Obrázky na stránke
PDF
ePub

regnaret, et maledicta est ut periret. quapropter per Christi tale peccatum damnatum est nostrum peccatum, ut nos liberaremur, ne regnante peccato nos damnati remaneremus.

Quid ergo miratur Faustus maledictum esse peccatum, maledictam esse mortem, maledictam esse mortalitatem carnis 5 sine peccato Christi, ex peccato tamen hominis etiam in Christo factum? ex Adam quippe corpus assumsit, quia ex Adam uirgo Maria, quae peperit Christum. dixerat autem deus in paradiso: qua die tetigeritis, morte moriemini. hoc est maledictum, quod pependit in ligno. ille neget 10 Christum maledictum qui negat et mortuum; qui autem confitetur mortuum, et negare non potest mortem de peccato esse et ob hoc etiam ipsam peccatum uocari. audiat apostolum dicentem: quoniam uetus homo noster simul crucifixus est cum illo, et intellegat quem maledictum 15 Moses dixerit. ideoque securus apostolus ait de Christo: factus pro nobis maledictum, sicut non timuit dicere: pro omnibus mortuus est. hoc est enim mortuus est quod maledictus, quia mors ipsa ex maledicto est et maledictum est omne peccatum, siue ipsum quod fit, ut sequatur 30 supplicium, siue ipsum supplicium, quod alio modo uocatur peccatum, quia fit ex peccato. suscepit autem Christus sine reatu supplicium nostrum, ut inde solueret reatum nostrum et finiret etiam supplicium nostrum.

Ex ingenio meo ista dixerim, si non apostolus totiens hoc 25 inculcat, ut dormientes excitet et calumniantes offocet. misit deus, inquit, filium suum in similitudinem carnis peccati, ut de peccato damnaret peccatum in carne. non ergo erat illa caro peccati, quia non de traduce mortali5 tatis in Maria per masculum uenerat; sed tamen quia de peccato est mors, illa autem caro quamuis ex uirgine, tamen mortalis fuit, eo ipso quo mortalis erat similitudinem habebat carnis peccati. hoc appellat etiam peccatum consequenter

9 Gen. 2, 17

14 Rom. 6, 6

17 Gal. 3, 13

18 II Cor.

5, 15

xpm v

1 et om. D'Piv

2 liberemur P1 3 remanerimus D' 7 facto T factam v assumit T 8 quae] qui Pi 9 tetigeris D1 10 pendet T 11 confititur Di 13 ipsum Ply audiam V 15 cum illo crucifixus est DPTv 16 moyses Po moysis D dixerat P securus) secutus D'PTv 18 hoc -mortuus est om. D'Ply 19 quod] quo D'v

20 quod] quo D'P sequitur T

22 suscipit D 23 reatu] reatum D'pl reatus T: soluerit D 24 finerit Di 25 toties v hoc] in hoc P:

dicens: ut de peccato damnaret peccatum in carne. 10 item alio loco: eum, inquit, qui non nouerat peccatum,

peccatum pro nobis fecit, ut nos simus iustitia dei in ipso. 'cur ergo timeret Moses dicere maledictum, quod Paulus non timuit dicere peccatum? plane hoc pro

pheta et praeuidere debuit et praedicere, paratus ab haereticis 15 cum apostolo reprehendi. quisquis enim reprehenderit pro

phetam dixisse maledictum, cogitur reprehendere apostolum dixisse peccatum; nam utique maledictum comes peccati est.

