Obrázky na stránke
PDF
ePub

buntur: amodo, inquit, neminem nouimus secundum carnem), id est: tam certam spem tenemus futurae nostrae incorruptionis et immortalitatis, ut amodo iam in ipsa notitia gaudeamus. unde alio loco dicit: si autem resurrexistis 5 cum Christo, quae sursum sunt quaerite, ubi Christus est ad dexteram dei sedens; quae sursum sunt sapite, non quae super terram. nondum utique resurreximus sicut Christus, sed tamen secundum spem, quae nobis in illo est, iam nos cum illo resurrexisse testatus est. unde 10 etiam dicit: secundum suam misericordiam saluos nos fecit per lauacrum regenerationis. quis autem non intellegat in lauacro regenerationis spem nobis datam salutis futurae, non iam salutem ipsam, quae promittitur? et

tamen quia certa spes est, tamquam iam data esset eadem 15 salus, saluos nos, inquit, fecit. alio quippe loco dilucidis

sime dicit: nos in nobis ipsis ingemescimus adoptiopem exspectantes, redemtionem corporis nostri. spe enim salui facti sumus, spes autem, quae ui

detur, non est spes; quod enim uidet quis, quid 20 Sperat? si autem quod non uidemus speramus, per

patientiam exspectamus. sicut ergo hic non dixit : salui futuri sumus, sed : amodo iam salui facti sumus, nondum tamen in re, sed in spe — spe enim, inquit, salui facti sumus sic et ibi dictum est: a modo neminem nouimus 25 secundum carnem, nondum in re, sed in spe intellegitur,

quia nobis spes in Christo est, quia in illo iam completum est quod nobis promissum speramus. ille quippe iam resurrexit et mors ei ultra non dominabitur. quem etsi noueramus

4 Coloss. 3, 1 sq.

10 Tit. 3, 5

16 Rom. 8, 23 sqq.

[ocr errors]

2 tam] tam/I PT tamquam Dv 3 immortalitates D)' ammodo DP 4 alio) et alio DP, 6 ad] in v 10 saluas T 12 labacro V 13 pmittitur (p a m. 2 in ras.) P

14 quia] que est] est et v salus eadem v 15 delucidissime DP 16 ingemiscimus Du 19 uidit Di et post quid add. DT 22 futuri] facturi DPv sed - 24 sumus om. V ammodo DP nondum — sumus om. D pr. 25 intellegetur D 26 spes nobis DPTV 27 nobis) in nobis DPo sperabamus v

5

secundum carnem, cum adhuc moriturus esset inerat quippe in eius corpore illa mortalitas, quam proprie carnem appellat apostolus sed iam nunc non nouimus; illud enim eius mortale iam induit immortalitatem, unde secundum pristinam mortalitatem iam caro appellari non possit.

Itaque ipsius loci contextionem, ubi haec sententia est, de qua isti calumniantur, consideremus, ut hoc quod dico magis eluceat. caritas, inquit, Christi compellit nos iudicantes hoc, quoniam unus pro omnibus mortuus est; ergo omnes mortui sunt; et pro omnibus mor- 10 tuus est, ut qui uiuunt iam non sibi uiuant, sed ei qui pro ipsis mortuus est et resurrexit. itaque nos a modo neminem nouimus secundum carnem; etsi noueramus secundum carnem Christum, sed iam nunc non nouimus. certe iam nunc cuiuis apparet 15 propter resurrectionem Christi hoc dixisse apostolum, quando quidem ista uerba illud praecessit: ut qui uiuunt iam non sibi uiuant, sed ei qui pro ipsis mortuus est et resurrexit. quid est enim aliud: non sibi, sed illi uiuant, nisi ut non secundum carnem uiuant in spe terrenorum 20 et corruptibilium bonorum, sed secundum spiritum in spe resurrectionis, quae iam ex ipsis in Christo facta est? itaque eorum pro quibus Christus mortuus est et resurrexit et qui iam non sibi, sed illi uiuunt, neminem secundum carnem apostolus nouerat propter spem futurae immortalitatis, in 25 cuius expectatione bene uiuebant; quae in Christo non iam spes, sed res erat. quem etsi nouerat secundum carnem, cum adhuc moriturus esset, iam tamen non nouerat, quia eum

