Obrázky na stránke
PDF
ePub

seruiamus peccato. quamdiu ergo id agunt opera nostra, ut euacuetur corpus peccati, quamdiu exterior homo corrumpitur, ut interior renouetur de die in diem, tempus est crucis. haec sunt etiam bona opera quidem, tamen adhuc laboriosa, quorum merces est requies.

5

ITEM INTER CETERA.

Et in scripturis quidem ueteribus ad agendum pascha non est praeceptum tempus nisi ex mense nouorum luna XIII usque ad xxi. ex euangelio tamen, quia manifestum est quo etiam die dominus crucifixus sit et in sepultura fuerit et 10 resurrexerit, adiuncta est etiam ipsorum dierum obseruatio per patrum concilia et orbi uniuerso christiano persuasum eo modo pascha celebrari oportere. quadragesima sane ieiuniorum habet auctoritatem et in ueteribus libris et ex ieiunio Mosi et Heliae, et ex euangelio, quia totidem diebus dominus ieiunauit, 15 demonstrans euangelium non dissentire a lege et prophetis. in persona quippe Mosilex, in persona Heliae prophetae accipiuntur, inter quos in monto gloriosus apparuit, ut euidentius emineret quod de illo dicit apostolus: testimonium habens a lege et prophetis. in qua ergo parte anni 20 congruentius obseruatio quadragesimae constitueretur nisi confinis atque contigua dominicae passionis, quia in ea significatur haec uita laboriosa, cui opus est continentia, ut ab ipsius mundi amicitia ieiunetur, quae utique fallaciter blandiri et inlecebrarum fucos circumspargere atque iacere non cessat ? 25 numero autem quadragenario uitam istam propterea figurari arbitror, quia denarius, in quo est perfectio beatitudinis nostrae —

15 cf. III Reg. 19, 8

cf. Matth. 4, 2

14 cf. Ex. 34, 28 19 Rom. 3, 21

5 requies est T 6 item inter cetera] om. Tv 12 concilia T: conchilia V concilium o 13 sane) om. V

14 et ex Vo: ex T moysi Pv 16 non] om. o dissentire TV: descendere o 17 moysi v

21 quadragensime T 23 continentia) hęc continentia v 24 blandire v 25 iacere PV: iactare T iectare v 26 quadraginario V

sicut in octonario, quia redit ad primum, ita in hoc, quia creatura, quae septenario figuratur, adhaeret creatori, in quo declaratur unitas trinitatis — per uniuersum mundum temporaliter annuntiatus est, quia mundus et a quattuor uentis de5 liniatur et a quattuor elementis erigitur et a quattuor annuis temporum uicibus uariatur. decem autem quater in quadraginta consummatur; quadragenarius autem partibus suis computatus addit ipsum denarium, et fiunt quinquaginta, tamquam

merces laboris et continentiae. neque enim frustra ipse domi10 nus et quadraginta dies post resurrectionem in hac terra et

in hac uita cum discipulis conuersatus est et, posteaquam ascendit in caelum, decem diebus interpositis promissum misit spiritum sanctum completo die pentecostes: qui dies quinqua

genarius habet alterum sacramentum, quod septies septeni 15 XLVIIII fiunt; et cum reditur ad initium, quod est octauus,

qui et primus, dies quinquaginta complentur: qui celebrantur post domini resurrectionem iam in figura non laboris, sed quietis et laetitiae. propter hoc ieiunia relaxantur et stantes

oramus, quod est signum resurrectionis. unde etiam diebus 20 omnibus dominicis ad altare obseruatur et alleluia canitur,

quod significat actionem nostram futuram non esse nisi laudem dei, sicut scriptum est: beati qui habitant in domo tua; in saecula saeculorum laudabunt te.

