Obrázky na stránke
PDF
ePub

diligit; nemo enim umquam carnem suam odio habuit. sananda enim sunt haec sicut nostra, non sicut aliena damnanda. sed illud dei praeceptum Cain sicut praeuaricator accepit: inualescente quippe inuidiae uitio fratrem insidiatus occidit. talis erat terrenae conditor ciuitatis. quomodo autem 5 significauerit etiam Iudaeos, a quibus Christus occisus est, pastor ouium hominum, quem pastor ouium pecorum praefigurabat Abel, quia in allegoria prophetica res est, parco nunc dicere et quaedam hinc aduersus Faustum Manichaeum dixisse me recolo, quod post septem dies, ex quo ingressus 10 est Noe in arcam, factum est diluuium: quia in spe futurae quietis, quae septimo die significata est, baptizamur; quod praeter arcam omnis caro, quam terra sustentabat, diluuio consumta est: quia praeter ecclesiae societatem aqua baptismi, quamuis eadem sit, non solum non ualet ad salutem, sed ualet 15 potius ad perniciem ; quod quadraginta diebus et quadraginta noctibus pluit: quia omnis reatus peccatorum, qui in decem praeceptis legis admittitur per uniuersum orbem terrarum, qui quattuor partibus continetur - decem quippe quater ducta quadraginta fiunt - siue ille reatus quod ad dies pertinet ex 20 rerum prosperitate siue quod ad noctes ex rerum aduersitate contractus sit, sacramento baptismi caelestis abluitur.

10 Ex lib. c. Faust. XII, 17

16 cf. Gen. 7, 4

3 praeuaricatur D 4 inuidiae) inuidentiae DP insidiatos D1 5 tales D1 9 hinc om. T manicheum DPT, 10 ingressus (est om.) T 11 arca D factum) fustum T' diluuium om. Pi 15 in solum (om. non) D ualeat D'Po ualeat Di Po 17 in om. Dipi decim DPIT 19 contenetur D 20 fiunt] faciunt P ad] a P

pertenit Di 21 noctis Dv 22 sacramenta P abluitur (b ex d corr, m. 2) P

XLVII.

5

DE SEPTENARIO REQVIEI ET OCTONARIO RESVRRECTIONIS NVMERO, VEL DE EMISSIONE CORVI ET COLVMBAE. EX LIBRO

CONTRA FAVSTVM XII. Et quod uicesimus et septimus dies mensis commemoratur, 62 ad eiusdem quadraturae significationem pertinet, quae iam in quadratis lignis exposita est. sed hic euidentius, quia nos ad omne opus bonum paratos, id est quodam modo conquadratos, trinitas perficit in memoria, qua deum recolimus, in intelle10 gentia, qua cognoscimus, in uoluntate, qua diligimus; tria enim ter et hoc ter fiunt uiginti septem, qui est numeri ternarii quadratus. quod septimo mense arca sedit, hoc est requieuit, ad illam septimanam requiem significatio recurrit;

et quia perfecti requiescunt, ibi quoque illius quadraturae 15 numerus iteratur. nam uicesima septima die secundi mensis

commendatum hoc sacramentum. et rursus uicesima et septima die septimi mensis eadem commendatio confirmata est, cum arca requieuit. quod enim promittitur in spe, hoc exhibetur

in re. porro quia ipsa septima requies cum octaua resur20 rectione coniungitur - neque enim reddito corpore finitur

requies, quae post hanc uitam excipit sanctos, sed potius totum hominem non adhuc spe, sed iam re ipsa omni ex parte et spiritus et corporis perfecta immortali salute renouatum in

12 cf. Gen. 8, 4 et 14

numerus V

1 cap. LX T LXII D LXIII v; om. GP 2 septinario DT octogenario v resurrectiones T- 3 ex) item ex DPTv 4 XI D'v 5 uicensimus Tuicinsimus D commemoratus T 7 lingnis P 8 omni pi 'ppas (o add. m. 2) T paratus Di Pi conquadratus P 9.perfecit v 10 qua cognoscimus) quia c. Tv 11 hoc) oc P

