Obrázky na stránke
PDF
ePub

suam, id est filium dei, pendentem et non credere uitae suae. maledicta enim cum ex prophetia dicuntur, non sunt de malo uoto imprecantis, sed de praescio spiritu denuntiantis. nam illa quae de malo uoto sunt prohibentur, cum dicitur: benesdicite et nolite maledicere. haec autem saepe inueniuntur in sermone sanctorum; sicut apostolus Paulus: Alexander, inquit, aerarius multa mala mihi ostendit; reddet illi dominus secundum opera sua. nam illud

tamquam stomachatus et indignatus etiam male optasse uide10 tur apostolus : utinam et abscidantur qui uos contur

bant. quod utique, si consideres personam scribentis, magis cum elegantissimo ambiguo bene optasse intelleges. sunt enim spadones, qui se ipsos absciderunt propter

regnum caelorum. quod in his quoque uerbis Faustus 15 sapuisset, si pium palatum ad escas dominicas attulisset. sic

enim sonuit fortasse Iudaeis quod dictum est: uidebis uitam tuam pendentem et non credes uitae tuae, ut inter minas et dolos hostium suorum uitam suam uidentes

ex incerto pendere uicturos se esse non crederent. sed filius 20 euangelii audit: ille enim de me scripsit; in hac ipsa

ambiguitate sententiae uidet quid prophetae porcis proiciant, quid hominibus innuant, statimque illi occurrit uita hominum Christus pendens eique non credentes Iudaei ob hoc ipsum, quia pendentem uident. et alius quidem aliquis cito diceret

10 Gal. 5, 12

4 Rom, 12, 14 6 II Tim. 4, 14 12 Matth. 19, 12 20 Io. 5, 46

1 filium) xpm filium D 2 dicantur M 3 imprecandis P denunciantes D1 4 quae) qui P1 7 herarius P 8 reddat DP dominus om. T nam) nam et T 9 sthomacatus M' Vi sthumachathus D1 11 consideres) consideris Di consuleris P 12 cum MV: eum DPTv eligantessimo D'

optasse) aptasse MV 14 Faustus) factus M 17 credis DM tuae] suae v 18 mines P et] uel DPT dolus DP uidentis Di 19 uicturos D’MV: uictores DʻPTv crederint D 20 audit M V: cum audit DPTv 21 uidit Do prophetiae P proiciunt

23 credentis Di 24 dicerit Di

[ocr errors]

inter cetera maledicta, quae in illa lectione ad aliquid de Christo intellegendum non pertinent, hoc solum ibi esse de Christo quod scriptum est: uidebis uitam tuam perdentem et non credes uitae tuae; neque enim fieri non posset, ut inter diuersa maledicta, quae impio populo 5 prophetice pronuntiabantur, hoc quoque poneretur. sed ego et qui mecum aliquanto attentius cogitant euangelicam illam dominicamque sententiam, qua non ait: „ille enim et de me scripsit“, ut et alia quae ad Christum non pertinent scripsisse crederetur, sed ait: de me enim ille scripsit, ut omnem 10 scripturae illius intentionem non nisi ad intellegendam Christi gratiam perscrutando consuleremus, etiam cetera in illa lectione maledicta propter Christum praedicta cognoscimus.

LIII.

QVOD REQVIES SABBATI ETIAM IN SEPVLTVRA DOMINICA POS-15 SIT INTELLEGI, ET OCTAVI DIEI CIRCVMCISIO EXPOLIATIONEM SIGNIFICET MORTALITATIS. ITEM EX EODEM LIBRO CONTRA

FAVSTVM XVI.

