Obrázky na stránke
PDF
ePub

L.

QVAEDAM PECCATA MANIFESTA EX POENA VENIRE QVORUNDAM OCCULTORVM COMPROBAT PECCATORVM. EX LIBRO CONTRA

FAVSTVM XIII.

65 Quid ergo peccauerunt Iudaei, si deus illos excaecauit, ne 5

agnoscerent Christum? quantum possemus, imbuendo rudi homini ostenderemus ex aliis occultis peccatis deo cognitis uenire iustam poenam huius caecitatis ; quod non solum dixisse apostolum de quibusdam: propter hoc tradidit illos deus in concupiscentiam cordis eorum uel in re- 10 probum sensum, ut faciant quae non conueniunt, uolentem ostendere quaedam peccata manifesta ex poena uenire quorundam occultorum, sed nec ipsos hoc tacuisse prophetas demonstraremus. nam, ne pergam longius, idem Hieremias eo ipso loco, ubi ait: et homo est, et quis agnoscet 15 eum? ne quasi hoc ipso excusati essent Iudaei, quia non cognouerunt – si enim cognouissent, sicut apostolus dicit, numquam dominum gloriae crucifixissent sequitur et ostendit occulti eorum meriti fuisse, ut non cognoscerent. ait enim: ego dominus interrogans corda, 20 probans renes, ut dem unicuique secundum uiam eius et secundum fructum studiorum eius.

[ocr errors]

9 Rom. 1, 24

15 Hier. 17, 9

17 I Cor. 2, 8

20 Hier.

17, 10

1 cap. LXIII TLXV D LXVI v; om. GPV 2 poene T 3 comprobant T 5 Quid] sc. Si diceret: q. 6 cognoscerent P possumus DPT

induendo v 7 ostenderimus D 8 caecitates Di 10 concupiscentia MP 12 quadam D 13 hoc om. V

prophaetam P 15 agnoscit DPT cognoscet v 18 dixit P dominum) dno Di doi P? gloriam P culti) occulto T oculis Do meritis v

19 00

LI.

EXPOSITIO DE, ID QVOD SCRIPTUM EST, MALEDICTVS OMNIS QVI PENDET IN LIGNO. EX LIBRO CONTRA FAV

STVM XIIII.

5

Videamus ex occasione calumniantium haereticorum, quo-66 modo illud sacramentum fidelibus exponatur. mors hominis ex poena peccati est: unde et ipsa peccatum dicitur, non quia peccat homo dum moritur, sed quia ex peccato factum

est ut moriatur; sicut alio modo dicitur lingua proprie caro, 10 quae intra dentes sub palato mouetur, et alio modo dicitur

lingua quod per linguam fit; secundum quem modum dicitur lingua graeca, alia latina. et manus alio modo dicuntur ipsum proprie corporis membrum, quod mouemus ad operandum, et

alio modo manus dicitur scriptura, quae fit per manum; dici15 mus enim: „probata est manus eius“ „lecta est aduersus eum manus eius“ „habeo manum tuam“ „recipe manum tuam“. manus utique proprie membrum est bominis. non autem opinor illam scripturam membrum esse hominis; et tamen dicitur manus

eo quod manu facta sit. sic et peccatum non tantum ipsum 20 opus malum, quod poena dignum est, sed etiam ipsa mors,

quae peccato facta est, peccatum appellatum est. illud itaque peccatum, quo reus esset mortis, non commisit Christus; illud autem alterum, id est mortem, quae peccato inflicta est hu

manae naturae, suscepit pro nobis. hoc suspendit in ligno, 25 hoc maledictum est per Mosen, ubi mors damnata est ne

2 Deut. 21, 23

1 cap. LXIIII T LXVI D LXVII v; om. GP 2 id MV: eo GPTv; om. D maladictus D 3 pendit DTV 5 occasione D 9 propria v 10 dentis Di et alio-12 et manus om. P1 modo] mo T 11 linguam] lingua V modum) modo Di ad modum v 12 lingua) alia lingua T

modo] mo D1 14 dicit v 15 lecta) et lecta v manus eius adu. eum v 16 habeo) ab eo Po prius manum tuam om. V 19 manu) manus MP V 21 appellata D’Tv 22 reos P 24 suscipit D 25 moysen DPTU

grega Di

regnaret, et maledicta est ut periret. quapropter per Christi tale peccatum damnatum est nostrum peccatum, ut nos liberaremur, ne regnante peccato nos damnati remaneremus. Quid ergo miratur Faustus maledictum

maledictum esse peccatum, maledictam esse mortem, maledictam esse mortalitatem carnis 5 sine peccato Christi, ex peccato tamen hominis etiam in Christo factum? ex Adam quippe corpus assumsit, quia ex Adam uirgo Maria, quae peperit Christum. dixerat autem deus in paradiso: qua die tetigeritis, morte moriemini. hoc est maledictum, quod pependit in ligno. ille neget 10 Christum maledictum qui negat et mortuum; qui autem confitetur mortuum, et negare non potest mortem de peccato esse et ob hoc etiam ipsam peccatum uocari. audiat apostolum dicentem: quoniam uetus homo noster simul crucifixus est cum illo, et intellegat quem maledictum 15 Moses dixerit. ideoque securus apostolus ait de Christo: factus pro nobis maledictum, sicut non timuit dicere: pro omnibus mortuus est. hoc est enim mortuus est quod maledictus, quia mors ipsa ex maledicto est et maledictum est omne peccatum, siue ipsum quod fit, ut sequatur 2. supplicium, siue ipsum supplicium, quod alio modo uocatur peccatum, quia fit ex peccato. suscepit autem Christus sine reatu supplicium nostrum, ut inde solueret reatum nostrum et finiret etiam supplicium nostrum.