Sed dies quinquaginta et in scripturis commendantur, non 25 tantum in euangelio, quia tunc spiritus sanctus aduenit, sed

etiam in ueteribus libris. nam et ipsi, posteaquam pascha occiso agno celebrauerunt, quinquaginta dies numerantur usque in diem, quo lex data est in monte Sina famulo dei Mosi digito dei scripta.

Celebratur uerum pascha et interpositis quinquaginta diebus

30

22 Ps 83, 5

28 cf. Ex. 19, 1 et 31, 18

4 dilipiatur MV 5 quattuor] quartus v anpuis scripsi: annus MTV, anni a 7 consummatur TV: consummantur o 13 pentecostes a: pentecosten TVO 17 in) om. T figuram V 19 signum est v 20 ad) om. T 21 futuram) om. v

moysi v

28 syna

o

datur ad caritatem spiritus sanctus, qui est digitus dei, contrarius hominibus sua quaerentibus et ideo iugum asperum et sarcinam grauem portantibus nec inuenientibus requiem animabus suis; quia caritas non quaerit quae sua sunt. ideo animositas haereticorum semper inquieta est; quos ma- 5 gorum Pharaonis habere conatum declarat apostolus dicens : sicut enim Iamnes et Mambres restiterunt Mosi, sic et hi resistunt ueritati, homines mente.corrupti, reprobi circa fidem. sed ultra non proficient; dementia eorum manifesta erit omnibus, sicut 10 et illorum fuit. quia enim per ipsam corruptionem mentis inquietissimi fuerunt, in signo tertio defecerunt fatentes sibi aduersum esse spiritum sanctum, qui erat in Mose. nam deficientes dixerunt: digitus dei est hic. sicut autem conciliatus et placatus spiritus sanctus requiem praestat 15 mitibus et humilibus corde, ita contrarius et aduersus immites ac superbos inquietudine exagitat. quam inquietudinem muscae illae breuissimae significauerunt, sub quibus magi Pharaonis defecerunt dicentes: digitus dei est hoc.

[blocks in formation]

Numerà itaque a quarta decima primi mensis, quo factum est pascha, usque ad diem tertium tertii mensis: inuenies decem et septem primi mensis, xxx secundi, tres tertii; qui fiunt quinquaginta. lex in arca est sanctificatio in corpore domini, per cuius resurrectionem nobis requies futura promitti- 25 tur, ad quam percipiendam sancto spiritu caritas inspiratur.

4 I Cor. 13, 5

7 II Tim. 3, 8 sq.

14 (et 19) Ex. 8, 19

7 restiterunt o: resisterunt TV moysi v 10 daementia V dementia enim Tv 13 mose T: moyse v

mosen V 14 hic V: hoc Tv 16 immites) immitibus v 17 superbis v inquietudine) inquietudinem v 18 significauerụnt TV: signauerunt v 19 hoc Vo: hic T 20 item inter cetera] om. To 21 quo v: quod TV 22 pascha] om. To tertium] del. m. 2 in V tii tres v

24 archa v est Vo: et T 25 domini TV: xpi v 26 spiritu sancto v

spiritus autem nondum erat datus, quia Iesus nondum erat clarificatus. inde prophetia illa cantata est; exsurge, domine, in requiem tuam, tu et arca sanctificationis tuae. ubi requies, ibi et sanctificatio. unde 5 nunc ut amemus et desideremus, pignus accepimus. uocantur autem ad requiem alterius uitae — quo ab ista uita transitur, quod pascha significat omnes in nomine patris et filii et spiritus sancti.