12 quadratos T

13 septimam MP requie Di

14 ibi] ubi v 15 uicensima PT uicinsima D secundi - septima om. P1 secundo Di 16 est ante hoc add. DP?Tv uicisima D et alterum om. Du 17 die septimi om. P confirma D' 18 ergo post arca add. v coepit P

22 spe) in spe P iam) etiam Ply 23 et corporis et spir. perfecte v salutem pi

21 ex

aeternae uitae munus assumit – quia ergo septima requies cum octaua resurrectione coniungitur, et hoc in sacramento regenerationis nostrae, id est in baptismo, altum profundumque mysterium est: quindecim cubitis supercreuit aqua excedens altitudinem montium, id est hoc sacramentum transcendit 5 omnem sapientiam superborum. septem quippe et octo coniuncta quindecim fiunt. et quia septuaginta a septem et octoginta ab octo denominantur, coniuncta ab utroque numero CL diebus exaltata est aqua, eandem commendans nobis atque confirmans altitudinem baptismi in consecrando nouo homine 10 ad tenendam quietis et resurrectionis fidem.

Quod post dies quadraginta emissus coruus non est reuersus, aut aquis utique interceptus aut aliquo supernatante cadauere inlectus, significat homines immunditia cupiditatis teterrimos et ob hoc ad ea quae foris sunt in hoc mundo nimis intentos 15 aut rebaptizari aut ab his quos praeter arcam, id est praeter ecclesiam, baptismus occidit, seduci et teneri. quod columba emissa non inuenta requie reuersa est, ostendit per nouum testamentum requiem sanctis in hoc mundo non esse promissam. post quadraginta enim dies emissa est; qui numerus 20 uitam, quae in hoc mundo agitur, significat. denique post septem dies dimissa, propter illam septenariam operationem spiritalem, oliuae fructuosum surculum rettulit, quo significaret nonnullos etiam extra ecclesiam baptizatos, si eis pinguido de non fuerit caritatis, posteriore tempore quasi uespere in ore 25 columbae tamquam in osculo pacis ad unitatis societatem

4 cf. Gen. 7, 20

12 cf. Gen. 8, 6 sqq.

2 regenerationes De 4 aquain V excidens altitudine Di 5 hoc om. D'v trascendit T transcindit Di 7 fiunt] faciunt DP 9 eadem M'TVO 10 hominem Di 12 corbus V 13 catanere Di 14 hominis Di cupiditates D'T teterremos D2 terrenos Di 15 intentus Pi 16 aut alterum om. Di 17 reduci Ply tenere D 18 requiae D' 22 demissa DP septinariam DT septenarium P 23 retullit D' protulit v quo] quod D?

24 nonnullus D'T ecclesia P baptizatus D pi pinguedo PTV de non fuerit MIV (cf. cap. CCXVIII): pon defuerit DM'PTU 26 osculo a; oscula libri

posse perduci. quod post alios septem dies dimissa reuersa non est, significat. finem saeculi, quando erit sanctorum requies, non adhuc in sacramento spei, quo in hoc tempore consociatur ecclesia, quamdiu bibitur quod de Christi latere manauit, sed 5 iam in ipsa perfectione salutis aeternae, cum traditur regnum deo et patri, ut in illa perspicua contemplatione incommutabilis ueritatis nullis mysteriis corporalibus egeamus.

XLVIII.

DE MANDATIS DEI AD NOE POST DIL VVIVM. ITEM EX EODEM

LIBRO CONTRA FAVSTVM XII.