68 Illud sabbatum, quod imperite atque impie deridetis, nisi

et ipsum inter prophetias, quae de Christo scriptae sunt, ha- 20 beret intellectum, non ei Christus sic attestaretur. qui cum propria uoluntate, sicut ipse in eius laude posuisti, pateretur,

6 pro

Xpi v

1 illa om. Tv ad eras. D; om. M 2 intellegendam M 3 uidibis D' uidebas P 4 credis Di 5 possit D pheticae MP'TV praenuntiabantur D’y poneritur D 7 aliquando P 8 qua] quam D et om. M 9 pertenent D 10 enim om. T ut] et v 11 intellegendú P

gratiam 12 perscrutandum P consolerimus D illa) ida MV ista PTV 13 хро му praedicata Di noscimus Du 14 cap. LXVI T LXVIII D LXVIIII v; om. GP 15 sabbati etiam om. Di 16 diei] die T dei P 17 item om. PT 18 XVI) XI P 19 imperitae V inperitum D' deriditis D 20 scripta D'Pv haberit Di 21 sic] sicut Pi testaretur рі 22 propriā uoluntatē v laude eius P posu isti om. Di pateritur D

ideoque tempora passionis et resurrectionis suae haberet in potestate, id egit ut caro eius in sepultura sabbato requiesceret ab omnibus operibus suis, ut tertio die resurgens, quem dominicum dicimus, qui post sabbatum numeratur octauus, etiam 5 circumcisionem octaui diei ad se prophetandum pertinere declararet. quid enim significat circumcisio carnis ? quid nisi expoliationem mortalitatis, quam de carnali generatione portamus? propter hoc dicit apostolus : exuens se carnem

principatus et potestates exemplauit fiducialiter, 10 triumphans eos in semet ipso. quod enim dicit exuisse se carnem, eo loco carnem mortalitatem carnis intellegimus, secundum quam proprie corpus hoc caro nominatur. quae mortalitas proprie caro appellata, quia in illa resur

rectionis immortalitate non erit. propterea scriptum est: 15 caro et sanguis regnum dei non possidebunt. de

quibus uerbis soletis calumniari fidei nostrae, qua credimus huius corporis futuram resurrectionem, quae in ipso domino iam praecessit, dissimulantes ea quae secuntur; in quibus aperte apostolus quid dicat exponit. uolens enim ostendere 20 quid eo loco dixerit carnem, continuo subiecit: neque corruptio incorruptionem possidebit. hoc enim corpus, quod propter mortalitatem proprie caro nominatur, mutari dicit in resurrectione, ut iam non sit corruptibile atque mor

tale. quod ne putetur nostra suspicione dici, ipsa eius quae 25 secuntur uerba consulite: ecce, inquit, mysterium dico:

omnes quidem resurgimus, non tamen omnes immutabimur, in atomo, in ictu oculi, in nouissima tuba; canet enim tuba, et mortui resurgent incorrupti, et nos immutabimur; oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem et mortale hoc induere immortalitatem. ut ergo induatur immortalitate, exuitur mortalitate. hoc est circumcisionis mysterium, 5 quae octauo die fieri iussa est, et octauo die, id est dominica post sabbatum, iam in ueritate a domino impleta. unde dicitur: exuens se carnem principatus et potestates exemplauit. per hanc enim mortalitatem nobis inuidae diabolicae potestates dominabantur; quas exemplasse dictus est, quia in 10 se ipso capite nostro praebuit exemplum, quod in toto eius corpore, id est ecclesia ex diaboli potestate liberanda, in ultima resurrectione complebitur. haec est fides nostra. et quoniam, sicut testimonium propheticum Paulus commemorat: iustus ex fide uiuit, haec est iustificatio nostra. mortuum 15 quippe Christum et pagani credunt; resurrexisse autem Christum propria fides est christianorum. si enim confitearis, ait apostolus, in ore tuo, quia dominus est Iesus Christus, ot credideris in corde tuo, quia deus illum suscitauit a mortuis, saluus eris. quia ergo ex 20 ista resurrectionis fide iustificamur, ideo et illud de Christo apostolicum est, quia mortuus est propter delicta nostra et resurrexit propter iustificationem nostram. et quia ista resurrectio, quae credita nos iustificat, illa octaui diei circumcisione figurata est, propterea de ipso 25. Abraham, cui primum tradita est, dicit apostolus: et signum