Nec ideo maior inuidia est, quod addiderit: deo, ut diceret: zo maledictus deo omnis qui pependerit in ligno. nisi

enim deus odisset peccatum et nostram mortem, non ad eam suscipiendam atque delendam filium suum mitteret. quid ergo mirum si maledictum est deo quod odit deus? tanto enim libentius nobis donat immortalitatem, quae futura est Christo ueniente, quanto misericordius odit mortem nostram, quae in ligno pependit Christo moriente. quod autem additum est: omnis, ut diceretur: maledictus omnis qui in ligno pependit, non sane Moses minus praeuidit etiam iustos in cruce futuros, sed bene praeuidit haereticos ueram mortem 5 domini negaturos et ideo uolentes ab hoc maledicto Christum seiungere, ut a mortis etiam ueritate seiungerent. si enim uera illa mors non erat, nullum maledictum Christo crucifixo pependit in ligno, quia nec uere crucifixus est. sed contra longe futuros haereticos quam de longe clamat Moses sine 10 causa tergiuersamini, o quibus displicet ueritas mortis Christi. maledictus omnis qui pendet in ligno; non ille aut ille, sed omnis omnino. etiamne et filius dei? etiam prorsus. nam hoc est quod non uultis : inde satagitis, inde seducitis. displicet enim uobis maledictus pro nobis, quia displicet mor-15 tuus pro nobis; tunc enim extra maledictum illius Adam, si extra illius mortem. cum uero ex homine et pro homine mortem suscepit, ex illo et pro illo etiam maledictum, quod mori comitatur, suscipere non dedignatus est etiam ille, prorsus etiam ille filius dei semper uiuus in sua iustitia, mortuus 20 autem propter delicta nostra in carne suscepta ex poena nostra. ac per hoc additum est: omnis, ne Christus ad ueram mortem non pertinere diceretur, si a maledicto, quod morti coniunctum est, insipienti honorificentia separetur.

1 Rom. 8, 3

10 II Cor. 5, 21

9 pec

1 ut] ut et DPT et l' dormientis D'T excitet] exsilet M calomniantes Di calumnientes v offocet] suffocet D? soffocit Di sufficit P 2 carnes D1

4 erat illa ergo T traduce) radice D'P mortalitates Di 5 mariam P cato peccata Di 10 eam T

qui om. pi

11 nos simus] nouissimus T simus) semus D' essemus P 12 moyses D'Pv moysis D1 13 Paulus — praedicere om. Di propheta (om. et) D'P? 14 praeuideri D pr. cum haereticis ab apostolo V 18 peccato Ti 19 addederit Di addiderat v dicerit Di 20 maladictus D pependiderit Di pependit D’T 21 mortem nostram DPTv eam om. V

22 delendum v 24 donati i add. m. 2) D immortalitate T futura) figura P?

est om. v

se

1 quando P1 miricordius (se a m. 2) D 3 omnes (ut) T' diceritur Diuideretur PiT 4 pependerit DPv

moyses DPU praeuidet P justus D 5 futurus D1 domini mortem v 6 ideo) ide V maladicto D 8 xpo nullum maledictum P

9 vere) uire D1 10 de longe cf. Rönsch l. c. p. 232

moyses DP 11 displicit D'Pi ueritas) ucritas T 12 pendit P’T pependit DP 13 *0mnis (d et i eras.) T et om. P: prorsus) prussus D 15 displicit D1 16 maledicto Pi 17 pro) p D? 18 suscimori V: morti P Tv morte D'pi mors D?

19 susceilli prussus etiam illi D 20 uiuos Di 21 delecta D' 23 pertenere D diceritur D

maladicto D morte D 24 coniunctum) conuictum T insipiente D1 separaretur D'PTv saperaretur D'

pit D pere D

a om. V

Qui autem ex ueritate euangelica fidelis est, intellegit tam non esse contumeliam Christi' ex ore Mosi, cum eum dixit maledictum, non ex diuinitate maiestatis suae, sed ex condicione poenae nostrae, ex qua in ligno suspensus est, quam 5 non est laus Christi ex ore Manicbaeorum, cum eum negant carnem habuisse mortalem, in qua ueram mortem pateretur, quia ex illo prophetico maledicto laus intellegitur humilitatis, ex isto haeretico quasi honore crimen obicitur falsitatis. si

ergo negas maledictum, nega mortuum; si negas mortuum, 10 non iam contra Mosen, sed contra apostolos dimicas. si autem

confiteris mortuum, confitere suscepisse poenam peccati nostri sine peccato nostro. iam uero ubi audis poenam peccati, aut ex benedictione crede uenientem aut ex maledictione. si ex

