Obrázky na stránke
PDF
ePub

5

15

CCCIIII. 329. De eo quod dominus ait: omni petenti te da. CCCV. 330. Quomodo intellegendum sit: cauete ne iusti

tiam uestram coram hominibus faciatis. CCCVI. 331. Cur orandum sit deo sciente quid nobis sit

necessarium. CCCVII. 332. De differentia temtationis et quomodo diabolus

steterit ante deum. CCCVIII. 333. De septiformi spiritu et septem beatitudinibus

septemque petitionibus. CCCVIIII. 334. De ieiunio et lauanda facie atque ungendo 10

capite. CCCX. 335. De eo quod ait dominus: si ergo lumen quod

in te est tenebrae sunt, ipsae tenebrae quan

tae sunt? CCCXI. 336. De sollicitudine crastini diei prohibita. CCCXII. 337. Quomodo accipiendum sit: nolite iudicare;

et de festuca et trabe in oculo. CCCXIII. 338. Qualiter intellegendum sit: in ipso habitat

omnis plenitudo diuinitatis corporaliter. CCCXIIII. 339. De unius uxoris uiro episcopo ordinando. CCCXV. 340. De nocturna inlusione. CCCXVI. 341. De uirtute animi uel latente uel manifesta. CCCXVII. 342. Nemo ascendit in caelum; et sicut

Moses exalta uit serpentem in heremo. CCCXVIII. 343. Resurrectioni futurae utrum Lazari an Christi g5

resurrectio congruat. CCCXVIIII. 344. Cum spiritus immundus exierit ab

homine. CCCXX. 345. De sumtibus ad turrem aedificandam.

[346. De eo quod ait dominus scribis: tulistis clauem 30 scientiae et cetera.)

20

1 Matth. 5, 42 2 Matth. 6, 1 12 Matth. 6, 23 16 Matth. 7, 1 18 Coloss. 2, 9 23 Io. 3, 13 et 14 27 Matth.

30 Luc. 11, 52

12, 43

24 hae

10 atque scripsi: ac Vuel G 22 bel latentis V remo V 25 resurrectioni G: resurrectionis V

[ocr errors]

15

CCCXXI. 347. Qua dispensatione prouidentiae dei scripturae

ueteris testamenti ex hebraeo in graecum eloquium

translatae sint, ut uniuersis gentibus innotescerent. CCCXXII. 348. De auctoritate septuaginta interpretum, quae

saluo honore hebraei stili omnibus sit interpretibus

praeferenda. CCCXXIII. 349. Quid intellegendum sit de Nineuitarum excidio,

cuius denuntiatio in hebraeo quadraginta dierum spatio

tenditur, in septuaginta autem tridui breuitate concluditur. 10 CCCXXIIII. 350. De eo quod ait apostolus: omne pec

catum quodcumque fecerit homo, extra cor-
pus est; qui autem fornicatur in corpus suum
peccat.
[351. De scientia dei.
352. De trina uirtute.
353. De deo et creatura.
354. De loco dei.

355. De prouidentia dei.] CCCXXV. 356. De eo quod scriptum est: et habitu in

uentus ut homo.

356. De alimentis. CCCXXVI. 357. De eo quod dictum est: paenitet me ho

minem fecisse. CCCXXVII. 358. De eo quod scriptum est: sexaginta sunt %5 reginae et octoginta concubinae et adule

scentulae, quarum non est numerus.

(359. De temporibus aeternis. CCCXXVIII. 360. De homine facto ad imaginem et simili

tudinem dei. 50 CCCXXVIIII. 361. De eo quod in euangelio ait: erunt in

una domo diuisi duo aduersus tres et tres aduersus duo.

22 Gen. 6,7

10 I Cor. 24 Cant. 6, 7

18 19 Philipp. 2, 7 30 Luc. 12, 52

2 haebreo; sed a del. m. 1 V 15 uirtute P infra in cap.: unitate G 18 dei om. G 30 De de eo V

5

15

(362. De eo quod ait dominus: date, et dabitur uobis.