8 Coloss. 2, 15

15 I Cor. 15, 50 sqq.

1 tempore D' haberit D habens PT 2 potestatem v 5 die T pruphetandum D 6 declaratur D'Pv 7 carnale Di 8 exsuens V

carne T

12 propriae DMPTV 13 illis (is a m. 2 in ras.) P 15 possidebunt) possib P ante de quibus add. D'Po: ut ergo induatur immortalitatem 16 calumniare Di fidaei T 18 sequuntur Tv 19 apostolus aperte DPv 20 dixerat P 22 propriae D'P TV 25 consolitae Di mistirio 26 quidem om. T resurgemus Tv

omnis Di 27 athomo Py icto D'

ית

Hab. 2, 4

17 Rom.

6 cf. Gen. 17, 12

22 Rom. 4, 25

15 Rom. 1, 17
26 Rom. 4, 11

10, 9

2 opor

om. Di

1 canit D resurgent cf. p. 243, 18 incorrupte D tit D1 4 immortalitate D1 ut- immortalitate om. DʻP immortalitatem P? 5 eruetur DPly mortalitate) mortalitatē P; circumcisione Pi mysterium circumcisionis v

7 a domino in ueritate v 9 enim om. V

inuidię Pły diabulicae D1 10 dictū (Ū in ras. a m. 2) P 12 diabuli D1 18 Iesus est PT 19 Christus om. DPTU 21 ideo] adeo V?

22 mortuos Di delecta Di 24 ista om. P 25 octaua Pi

accepit circumcisionis signaculum iustitiae fidei. ergo et istam circumcisionem inter alias figuras propheticas de Christo scripsit Moses, de quo ipse dicit: de me enim ille scripsit.

[blocks in formation]

NON SOLVM DIEBVS SED ET MENSIBVS NOMINA DEORVM SVORVM IMPOSVERE PAGANI. EX LIBRO CONTRA FAVSTVM

XVIII.

Diebus quippe istis, quorum septenarius numerus in orbem 69 10 redit, deorum suorum nomina gentes imposuerunt; de quibus

ait apostolus, quod coluerunt et seruierunt creaturae potius quam creatori. quos in hac parte etiam uos imitamini, nisi quod cum eis lucidiora duo lumina, cetera uero

sidera non cum eis adoratis. sed et mensibus imposuerunt 15 nomina deorum suorum. propter honorem quippe Romuli, quia

eum Martis filium crediderunt, primum mensem Marti dicantes martium uocauerunt; et inde aprilem nullo dei sui nomine, sed a re ipsa quasi aperilem, quod tunc plurimum germinis

aperiatur in florem. inde tertium mensem maium, quod 20 Maiam, Mercuri matrem, deam colunt. inde quartum iunium

a Iunone, inde ceteros usque ad decembrem a numeris nominarunt. sed ex eis quintilis atque sextilis nominibus hominum, quibus diuinos honores decreuerunt, appellati sunt iulius et

augustus. nam septimus september et ceteri, ut dixi, usque 25 ad decembrem numerorum ex ordine nominibus enuntiantur.

[blocks in formation]

1 accipit D circumcisionis- istam om. T 2 ista Di 3 moyses DPv

5 cap. LXXVII T LXVIIII D LXX Gv; om. P 9 septinarios D1 10 gentis Di 12 inmitamini P 13 duo lumina Po: uolumina MV duo luminaria DT 14 sidera] ad sidera D 16 crediderant V decantes Di dicantis pi dicentes P

17 aplilem P nullū D 19 mense D 20 mercurii DPTv inde-Iunone om. v? 21 iunonae (om. a) Tiunonem MPV nomipauerunt Pv numerauerunt D 24 agustus D 25 ex) et T enuciantur D VIIII.

19

« PredošláPokračovať »