10

Cur animalia, quamuis et munda et immunda in arca 63 fuerint, tamen post egressum de arca non offerantur deo in sacrificio nisi munda ? quid deinde sibi uelit deo loquente ad

Noe et tamquam rursus ab exordio - quia multis modis eam 15 significari oportebat figuram ecclesiae commendante, quod

progenies eius benedicitur ad implendam terram, quod dantur eis in escam cuncta animalia, sicut in illo disco Petro dicitur: macta et manduca ?

NE CARO CUM SANGVINE MANDVCETVR. 90 Quod eiecto sanguine iubentur manducare: ne uita pristina

quasi suffocata in conscientia teneatur, sed habeat tamquam effusionem per confessionem. quod testamentum posuit deus

13 cf. Gen. 8, 20

cf. Gen. 9, 12

5 cf. I Cor. 15, 24 18 Act, 10, 13

8 cap.

1 septem alios Pui demissa P1 non est reuersa Po 3 quo] qui P 4 quamdi vi bibetur MV latere xpi D 5 profectione DPV 5 tradetur P? 7 ueritates Di LXI T LXIII D LXIIII Go; om. P 9 item om. DPTO 11 prius et om. DPv arca] aera T" 12 fuerunt Dv egressu M'V regressum DPU offeruntur DT efferuntur P 13 sacrificium DPTV nelit sibi o 14 eam) ea v

15 significare DP 16 benedicetur MPVO 19 ne) nec D manducitur D mxandoceretur (m ras.) T 20 eiecto) de eiecto D pr. iuuentur V 21 soffocata D suffucata fi suffocati P habebat T pr.

inter se et hominem atque omnem animam uiuam, ne perdat eam diluuio, arcum, qui apparet in nubibus, qui numquam nisi de sole resplendet: illi enim non pereunt diluuio separati ab ecclesia, qui in prophetis et omnibus diuinis scripturis tamquam in dei nubibus agnoscunt Christi gloriam, non quae- 5 runt suam. uerum ne adoratores huius solis amplius tumescant, sciant ita significari Christum aliquando per solem, sicut per leonem, per agnum, per lapidem cuiusdam similitudinis causa, non proprietatis substantia.

Iam uero illud quod de uinea, quam plantauit inebriatus 10 Noe, nudatus est in domo sua, cui non appareat Christus passus in gente sua? tunc enim nudata est mortalitas carnis eius, Iudaeis scandalum, gentibus stultitia, ipsis autem uocatis Iudaeis et gentibus, tamquam Sem et Iafeth, dei uirtus et dei sapientia ; quia quod stultum est dei, sapientius est quam 15 homines, et quod infirmum est dei, fortius est quam homines. proinde in duobus filiis, maximo et minimo, duo populi figurati unam uestem a tergo portantes - sacramentum scilicet iam praeteritae atque transactae dominicae passionis nuditatem patris neque intuentur, quia in Christi necem non con- 20 sentiunt; et tamen honorant uelamento tamquam scientes unde sint nati, medius autem filius, id est populus Iudaeorum ideo medius, quia nec primatum apostolorum tenuit nec ultimus in gentibus credidit - uidit nuditatem patris, quia consensit in necem Christi et nuntiauit foras fratribus. per eum 25

1 cf. Gen. 9, 1 sqq. 1, 23 sqq.

11 cf. Gen. 9, 20 sqq.

13 cf. I Cor.

1 hominem (m ex s corr. m. 1) V: homines DPTU perdet v 2 diluuio om. Di

arcam Pi

apparit D qui] quia P 3 resplendit D 4 qui] quia P 5 dei] diei T gloria D 6 adoratoris D1 7 ita* (q eras.) T significare D

9 causam Р 11 est om. P 12 in gente sua passus T pr. 13 gentibus) g. autem v 14 Sem) seth Miyi iapheth v afeth My et dei) est dei DPU 16 hominis Di 17 et] et in Ply minino T1 populo P 18 ueste D' portantis D D1 21 tamquam) tum quam T- 23 quia nec DPTU: q. ante V

20 nece

« PredošláPokračovať »