8 II Cor. 5, 14 899.

4 non post iam add. Do 6 contextione Di 7 ista T calomniantur Di considerimus Di 9 quoniam] q. si D un.us (i eras.) P 10 omnis Di 11 ut) et v 15 cuiuis) cuus (i add. m. 2) D

20 non om. PT pr. 21 spiritum in om. MV

23 qui] quia D'P'Tv 24 uiuant PT 25 inmortalitates Di 26 bene om. DPTV uiuebat PT uiuant M quae quia o iam non DPTO 28 non om. D pr. T

spê V

spē M

resurrexisse nouerat et ultra ei mortem non dominaturam. et quia omnes in illo, etsi nondum re, iam tamen spe hoc sumus, sequitur et dicit: si qua igitur in Christo, noua creatura; uetera transierunt, ecce facta sunt omnia 5 noua; omnia autem ex deo, qui reconciliauit nos sibi per Christum. omnis ergo noua creatura — id est populus innouatus per fidem, ut habeat interim in spe quod in re postea perficiatur - in Christo habet iam quod in se sperat.

itaque nunc uetera transierunt secundum spem, quia iam 10 modo non est tempus ueteris testamenti, quo temporale atque

carnale regnum exspectetur a deo; et facta sunt omnia noua secundum eandem spem, ut regnum caelorum, ubi nulla erit mors atque corruptio, promissum teneamus. in resur

rectione autem mortuorum non iam secundum spem, sed se15 cundum rem et uetera transibunt, cum inimica nouissima

destruetur mors; et fient omnia noua, cum corruptibile hoc induerit incorruptionem et mortale hoc induerit immortalitatem. quod iam factum est in Christo, quem secun

dum rem iam non nouerat Paulus secundum carnem. eorum 20 Dero pro quibus mortuus est et resurrexit, non secundum rem,

sed secundum spem neminem nouerat secundum carnem, quia illius gratia, sicut idem ad Ephesios dicit, sumus salui facti. nam et ipse locus huic sententiae sic attestatur: deus autem,

inquit, qui diues est in misericordia, propter mul26 tam dilectionem, qua dilexit nos, et cum essemus

mortui peccatis, conuiuificauit nos Christo, cuius gratia sumus salui facti. quod enim hic dixit: conuiuificauit nos Christo, hoc dixit ad Corinthios: ut qui uiuunt iam non sibi uiuant, sed ei qui pro ipsis mortuus est et resurrexit. et quod hic dicit: cuius gratia sumus salui facti, iam uelut perfectum sit loquitur quod in spe tenet; nam quod paulo ante commemoraui, apertissime alibi dicit: spe enim salui facti sumus. ideo- 5 que et hic sequitur et tamquam perfectum enumerat quod futurum est: et simul, inquit, excitauit et simul sedere fecit in caelestibus in Christo Iesu. certe enim in caelestibus Christus iam sedet, nondum autem nos; sed quia spe certa quod futurum est iam tenemus, simul sedere 10 nos dixit in caelestibus, nondum in nobis, sed iam in illo. namque ne putares iam nunc esse perfectum quod in spe ita dicitur, tamquam perfectum sit, atque ut intellegas adhuc futurum, sequitur et dicit: ut ostenderet in superuenientibus saeculis superabundantes diuitias gratiae 15 suae in ueritate super nos in Christo Iesu. hinc est et illud: cum enim essemus in carne, passiones peccatorum, quae per legem sunt, operabantur in membris nostris, ut fructum ferrent morti. ita enim dixit: cum essemus in carne, quasi iam non essent in 20 carne. quod ita intellegitur: cum essemus in spe rerum carnalium, quando lex, quae impleri non potest nisi per caritatem spiritalem, ad hoc super eos erat, ut per praeuaricationem abundaret delictum, ut postea reuelato nouo testamento per indulgentiam superabundaret gratia. hinc similiter alibi dicit: 25 qui autem in carne sunt, deo placere non possunt. et ne putaret eos quisquam dictos qui nondum mortui sunt, statim subiecit: uos autem non estis in carne, sed in spiritu; id est: qui in spe carnalium bonorum sunt, deo