Ex ingenio meo ista dixerim, si non apostolus totiens hoc 25

9 Gen. 2, 17

14 Rom. 6, 6

17 Gal. 3, 13

18 II Cor.

5, 15

1 et om. DʻPiv

xpm v

2 liberemur P' 3 remanerimus D' 7 facto T factam v assumit T 8 quae) qui P 9 tetigeris D 10 pendet T 11 confititur Di 13 ipsum Piv audiam V 15 cum illo crucifixus est DPTv

16 moyses Pv moysis D dixerat pi securus) secutus D’PTv 18 hoc -mortuus est om. D'Ply 19 quod] quo D'v

20 quod] quo D'Pv sequitur 1 22 suscipit D 23 reatu) reatum D'Pi reatus T soluerit D 24 finerit Di 25 toties v hoc in hoc p:

.

inculcat, ut dormientes excitet et calumniantes offocet. misit deus, inquit, filium suum in similitudinem carnis peccati, ut de peccato damnaret peccatum in carne. non ergo erat illa caro peccati, quia non de traduce mortali5 tatis in Maria per masculum uenerat; sed tamen quia de peccato est mors, illa autem caro quamuis ex uirgine, tamen mortalis fuit, eo ipso quo mortalis erat similitudinem habebat carnis peccati. hoc appellat etiam peccatum consequenter

dicens: ut de peccato damnaret peccatum in carne. 10 item alio loco: eum, inquit, qui non nouerat peccatum,

peccatum pro nobis fecit, ut nos simus iustitia dei in ipso. 'cur ergo timeret Moses dicere maledictum, quod Paulus non timuit dicere peccatum? plane hoc pro

pheta et praeuidere debuit et praedicere, paratus ab haereticis 15 cum apostolo reprehendi. quisquis enim reprehenderit pro

phetam dixisse maledictum, cogitur reprehendere apostolum dixisse peccatum; nam utique maledictum comes peccati est.

Nec ideo maior inuidia est, quod addiderit: deo, ut diceret: 20 maledictus deo omnis qui pependerit in ligno. nisi enim deus odisset peccatum et nostram mortem, non ad eam suscipiendam atque delendam filium suum mitteret. quid ergo mirum si maledictum est deo quod odit deus? tanto enim libentius nobis donat immortalitatem, quae futura est Christo

[blocks in formation]

9 pec

1 ut] ut et DPT et T' dormientis D'T excitet] exsilet M

calomniantes Di calumnientes v offocet] suffocet D? soffocit Di sufficit P' 2 carnes D'

4 erat illa ergo T traduce] radice D'P mortalitates Di 5 mariam P cato) peccatū D' 10 eam T qui om. P.

11 nos simus) nouissimus T simus) semus D' essemus P 12 moyses D'Pv moysis D1 13 Paulus - praedicere om. Di propheta (om. et) D'P? 14 praeuideri D pr. cum haereticis ab apostolo V 18 peccato T 19 addederit Di addiderat v dicerit Di 20 maladictus D pependiderit Di pependit D'T 21 mortem nostram DPTv

22 delendum v 24 donati (i add. m. 2) D immortalitate T futura) figura P?

est om. V

eam om. V

ueniente, quanto misericordius odit mortem nostram, quae in ligno pependit Christo moriente. quod autem additum est: omnis, ut diceretur: maledictus omnis qui in ligno pependit, non sane Moses minus praeuidit etiam iustos in cruce futuros, sed bene praeuidit haereticos ueram mortem 5 domini negaturos et ideo uolentes ab hoc maledicto Christum seiungere, ut a mortis etiam ueritate seiungerent. si enim uera illa mors non erat, nullum maledictum Christo crucifixo pependit in ligno, quia nec uere crucifixus est. sed contra longe futuros haereticos quam de longe clamat Moses sine 10 causa tergiuersamini, o quibus displicet ueritas mortis Christi. maledictus omnis qui pendet in ligno; non ille aut ille, sed omnis omnino. etiamne et filius dei? etiam prorsus. nam hoc est quod non uultis : inde satagitis, inde seducitis. displicet enim uobis maledictus pro nobis, quia displicet mor- 15 tuus pro nobis ; tunc enim extra maledictum illius Adam, si extra illius mortem. cum uero ex homine et pro homine mortem suscepit, ex illo et pro illo etiam maledictum, quod mori comitatur, suscipere non dedignatus est etiam ille, prorsus etiam ille filius dei semper uigus in sua iustitia, mortuus 20 autem propter delicta nostra in carne suscepta ex poena nostra. ac per hoc additum est: omnis, ne Christus ad ueram mortem non pertinere diceretur, si a maledicto, quod morti coniunctum est, insipienti honorificentia separetur.

se

1 quando P miricordius (se

m. 2) D

3 omnes (ut) To diceritur D' uideretur P'T 4 pependerit DPv

moyses DPU praeuidet P1 iustus D 5 futurus Di domini mortem v 6 ideo) ide V maladicto D 8 xpo nullum maledictum P 9 uere) uire Di 10 de longe cf. Rönsch l. c. p. 232

moyses DPv 11 displicit D'P ueritas) ucritas T 12 pendit P T pependit DP 13 *om.nis (d et i eras.) T et om. P prorsus] prussus D 15 displicit D1 16 maledicto P1 17 pro) p D? 18 suscipit D mori V: morti P Tv morte D'p mors D?

19 susceilli prussus etiam illi D 20 niuos Di 21 delecta 23 pertenere D diceritur Di

maladicto D morte D 24 coniunctum) conuictum T insipiente Di separaretur D'PTv saperaretur D'

pere D D'

а от.

« PredošláPokračovať »