Obrázky na stránke
PDF
ePub

DE MANNA INTELLEGENDVM CHRISTVM SICVT ET PETRAM.

Si enim petra Christus propter firmitatem, cur non et manna Christus tamquam panis uiuus, qui de caelo descendit ? quo uere qui uescuntur spiritaliter uiuunt; nam illi ueterem figuram carnaliter accipientes mortui sunt. sed cum dicit 5 apostolus: eundem cibum spiritalem manducauerunt, ostendit et illud spiritaliter intellegi in Christo; sicut et potum cur spiritalem dixisset aperuit, cum subiunxit: petra autem erat Christus. quo aperto cuncta fulserunt. cur non ergo et nubes Christus et columna, quia rectus et firmus et fulciens 10 infirmitatem nostram, per noctem lucens, per diem non lucens, ut qui non uident uideant, et qui uident caeci fiant?

DE MARI RVBRO.

Rubet et mare rubrum: baptismus utique Christi sanguine consecratus. hostes sequentes a tergo moriuntur: peccata prae- 15 terita. ducitur populus per desertum: baptizati omnes nondum perfruentes promissa patria, sed quod non uident sperando et per patientiam exspectando tamquam in deserto sunt; et illic laboriosae et periculosae temtationes, ne reuertantur corde in Aegyptum. nec ibi tamen Christus deserit; nam et illa columna 20 non recedit. et amarae aquae ligno dulcescunt, quia inimici populi signo crucis Christi honorificato mansuescunt; et duodecim fontes septuaginta palmae arbores irrigantes apostolicam

17 cf.

3 cf. Io. 6, 41 12 Io. 9, 39 Rom. 8, 25 20 cf. Num. 14, 14

16 cf. Ex. 17,

1 21 cf. Ex. 15, 23 sqq.

uero 0

1 petrum M

2 et non v

3 descendi T 4 uere) uire D' spiritaliter (iter in ras. a m. 2) P 6 manduc. spiritalem v

7 putum D' 8 spiritaliter DPU dixissit Di subiuncã P subiungit v 9 fulserunt] pulserunt v 10 nubes nobis DP et alterum om. DPTV columba V colomna D' (ignis add. D) et quartum om. Dlv fulciens) fulgens v 12 ut) et P 13 mare MV 14 et om. DPlv mare) in mare D enim in mari v

rubro Dv baptimus D sanguine) in 8. v 16 omnis et perfruentis D 17 uidentes V 19 temtationis D'Pi reuertentur P 20 aegyptam V' aegypto P eos post tamen add. T" 21 recidit D dulciscunt D sunt dulces v 23 fontis et arboris Di

gratiam praefigurant populos in septenario numero decuplato rigantem, ut per septiforme spiritus donum legis decalogus impleatur.

SEPTVAGESIMA VICTORIA DE AMALECH,

Et hostis intercludere molitus uiam extentis Mosi manibus signo crucis dominicae superatur. et morsus mortiferi serpentum exaltato et respecto aeneo serpente sanantur. quod uerbis ipsius domini declaratur: sicut exaltauit, inquit,

Moses serpentem in heremo, sic oportet exaltari 10 filium hominis, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed habeat uitam aeternam. itane etiam ista non clamant? tantane est surditas in cordibus duris?

DE AGNO PASCHAE OCCISO.

Fit pascba in occisione ouis : occiditur Christus, de quo in 15 euangelio dicitur: ecce agnus dei, ecce qui tollit pec

catum mundi. probibentur qui pascha faciunt ossa frangere: non franguntur in cruce ossa domini; attestatur euangelista hinc esse dictum: os eius non comminuetis. sanguine

inliniuntur postes, ut pernicies depellatur: signantur signo 30 dominicae passionis in frontibus populi ad tutelam salutis.

datur ibi lex quinquagesimo die post actum pascha: uenit spiritus sanctus quinquagesimo die post domini passionem, dicitur illic scripta lex digito dei: dicit dominus de spiritu sancto: in digito dei eicio daemonia. et clamat Faustus oculis clausis nihil se in illis litteris inuenisse, quod ad praenuntiationem Christi pertineat! quid autem mirum, si oculos habet ad legendum et cor ad intellegendum non habet, qui 5 positus ante ostium clausum diuini secreti non fide pietatis pulsat, sed elatione impietatis insultat? plane ita sit, ita fiat; iustum est enim. claudatur superbis ianua salutis, ueniat mansuetus, quem docet dominus uias suas; uideat et baec in illis libris et cetera uel omnia uel quaedam qualia credat in 10 omnibus.

