Obrázky na stránke
PDF
ePub

DE ARCA MVROS HIERICHVNTINOS ALLIDENTE.

Videat muros ipsius ciuitatis tamquam munitiones mortalis saeculi septies circumacta testamenti arca cecidisse, sicut nunc per tempora, quae septem dierum uicissitudine dilabuntur, 5 testamentum dei circuit toto orbe terrarum, ut in fine temporum mors, nouissima inimica, destruatur et ex impiorum perditione unica domus tamquam unica ecclesia liberetur, mundata a turpitudine fornicationis per fenestram confessionis in sanguinem remissionis.

[blocks in formation]

Videat tempora primo iudicum, postea regum, sicut erit primo iudicium, deinde regnum; inque ipsis temporibus iudicum et regum iterum atque iterum multis et uariis modis Christum et ecclesiam figurari. quis erat in Samso obuium 15 leonem necans, cum petendae uxoris causa ad alienigenas ten

deret, nisi qui ecclesiam uocaturus ex gentibus dixit: ga udete, quia ego uici saeculum? quid sibi uult in ore ipsius leonis occisi fauus extructus, nisi quia ecco conspicimus leges ipsas regni terreni, quae aduersus Christum ante fre20 muerant, nunc iam peremta feritate dulcedini euangelicae

praedicandae etiam munimenta praebere ? quid est illa mulier plena fiduciae hostis tempora ligno transfigens nisi fides ecclesiae cruce Christi regna diaboli perimens?

3 cf. Ios. 6, 7 sqq. 6 cf. I Cor. 15, 26 14 cf. Iud. 14, 6 16 Io. 16, 33 18 cf. Iud. 14, 8 21 cf. Iud. 4, 21

1 titulum om. Tv hiericontinos D gericho P allidente) circumdante P 2 murus D pr. ciuitates Di munitionis D'P mortale T 4 tempore T delabuntur P 5 circuinit T totum orbem P?T 6 distruatur D1 8 a om. T confessionum v 9 sanguine DPTO 10 titulum om. DTU 11 temporū P primū Di postea - iudicium om. Di sicut - regnum om. V

sicut erit) uideat P 12 inquae V in quo v

14 et om. D clesiamque om. et) T samson DPT?v

15 negans DP cum) com DP alienegenas T tenderit D1 16 qui] quia P gaudite Di 17 ui*ci (n ras.) P saeculum] mundum P tractus D'Po 19 fremuerunt D'P 20 dulcidine D dulcedine Pi 22 tranfigens P 23 diabuli D VIIII.

18

ec

18 exDE VELLERE GEDEONIS.

Quis uellus complutum area sicca et postea compluta area sicco uellere nisi primo una gens Hebraeorum habens occulte in sanctis mysterium dei, quod est Christus, quo mysterio totus orbis uacuus erat ? nunc autem in manifestatione totus 5 orbis id habet, illa uacuata est. quid iam regum temporibus, ut et inde pauca commemorem ? nonne ab ipso exordio commutatum sacerdotium in Samuhelem reprobato Heli et commutatum regnum in Dauid reprobato Saule clamat praenuntiari nouum sacerdotium nouumque regnum reprobato uetere, 10 quod umbra erat futuri, in domino Iesu Christo uenturum? nonne ipse Dauid, cum panes propositionis manducauit, quos non licebat manducare nisi sacerdotibus, in una persona utrumque futurum, id est in uno Iesu Christo regnum et sacerdotium figurauit? nonne cum decem tribus a templo separatae sunt 15 et duae derelictae, satis indicat quod de tota ipsa gente apostolus ait: reliquiae per electionem gratia e saluae factae sunt?

DE MIRACVLIS HELIAE.