benedictione uenit poena peccati, opta esse semper in poena 15 peccati; si autem optas inde liberari, crede per diuinae sen

tentiae iustitiam ex maledictione uenisse. confitere ergo maledictum suscepisse pro nobis quem confiteris mortuum esse pro nobis, nec aliud significare uoluisse Mosen, cum diceret:

maledictus omnis qui in ligno pependerit. poterat 30 enim dicere: . maledictus omnis mortalis“ aut ,maledictus omnis

moriens“; sed hoc est quod asserit prophetia, quia sciebat Christi mortem in cruce pensuram et futuros haereticos, qui dicerent: „pependit quidem in ligno, sed specie quadam, non

ut uere moreretur“. clamando ergo maledictus nihil aliud 25 clamauit, nisi quia uere mortuus, sciens mortem hominis pec

catoris, quam sine peccato ipse suscepit, de illo maledicto uenientem, quo dictum est: si tetigeritis, morte moriemini. ad hoc pertinet et serpens ille in ligno suspensus, quo significaretur non falsam mortem Christum finxisse, sed illam ueram in ligno passionis suae suspendisse, in quam serpens ille hominem malesuadendo deiecit. quam ueram mortem nolunt isti conspicere et ideo non sanantur à ueneno 5 serpentis, sicut in heremo quicumque illum attenderent sanabantur.

19 Deut. 21, 23

27 Gen. 2, 17

1 intellegat P 2 contumelia D' ori Di

moysi Pv 5 negant (nt a m. 2 in ras. 4 litt.) T 6 pateritur D

7 humilitates D 8 falsitates D1 9 nega) negas D'Plo

10 moysen DP apostolum Di

si) se D1 11 confitere) confitiri Di suscipisse D 13 maledictionem D' 15 liberare Dpi diuina T 16 maledicto pi 17 suscipisse D confitires D' DPV 19 pependit T 21 prophetiam D'Vo 22 crucem MV futurus hereticus D' 23 speciae T 25 mortuus V: mortous est D PTO 26 suscipit D 27 quo D : quod DPTv mortem P'T

18 moysen 1 cf. Num. 21, 9

Itaque fatemur ab imperitis dici aliud esse affigi ligno, aliud in ligno pendere. sic enim quidam putant soluendam esse istam quaestionem, ut Iudam dicant a Mose maledictum, 10 qui laqueo se suspendit. quasi primo nouerint utrum ex ligno an ex lapide se ille suspenderit. sed uerum est quod et Faustus commemorauit apostolum non sinere aliud intellegere quam de Christo esse praedictum. sed talis imperitia nonnullorum catholicorum uenatio Manichaeorum est; tales enim 15 solent insectari, tales suis fallaciis irretire. tales in eos cecideramus, tales baeseramus, tales non uiribus nostris, sed dei misericordia eruti sumus.

LII.

DE, ID QVOD AIT MOSES, VIDEBIS VITAM TVAM PENDEN-90 TEM, ET NON CREDES VITAE TVAE. EX LIBRO CONTRA

FAVSTVM XVI AD LOCVM. 67 Quasi uero quicquam sit peius inter maledicta, quae Iudaeis

pro merito superbiae impietatis acciderunt, quam uidere uitam

20 Deut. 28, 66

qua D'P

1 pertinet et) pertinens D'Piy

2 xpi D?

fincxisse DP 3 uerū (ū a m. 2 in ras.) D

4 quam] qua Di 5 noluit iste pi 6 haeremo V illam TV attenderint DP attenderet T sanabatur T 8 fatimur Di 9 pendere) pondere P 10 moyse Pv 11 quasi) quia si T 15 uenatio] uenenatio DPly talis D 16 insectare D prius tales om.

inritire D talis Di 18 eruti] eruditi DM'V 19 cap. LXV T LXVII D LXVIII v; om. GP 20 id MV: eo DPTV moyses DPv

21 credis (i ex e corr.) D 22 ad locum om. DPTv 24 superbae D'P supbae Di impietates Di accederunt D'Pi

« PredošláPokračovať »