15 I Cor. 15, 26 et 53

23 Eph. 2, 4 sqq.

1 dominaturum P 3 creatura] natura v 4 ecce) et ecce P 5 reconchiliauit V 6 omnes Dei 7 quod – iam om. v 8 pficiatur D1 se (s a m. 2 in ras.) Dre P 9 modo iam DPTv 10 tempus] temporis P 12 eadem Di nulla (a a m. 2 in ras.) P 15 rê V transierunt T 16 fiant D 17 indueret D?ng? incorruptione D'T indueret D in*mortalitate D1 22 ephesius Di 23 sic om. T autem om. V 24 qui om. D'

25 qua] quia T dilixit D1 26 (et 27) conuiuificat P 28 chorinthios T

17 Rom. 7,

5

23 cf. Rom. 5, 20

5 Rom. 8,24 26 Rom. 8, 8 sq.

1 ei. T 6 pfectum Di 7 ante sedere ras. 4 litt. in T 9 sedit D1 10 spem certam Di 11 illa P 12 iam) nam P non V perfectam T 14 ostenderit D' 17 passionis D? 19 ferent P 20 essent] esset T 21 spe* (m eras.) P

23 hoc huc Di

per praeu. ut abundaret T 24 babundaret D'P delectum D reuelato (o a m. 2) P 27 quisquam eos DPTv

placere non possunt; uos autem non estis in spe carnalium, sed in spe spiritalium, id est regni caelorum, ubi et ipsum corpus per illam mutationem in suo quodam genere spiritale erit, quod modo animale est. seminatur enim corpus 5 animale, sicut ad Corinthios idem dicit, resurget corpus spiritale. si ergo neminem eorum iam nouerat secundum carnem apostolus, qui propterea dicebantur non esse in carne, quia non erant in spe rerum carnalium, quamuis adhuc cor

ruptibilem carnem mortalemque portarent, quanto expressius 10 de Christo diceret quod eum iam non nouerat secundum car

nem, in cuius corpore etiam re ipsa iam perfectum erat quod illi in spe promissum tenebant ?

XLIIII.

DE SEX DIEBVS IN GENESI ET SEX AETATIBVS, VEL DE CON15 IVGE FACTA EX VIRI LATERE DORMIENTIS. EX LIBRO CONTRA

FAVSTVM XII. Sex diebus in Genesi consummauit deus omnia opera sua 59 et septimo requieuit. sex aetatibus humanum genus hoc sae

culo per successiones temporum dei opera insigniunt. quarum 20 prima est ab Adam usque ad Noe, secunda a Noe usque ad

Abraham, tertia ab Abraham usque ad Dauid, quarta a Dauid usque ad transmigrationem in Babyloniam, quinta inde usque ad humilem aduentum domini nostri Iesu Christi, sexta quae

nunc agitur, donec excelsus ueniat ad iudicium. septima uero 25 intellegitur in requie sanctorum non in hac uita, sed in alia,

ubi uidit requiescentem pauperem diues ille, cum apud inferos torqueretur, ubi non fit uespera, quia nullus ibi rerum defec

4 I Cor. 15, 44

17 cf. Gen. 2, 1 sq.

26 cf. Luc. 16, 23

4 quod] quodam v in ante corpus add. V 6 nouerat iam P 11 rem ipsam v 12 tenebat D 13 cap. LVII T LVIIII D; om. GPv 14 genesis (in om.) P 15 uiri) uirili P

18 hoc) in hoc T 19 successionem P (in ras.) v 20 a noe (usque om.) D ad] ab P 21 ab) ad PT a] ad PT

22 in om. T 25 requixe D 26 uidet v uidit (ci a m. 2) D inferus Di

ci

« PredošláPokračovať »