Pascitur Helias tempore famis a coruis mane afferentibus 20 panem et ad uesperam carnes : et Manichaei non intellegunt in illis libris Christum, cui quodam modo salutem nostram esurienti confitentur peccatores fidem primitias spiritus nunc habentem, in fine autem uelut ad uesperam saeculi etiam carnis resurrectionem. mittitur Helias pascendus ad alienigenam 25 uduam, quae uolebat duo ligna colligere priusquam moreretur: non hic solo ligni nomine sed etiam numero lignorum signum crucis exprimitur. benedicitur farina eius et oleum: fructus et hilaritas caritatis, quae cum impenditur, non deficit; hi5larem enim datorem diligit deus. Heliseo pueros insultantes et clamantes: calue, calue! bestiae comedunt: puerili stultitia deridentes Christum in loco Caluariae crucifixum inuasi a daemonibus pereunt. mittit Heliseus per seruum

2 cf. Iud. 6, 37 sqq.
8 cf. I Reg. 2, 27 sqq.

9 cf. I Reg. 16, 1 sqq. 12 I Reg. 21,

6 15 cf. III Reg. 12, 16 et 20 17 Rom. 11, 5 et 9, 27 20 cf. III Reg. 17, 6 25 cf. III Reg. 17, 9 sqq.

1 titulum om. DPTv 2 quis V: quid DPTv 4 mysterio (o ex um corr.) D 5 uacuos Di 6 regam V 9 praenuntiare D 10 reprobatum P1 ueteri v 11 nostro post domino add. DPTV 12 panis propositiones D' quos a: quod libri

13 non) nos T manducare om. D'P'y 15 separati Di 16 duo V; cf. Rönsch

17 salui facti D1 19 titulum om. Di I'v 20 elias T corbis V 21 carnis Di 23 esuriente Di 25 aligenienam v

1. c. p. 277

baculum super mortuum et non reuiuescit; uenit ipse, con10 iungit et coaptat se morti eius et reuiuescit: misit sermo dei

legem per seruum suum nec profuit in peccato mortuo generi humano. quae tamen non sine causa missa est; ille enim misit qui sciret eam prius esse mittendam. uenit ipse, conformauit se nobis factus particeps mortis nostrae et uiuificati

cum securibus ligna caederentur, de ligno ferrum exiliens in profundum fluminis mersum est atque in lignum desuper ab Heliseo proiectum reuersum est: ita cum impios Iudaeos per corpus operata praesentia Christi tamquam in

fructuosas arbores caederet, quia de illo Iohannes dixerat: zo ecce securis ad radices arboris posita est — ab eis

interueniente passione corpus ipsum deseruit in inferni profunda descendens, quo in sepultura desuper posito tamquam ad manubrium suum spiritu redeunte surrexit.

Quam multa praeteream breuitatis necessitate constrictus norunt qui legunt. iam ipsa in Babyloniam transmigratio, quo etiam spiritus dei per Hieremiam prophetam iubet ut pergant et orent pro eis ipsis, in quorum regno peregrinantur, quod in illorum pace etiam pax esset istorum, et aedificarent domos et nouellarent uineas et plantarent hortos, quis non 5 agnoscat quid figurauerit, qui attenderit ueros Israhelitas, in quibus dolus non est, per apostolicam dispensationem cum euangelico sacramento ad regnum gentium transmigrasse ? unde nobis apostolus tamquam Hieremiam replicans dicit : uolo ergo primum omnium fieri deprecationes, 10 adorationes, interpellationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus, pro regibus et his qui in sublimitate sunt, uti quietam et tranquillam uitam agamus in omni pietate et caritate. hoc enim bonum et acceptum est coram saluatore nostro 15 deo, qui omnes homines uult saluos fieri et in agnitionem ueritatis uenire. ex hoc quippe etiam illis credentibus constructa sunt domicilia pacis, basilicae christianorum congregationum, et nouellatae uineae, populi fidelium, et plantati horti, ubi etiam inter omnia holera granum illius 20 senapis regnat, sub cuius umbraculis longe lateque porrectis etiam altipetax superbia gentium tamquam in caeli uolatilibus confugiendo requiescit.

4 II Cor. 9,
7 6 IIII Reg. 2, 23 sq.

8 cf. IIII Reg. 4, 15 cf. IIII Reg. 6, 4 sqq. 20 Matth. 3, 10

29 sqq.

