14 Conf. X 6, 8-10 s. f. I 173 D-174 D
62, 16-74, 12 24, 35-34, 53 s. f. 183 C-189 B
74, 16-76, 20 41, 66 m.-43, 69 193 E-194 F
76, 23-79, 8 De ciu. dei VIIII

5*
VI 6
VII 7

15, 1 p. in.-16, 1 p. in. VII 229 B-230 D
79, 11-81, 22 De trin. IIII 18, 24-19, 25 VIII 825 C-826 D
81, 25-84, 14 Conf. I 1, 1 m.-5, 6 m. I 69 B-71 E
84, 19-86, 15 XI 23, 29 s. f.-24, 31 s. f. 204 F-205 F
86, 15-90, 20 27, 34 s. f.-31, 41 207 B-210 B
90, 23-95, 5 De trin. III 7, 12-9, 16 VIII 799 B-801 E
95, 8-96, 27 9, 17-9, 19

802 A-G
97, 4-101, 11 IIII 3, 5-4, 7

812 G-815 A
101, 14-102, 7 9, 12 s. f.-11, 14

818 F-819 C
102, 10-103, 7 11, 14-12, 15

819 C-E
103, 10-17
12, 15.p. in.

819 EF
103, 20-104, 13 15, 20-16, 21

823 C-F
104, 17-105, 6 19, 25-25 s. f.

826 D-F
105, 9-106, 21 De cons, eu.
I 35, 53-54 m.

III 25 D-26 D
106, 25-113, 14 De uer, rel. 3, 3-6, 10 m. I 748 B-751 F

VIII 8
VIIII 9

*10
*11
*12
*13
*14
*15
*16
*17
*18

*19

1

2) Litterae p. in., m., s. f., quas addidi, post initium, medium, sub fine
significant

« PredošláPokračovať »