5 cf. Ex. 17, 8 sqq.
7 cf. Num. 21, 8 sq.

Io. 3, 14 sq. 15 lo. 1, 29 18 Ex. 12, 46 Io. 19, 36 21 cf. Ex. 20 22 cf. Act. 2, 1 sqq.

1 pfigurant v populos a: populo libri in om. P septinario D 2 septiformes TV septiformem M'P donum) domum T" degalocus D' 4 tit. om. DPTU 5 hostes D moysi DPTv moses V 6 serpentem P: 7 serpenti Di serpentem P1 8 declarator D 9 moyses PTv moysis Di haeremo V oportit exaltare D' 10 homonis D credidit P 11 periat s. habiat D' 12 est

13 titulum om. DPTU 14 fit-ouis om. V 15 peccata DPTV 16 qui) et qui D phascha VI 19 inlinuntur T 20 tutillam D 21 (et 22) quinquagensimo T quinquaginsimo D

от. Р

DE HIESV NAVE.

Videat introducentem populum in terram promissionis. neque enim hoc temere ab initio uocabatur, sed ex ipsa dispensatione nomine mutato Iesus appellatus est. uideat botrum 15 de terra promissionis in ligno pendentem. uideat in Hiericho tamquam in hoc mortali saeculo meretricem - de qualibus ait dominus, quod praecedant superbos in regnum introire caelorum - per fenestram domus suae tamquam per os corporis sui coccum mittentem - quod est utique sanguinis signum - propter 20remissionem peccatorum confiteri ad salutem.

1 cf. Ex. 31, 18 2 Luc. 11, 20 9 cf. Ps. 24, 9 13 cf. Ios. 3 15 cf. Num. 13, 24 18 cf. Matth. 21, 31 19 cf. Ios. 2, 18

2 clamabat P 4 miro P oculus D 6 hostium P pietates D1 7 pietatis im add, m. 2) V impietates D 8 mansuetis T 9 quem] quam T quos Ta in mg. 10 credit T 12 titulum om. DPTV 13 repromissionis P 14 uacabatur pi 15 mutuato D'P mutuatu D1 Iesus) ihis P is. MV appellatus est] (pellatus est a m. 2 in ras.) D appareat v uideat) De botro praemittunt D'P? in mg. 16 repromissionis P pendendem (corr. m. 1) V pendente D 17 mortale Di 18 superbos) uos P

introire V : om. DPTV 19 per os) super os T

regno DP

DE ARCA MVROS HIERICHVNTINOS ALLIDENTE. Videat muros ipsius ciuitatis tamquam munitiones mortalis saeculi septies circumacta testamenti arca cecidisse, sicut nunc per tempora, quae septem dierum uicissitudine dilabuntur, s testamentum dei circuit toto orbe terrarum, ut in fine temporum mors, nouissima inimica, destruatur et ex impiorum perditione unica domus tamquam unica ecclesia liberetur, mundata a turpitudine fornicationis per fenestram confessionis in sanguinem remissionis.

[blocks in formation]

Videat tempora primo iudicum, postea regum, sicut erit primo iudicium, deinde regnum; inque ipsis temporibus iudicum et regum iterum atque iterum multis et uariis modis

Christum et ecclesiam sigurari. quis erat in Samso obuium 15 leonem necans, cum petendae uxoris causa ad alienigenas ten

deret, nisi qui ecclesiam uocaturus ex gentibus dixit: ga udete, quia ego uici saeculum? quid sibi uult in ore ipsius leonis occisi fauus extructus, nisi quia ecce conspicimus

leges ipsas regni terreni, quae aduersus Christum ante fre20 muerant, nunc iam peremta feritate dulcedini euangelicae

praedicandae etiam munimenta praebere ? quid est illa mulier plena fiduciae hostis tempora ligno transfigens nisi fides ecclesiae cruce Christi regna diaboli perimens?