11 pec

1 uidua V collegere DP

2 solum Piv etiam om. D'Plo signum) regnum T 3 expremitur D' benedicetur V fructum T 4 et] ex T impeditur V defecit D 5 helisaeo D’T 6 comeder (er in ras. a m. 2) P 7 puerili] pueri o 8 mittet D1 heliseos D' haelisaeus T 9 (et 10) reuiniscit DPv coniunxit v 10 morte Di dei) di T catis DPTv

13 sciret] secretam D'v mittandam P 15 ligna] lignū v cederentur PV 16 profundo D atque - reuersum est om. T1 17 impiis iudaeis Di 18 taquam P 19 cederet PVN iohannis Di 20 secures T- arborum DP Tv 22 discendens quod D 24 praeterea v necessitati D

genere D

2 cf. Hier. 36, 1 sqq. 20 cf. Matth. 13, 31 sq.

6 cf. Io. 1, 48

10 I Tim. 2, 1 sqq.

1 babiloneam D babilonia v 2 quo) qđ v 3 et] ut P regnum T

4 essit Di 5 domus DP hortus D ortus P

6 agnoscant T praefigurauerit D'PTU pfigurauerit D! ueros] uiros D'Pivo uero T israheliticus (u in o corr. m. 2) D 7 cum) eum in T 8 sacramenta pi 9 apostolus nobis P hieremias V replecans D 10 deprecationis Di 11 ado. rationis D' orationes v; om. T interpellationis D'; om. T 13 uti quietam] utique etiam Di 14 omne Di 16 omnis Di 17 ex] et (t a m. 2 in ras.) P 18 christianarum D’P’T 19 uidiae T pr. 20 plantati* (o ? eras.) D illius MV?: illus Vi illud DPTV 21 sinapis DPT 22 caelis V caelo Po uolatibus D'T 23 confugendo DP

POST SEPTVAGINTA ANNORVM PEREGRINATIONEM REDITVM AD

HIERVSALEM.

Nam quod etiam post septuaginta annos secundum eiusdem Hieremiae prophetiam reditur ex captiuitate et templum 5 renouatur, quis fidelis Christi non intellegat post euoluta tempora, quae septenarii dierum numeri repetitione transcurrunt, etiam nobis, id est ecclesiae dei, ad illam caelestem Hierusalem ex huius saeculi peregrinatione redeundum ? per

quem nisi per lesum Christum uere sacerdotem magnum, 10 cuius figuram gerebat ille Iesus sacerdos magnus illius tem

poris, quo templum aedificatum est post captiuitatem ? quem propheta Zaccharia uidit in sordido habitu deuictoque diabolo, qui ad eius accusationem stabat, ablatam illi sordidam uestem

et datum indumentum honoris et gloriae: sicut corpus Iesu 15 Christi, quod est ecclesia, aduersario in fine temporum per

iudicium superato a luctu peregrinationis in gloria sempiternae salutis assumitur. quod etiam in psalmo dedicationis apertissime canitnr: conuertisti luctum meum in gaudium

mihi, conscidisti saccum meum et accinxisti me zola etitiam, ut cantem tibi gloria mea, et non com

pungar.

12 cf. Zacch. 3, 1 sqq.

4 cf. Hier. 29, 10 cf. Esdr. 1, 1 sqq. 18 Ps. 29, 12 sq.

1 titulum om. DPTv 4 hieremiā Di captiuitatem D 5 fideles D1 zpi V: christianus D’PTv xpianos D' 6 septinario D1 repeticionem Di repetitioni P 7 ecclesia D'Pi

9 uere] uerū v

sacerdotum V 10 sacerdus D1 12 zacharias propheta P zacharias DPTv diabulo D 13 ablata D

illi) ab illo D sorditam P 14 et datum) ei d. D? 16 lucto D gloriam DPTV sempiternă Pv 17 salutes Di dedicationis dedicationis domus DP’Tv 18 luctum) lectum Pi 19 accincristi P accencsisti D* 20 laetitia DPTV cantet DTU gloriam meam D

« PredošláPokračovať »