Obrázky na stránke
PDF
ePub

Chanan iuxta patres suos, mirum uidetur et quasi absurdum nec conueniens tantae excellentiae mentis propheticae, si hoc ex hominum consuetudine metiamur. si autem in his omnibus sacramenta quaerantur, maioris admirationis gaudium ipsi 5 qui inuenerit orietur. cadaueribus quippe mortuorum peccata significari in lege non dubium est, cum iubentur homines post eorum contrectationem siue qualemcumque contactum tamquam ab immunditia purificari. et hinc illa sententia ducta

est: qui baptizatur a mortuo et iterum tangit il10 lum, quid proficit lauatio eius? sic et qui ieiunat

super peccata sua et iterum ambulans haec eadem facit. sepultura ergo mortuorum remissionem significat peccatorum, eo pertinens quod dictum est: beati quorum re

missae sunt iniquitates et quorum tecta sunt pec15 cata. ubi ergo sepelienda erant hoc significantia cadauera

patriarcharum nisi in ea terra, ubi ille crucifixus est cuius sanguine facta est remissio peccatorum ? mortibus enim patriarcharum peccata hominum figurata sunt. dicitur autem ab

eo loco, quod Abramium uocatur, ubi sunt ista corpora, abesse 20 locum, ubi crucifixus est dominus, fere xxx milibus, ut etiam

ipse numerus eum significare intellegatur qui in baptismo apparuit ferme xxx annorum; et si quid aliud de re tanta uel hoc modo uel sublimius intellegi potest, dum tamen non

frustra arbitremur tales ac tantos homines dei tantam gessisse 25 curam pro sepeliendis corporibus suis, cum sit atque esse

debeat fidelium ista securitas, quod ubicumque corpora eorum sepeliantur uel insepulta etiam per iniquorum rabiem relinquantur aut pro eorum libidine dilacerata absumantur, non ideo uel minus integram uel minus gloriosam eorum resurrectionem futuram.

9 Eccli. 31, 30 sq.

13 Ps. 31, 1

SUO P

1 chandan P chanaan To

et] om. P

adsurdum P 2 nec) ne P prophetiae P 3 metiamur) me timeatur T 4 maius v

ipse P
5 cadaberibus V

7 siue) om. T qualecumque T cūtactum P 8 immunditiā Pi 9 babtizatur P baptizatus v 10 profecit P labatio MV lauxatio (d ras.) P 11 super) pro v

peccato suo v iterum ambulans) om. Po

haec) om. P 12 ergo) ego P peccatorum significat P 15 cada bera MV 16 nisi) nis P 19 abrahamia P 21 ipsi P 22 ferme] fere Pv aliud) om. P 23 sublimius] subtilius P 24 tantos] tantis P 26 post debeat ras. 4 litt. in T securitas) curiositas v

XC.

QVID SIT QUOD SCRIPTVM EST: ET APPOSITUS EST AD

PATRES SVOS. EX EODEM LIBRO QVAESTIONVM.

105 Videndum quomodo dicant scripturae quod assidue dicunt

de mortuis: et appositus est ad patres suos uel: a ppositus est ad populum suum. ecce enim de Iacob dici- 10 tur iam quidem mortuo, sed nondum sepulto, et ad quem populum apponatur non in promtu est uidere. ex illo enim populus prior nascitur, qui dictus est populus Israhel; qui uero eum praecesserunt, tam pauci iusti nominantur, ut eos populum appellare cunctemur. nam si dictum esset : appositus 15 est ad patres suos“, nulla quaestio fieret. an forte populas est non solum hominum sanctorum uerum et angelorum, populus ciuitatis illius, unde dicitur ad Hebraeos: sed accessistis ad montem Sion et ad ciuitatem dei Hierusalem et ad milia angelorum exsultantium? huic populo zo apponuntur qui hanc uitam placentes deo finiunt. tunc enim dicuntur apponi, quando nulla iam remanet sollicitudo temtationum et periculum peccatorum. quod intuens ait scriptura : ante mortem ne laudes hominem quemquam.

6 (et 9) Gen. 49, 33

18 Heb. 12, 22

24 Eccli. 11, 28

1 sepelientur P iniquorum MV: inimicorum PTV 2 libidinem MV delacerata adsummantur P 3 integra P gloriosa P 5 cap. CIII T CVP CVI v; om. G

6 quid] qd P 7 quaestionum] q. de (de om. P) genesi PTv 8 dicunt) dicant MPV 12 prumptu P promptum T 21 opponuntur P deo] om. MV; dm P1 22 iam) om. v temtationum] temptantium P

XCI.

EX LIBRO QVAESTIONVM

DE XL DIEBUS SEPVLTVRAE IACOB.

DE GENESI.

Quadraginta dies sepulturae, quos commemorat scriptura, 106 5 forte significant aliquid paenitentiae, qua peccata sepeliuntur, non enim frustra etiam xL dies ieiuniorum sunt constituti, quibus Moses et Helias et ipse dominus ieiunauit; et ecclesia praecipuam obseruationem ieiuniorum quadragesimam uocat.

unde et in hebraeo de Nineuitis apud Ionam prophetam 10 scriptum perhibent: quadraginta dies et Nineue euertetur, ut per tot dies, accommodatos uidelicet humiliationi paenitentium, intellegantur in ieiuniis sua defleuisse peccata et impetrasse misericordiam dei. nec tamen putandum est

istum numerum luctui paenitentium tantummodo conuenire; 15 alioquin non xL dies fecisset dominus cum discipulis suis post

resurrectionem, intrans cum eis et exiens, manducans et bibens; qui dies utique magnae laetitiae fuerunt. nec septuaginta interpretes, quos legere consueuit ecclesia, errasse cre

dendi sunt, ut non dicerent: xl dies, sed: triduum et 20 Nineue euertetur. maiore quippe auctoritate praediti quam

interpretum officium est, prophetico spiritu, quo etiam ore uno in suis interpretationibus, quod magnum miraculum fuit, consonuisse firmantur, triduum posuerunt, quamuis non igno

rarent quod dies xl in hebraeis codicibus legerentur, ut in 25 domini Iesu Christi clarificatione intellegerentur dissolui abo

lerique peccata; de quo dictum est: qui traditus est propter delicta nostra et resurrexit propter iusti

4 cf. Gen. 50, 3

10 Ion. 3, 4

III Reg. 19, 8

Matth.