3 cf. Ios. 6, 7 sqq. 6 cf. I Cor. 15, 26 14 cf. Ind. 14, 6 16 Io. 16, 33 18 cf. Iud. 14, 8 21 cf. Iud. 4, 21

1 titulum om. Tv hiericontinos D gericho P allidente) circumdante P 2 murus D pr. ciuitates Di munitionis D'P mortale T' 4 tempore T delabuntur P 5 circuiait T totum orbem PPT 6 distruatur D1 8 a om. T confessionum v 9 sanguine DPTV 10 titulum om. DTU 11 temporū P primū Di postea - iudicium om. Di sicut - regnum om. V

sicut erit] uideat P 12 inquae V in quo v

14 et om. D clesiamque (om, et) T samson DPT?v

15 negans DP cum) com DP alienegenas T tenderit D1 16 qui] quia P gaudite D1

17 ui«ci (n ras.) P saeculum) mundum P tractus D'PU 19 fremuerunt D'P 20 dulcidine D dulcedine pi 22 tranfigens P 23 diabuli D VIIII.

18

ec

18 exDE VELLERE GEDEONIS.

Quis uellus complutum area sicca et postea compluta area sicco uellere nisi primo una gens Hebraeorum habens occulte in sanctis mysterium dei, quod est Christus, quo mysterio totus orbis uacuus erat ? nunc autem in manifestatione totus 5 orbis id habet, illa uacuata est. quid iam regum temporibus, ut et inde pauca commemorem ? nonne ab ipso exordio commutatum sacerdotium in Samuhelem reprobato Heli et commutatum regnum in Dauid reprobato Saule clamat praenuntiari nouum sacerdotium nouumque regnum reprobato uetere, 10 quod umbra erat futuri, in domino Iesu Christo uenturum? nonne ipse Dauid, cum panes propositionis manducauit, quos non licebat manducare nişi sacerdotibus, in una persona utrumque futurum, id est in uno Iesu Christo regnum et sacerdotium figurauit? nonne cum decem tribus a templo separatae sunt 15 et duae derelictae, satis indicat quod de tota ipsa gente apostolus ait: reliquiae per electionem gratiae salua e factae sunt?

DE MIRACVLIS HELIAE.

Pascitur Helias tempore famis a coruis mane afferentibus 20 panem et ad uesperam carnes : et Manichaei non intellegunt in illis libris Christum, cui quodam modo salutem nostram esurienti confitentur peccatores fidem primitias spiritus nunc habentem, in fine autem uelut ad uesperam saeculi etiam carnis resurrectionem. mittitur Helias pascendus ad alienigenam 25

2 cf. Iud. 6, 37 sqq.
8 cf. I Reg. 2, 27 sqq.

9 cf. I Reg. 16, 1 sqq. 12 I Reg. 21,

6 15 cf. III Reg. 12, 16 et 20 17 Rom. 11, 5 et 9, 27 20 cf. III Reg. 17, 6 25 cf. III Reg. 17, 9 sqq.

1 titulum om. DPTV 2 quis V: quid DPTv 4 mysterio (o ex um corr.) D 5 uacuos Di 6 regam V 9 praenuntiare D 10 reprobatum P1

ueteri v

11 nostro post domino add. DPTV 12 panis propositiones D

quos a: quod libri

13 non) nos T manducare om. D'P" 15 separati D1 16 duo V; cf. Rönsch 1. c. p. 277 17 salui facti Di 19 titulem om. DPTv 20 elias T corbis V 21 carnis Di 23 esuriente Di 25 aligenienam v

« PredošláPokračovať »