Propterea quinquagenarius numerus ter multiplicatus addito 10 ad eminentiam sacramenti ipso ternario in illis magnis pisci

bus inuenitur, quos dominus iam post resurrectionem nouam uitam demonstrans a dextera parte leuari imperauit; nec retia rupta sunt, quia tunc haereticorum inquietndo non erit. tunc homo quietus et perfectus, purgatus in anima et corpore per 15 eloquia domini casta, argentum igne examinatum terrae, purgatum septuplum, accipiet mercedem denarium, ut sint decem et septem. nam et in hoc numero sicut in aliis multiplices figuras exhibentibus sacramentum mirabile

reperitur. nec immerito etiam psalmus xvii in libro Regnorum 20 solus integer legitur, quia regnum illud significat, ubi aduer

sarium non habebimus. titulus enim eius est: in die, qua eruit eum dominus de manu omnium inimicorum eius et de manu Saul. quis enim figuratur in Dauid nisi

ille qui uenit secundum carnem ex semine Dauid ? qui utique 25 in corpore suo, quod est ecclesia, adhuc patitur inimicos...

unde illi persecutori, quem uoce mactauit et in suum corpus traiciens quodam modo manducauit, sonuit de caelo: Saule, Saule, quid me persequeris? quando autem eruetur boc

1 Io. 7, 39 2 Ps. 131, 8

19 cf. II Reg. 22, 1-51

10 cf. Io. 21, 6 et 11 15 Ps. 24 cf. Rom. 1, 3 27 Act. 9,4

11, 7

2 inde Vo: in die T 6 alterius TV: huius v 10 ternario TV: denario

12 leuare v 14 perfectus et quietus Tv in anima] Ta in ras. 17 sicut TV: sicut et u 19 repperitur libri; r prima es m corr. V libro regnorum V: regnorum libris PTV 26 uoce Vo: vocem T et in suum - manducauit] om. T 27 trahitiens T? de caelo Vo: om. T 28 eruitur v

corpus eius de manu omnium inimicorum eius, nisi cum et illa nouissima inimica destruetur mors ? ad hoc tempus pertinet numerus ille CLIII piscium. nam et ipse numerus decem et septies surgens in trigonum CLIII summam complet. ab uno utique usque ad decem septem surgens medios adde et 5 inuenies: ad unum scilicet adde duo, fiunt utique tria; adde tria, fiunt sex; adde quattuor, fiunt decem; adde quinque, fiunt xv; adde vi, fiunt xxi; adde ita ceteros et ipsum septimum decimum, fiunt CLIII.

Haec de scripturis firmissime tenentur, id est pascha et 10 pentecoste. ut xL illi dies ante pascha obseruentur, ecclesiae consensio roborauit; sic etiam, ut octo dies neophytorum distinguantur a ceteris, id est ut octauus primo concinat. autem alleluia per illos solos dies quinquaginta in ecclesia cantetur, non usque quaque obseruatur; nam et aliis diebus 15 uarie cantatur alibi atque alibi, ipsis tamen diebus ubique. ut autem stantes et in illis diebus et in omnibus dominicis oremus, utrum ubique seruetur ignoro; tamen quid in eo sequatur ecclesia dixi, ut potui, et arbitror esse manifestum.

[merged small][ocr errors]

ITEM EX EODEM LIBRO SECVNDO AD IANVARIVM, DE HIS QVI

DE PAGINIS EVANGELICIS SORTES LEGVNT,

134 Qui de paginis euangelicis sortes legunt, etsi optandum est,

ut hoc potius faciant quam ad daemonia consulenda concurrant, tamen et ista mihi displicet consuetudo, ad negotia 35 saecularia et ad uitae huius uanitatem propter aliam uitam loquentia oracula diuina uelle conuertere.

1 et illa TV: illa v 3 et ipse TV: ipse v 4 summam Vo: summae T 5 septem V: et septem PTV

medios a: medias TV monas v 11 pentecoste a: péntecosten TVU dies illi T 12 neopbitorum TVO 13 primo T: primus V primam v 16 ubique Vo: utique T 17 ut] om. V

20 cap. CXXVII T CXXXIIII P CXXXV v; num. om. G 21 item MV: om. GTV qui de MVo: qui T 22 paginis) paganis V; corr. m. 2

24 hoc] haec v

consullenda T 27 diuina TV: diuina illi o

« PredošláPokračovať »