7 cf. Ex. 34, 28 26 Rom. 4, 25

4, 2

1 cap. CVI P CVII Go; deest in T 2 quaest. de genesi] supra scripto v 5 significat M aliquid) aliquam v paenitentiam v 7 moyses v 9 niniuitis v 10 nineuae MV niniue v 11 bumiliationi] humiliati v 12 paenitentia v 16 exiens) exiens cum eis

20 nineuae MV niniue v 21 interpraetum M 25 intellegerentur) legerentur M abolirique MV 26 qui] om. M

M

ficationem nostram. clarificatio autem domini in resurrectione et in caelum ascensione cognoscitur; unde et bis numero quamuis unum et eundem spiritum sanctum dedit: primo posteaquam resurrexit, iterum posteaquam ascendit in caelum. et quoniam post triduum resurrexit, post xl autem 5 dies ascendit, unum horum, quod posterius factum est, numero dierum codices hebraei significant; alterum autem de triduo, quod ad eandem etiam rem pertineret, septuaginta commemorare non interpretationis seruitute, sed prophetiae auctoritate uoluerunt. non ergo dicamus unum horum falsum esse et pro 10 aliis interpretibus aduersus alios litigemus, cum et illi qui ex hebraeo interpretantur, probent nobis hoc scriptum esse quod interpretantur, et septuaginta interpretum auctoritas, quae tanto etiam diuinitus facto miraculo commendatur, tanta in ecclesiis uetustate firmetur.

15

XCII.

DE LVCTV, QVOD FECIT IOSEPH PATRI SVO SEPTEM DIEBVS.

EX EODEM LIBRO QVAESTIONVM DE GENESI.

107 Et fecit luctum patri suo septem dies. nescio

utrum inueniatur alicui sanctorum in scripturis celebratum 20 esse luctum nouem dies, quod apud Latinos nouendial appellant. unde mihi uidentur ab hac consuetudine prohibendi, si qui christianorum istum in mortuis suis numerum seruant, qui magis est in gentilium consuetudine. septimus uero dies auctoritatem in scripturis habet. unde alio loco scriptum est: 25 luctus mortui septem dierum; fatui autem omnes dies uitae eius. septenarius autem numerus propter sabbati sacramentum praecipue quietis indicium est; unde merito mortuis tamquam requiescentibus exhibetur. quem tamen 5 numerum in luctu Iacob decuplauerunt Aegyptii, qui eum septuaginta diebus luxerunt.

4 cf. Io. 20, 22

cf. Act. 2, 2 sqq.

19 Gen. 50, 10

4 primum v 6 numerum v

7 triduo (o ex u corr. m. 2) M 8 commemorari v 13 quae tanto] quae quanto v 14 tanta] tanto v 16 cap. CIIII T CVII P CVIII v; om. G

17 quod GMPTV; cf. Rönsch l. c. p. 269 sqq.: quem v

18 quaestionum de genesi) om. PTV 19 dies] diebus P 20 alicuius T 21 nouendial] nouendialia T nouem dies Pv appellatur v

22 hac] T hanc P 23 suis) om. T 24 septimus) septem v 25 ha

** hac

bent v

HINC IAM CAPITVLA XIII EX LIBRO SVNT EXODI.

XCIII. .

DE EO QVOD SCRIPTVM EST IN EXODO: OCCVRRIT EI 10 ANGELVS ET VOLEBAT EVM OCCIDERE. EX LIBRO

QVAESTIONVM DE EXODO. In eo quod scriptum est: et factum est in uia ad re-108 fectionem obuia uit ei angelus et quaerebat eum

occidere. et assumto Sepphora calculo circumcidit 15 praeputium filii sui; et procidit ad pedes eius et

dixit: stetit sanguis circumcisionis infantis mei. et recessit ab eo, propter quod dixit: desiit sanguis circumcisionis, primum quaeritur: quem uolebat angelus occidere, utrum Moysen, quia dictum est: occurrit 20 ei angelus et quaerebat eum occidere? nam cui puta

bitur occurrisse nisi illi, qui uniuerso suorum comitatui praefuit et a quo ceteri ducebantur? an puerum quaerebat occidere, cui mater circumcidendo subuenit, ut ob hoc intellegatur

occidere uoluisse infantem, quia non erat circumcisus, atque as ita sancire praeceptum circumcisionis seueritate uindictae ?

1 Eccli. 22, 12

5 cf. Gen. 50, 3

9 (et 12) Ex. 4, 24 et 25

2 septinarius V 4 exibetur P 5 aegypti P 6 dies PTv 7 hinc -- exodi om. T iam) etiam Gv capitula XIII) capita XVI P1 sunt] om. Go 8 cap. CV T CVIII P CVIIII 0; om. G

10 ex) ex odem (sic) P 14 assumpta P 15 procedit P 17 desiit] stetit o 19 mosen T 20 quaerebat) P? in mg.; volebat Pin 21 comitatu pi 23 ob] ab P1 25 sanxire (corr. m. 2) v seueritate (e a m. 2) V

« PredošláPokračovať »