363. De caeco duce caeci. CCCXXX. 364. De magis Pharaonis. CCCXXXI. 365. Aduersus mathematicos.

[366. De uerbo.)
(367. Quare filius dei in homine apparuit et spiritus in

columba.] CCCXXXII. 368. De eò quod scriptum est in euangelio: sine

ipso factum est nihil; et de duabus praepositionibus. 10 CCCXXXIII. 369. De corpore domini post resurrectionem. CCCXXXIIII. 370. De corpore animali et corpore spiritali. CCCXXXV. 371. Vtrum singillatim a creatore deo corporum

liniamenta formentur. CCCXXXVI. 372. De animae quaestione. CCCXXXVII. 373. Quod baptizati non a morte communi, sed

a supplicio liberentur aeterno, a quo etiam primos homines dicit per domini sanguinem liberatos; et cur Dauid peccato remisso quod deus per prophetam fuerat minatus impleuerit; et de mysterio numeri uicennalis 20

uel de supra scripta animae quaestione. CCCXXXVIII. 374. Quae sint peccata nolentium. CCCXXXVIIII. 375. De eo quod scriptum est: anima

quaecumque peccauerit in manu superbiae, deum exacerbat et exterminabitur de populo 25

SUO. CCCXL. 376. De eo quod scriptum est: non morientur

patres pro filiis; et de eo quod ait: reddam pec

cata patrum in filios. CCCXLI. 377. Quod exemplo domini temporalis contemnenda so

sit salus et quod in filiis Iob resurrectio commendetur, uel de sustinentia eiusdem Iob ac fine domini; uelumque templi non fuisse parietem, ut quidam uolunt.

23 Num. 15, 30

27 Deut.

1 Luc. 6, 38 9 Io. 1, 3 24, 16

28 Ex. 20, 5

21 suprascribtae V

25 exaceruat v

32 finem V

CCCXLII. 378. Quid amandum sit.
CCCXLIII. 379. De uera dilectione.
CCCXLIIII. 380. Quod qui fratrem diligit deum diligat, qui

amat et ipsam dilectionem, quae ex deo est et deus est. $CCCXLV. 381. Quod ex ea forma, qua diligitur iustus, dili

gatur deus, quia non potest ea quae dilectionem excitat forma non diligi, eadem que est deus, quia deus cari

tas est. CCCXLVI. 382. De amante et quod amatur et amore, 10 CCCXLVII. 383. De nutrienda caritate. CCCXLVIII. 384. Sermo de laude caritatis.

11 Expliciunt capitula incipit liber eiusdem P; expliciunt capitula subsequentis operis. incipit liber excerptorum de nonnullis opusculis sci augustini episcopi Gv

VIIII.

3

EVGIPPII

EXCERPTA EX OPERIBVS

S. AVGVSTINI.

I.

LIBER AD HIERONYMVM PRESBYTERVM DE SENTENTIA IACOBI, 5 QVA DICIT: SI TOTAM QVIS LEGEM SERVAVERIT, OFFENDAT AVTEM IN VNO, FACTUS EST OMNIVM REVS; CVM IDEM DICAT: IN MVLTIS ENIM OFFENDIMYS OMNES. IN QVO LIBRO DE QVATTVOR VIRTVTIBUS, PRVDENTIA, TEMPERANTIA, FORTITUDINE, IVSTITIA DILIGENTISSIME

DISPVTAVIT.

10

1 Quod ad te scripsi, honorande mihi in Christo frater Hie

ronyme, quaerens de anima humana, si nascentibus singulis nouae singulae nunc usque fiunt, ubi peccati uinculum contrahant, quod per sacramentum gratiae Christi etiam in in- 15 fantibus recens natis non dubitamus esse soluendum, cum in non paruum uolumen procederet, nolui ulla alia onerare quaestione. sed quod urget acrius, multo minus est neglegendum. proinde quaero et per dominum obsecro ut exponas mihi quod multis existimo profuturum aut, si iam uel abs te 20 uel aliquo expositum habes, dirigas nobis quomodo accipiendum sit quod in epistula apostoli Iacobi est: quicumque

6 Iac. 2, 10

Titulum cap. I., qui deest in omnibus codd. praeter Dt, apposui ex capitulis cod. M hieronimü M 12 scribsi MV; sic ubique hieronime GMPTY 16 non in P; non (om. in) Gu

17 procederet G; m. 2 adscripsit: antea scriptum erat produceret et alibi ita inueni. 18 urguet GPU 21 ab aliquo DPT 22 iacobi apostoli DGPTV

« PredošláPokračovať »