Obrázky na stránke
PDF
ePub

mauit“ aut ,finxit“, sed: aedificauit eam in mulierem; unde apostolus dicit: in aedificatione corporis Christi, quod est ecclesia. creatura est ergo dei femina sicut uir; sed ut de uiro fieret, unitas commendata; ut autem illo modo fieret, Christus, ut dictum est, et ecclesia figurata est. qui ergo 5 utrumque sexum instituit, utrumque restituet. denique ipse Iesus interrogatus a Sadducaeis, qui negabant resurrectionem, cuius septem fratrum erit uxor, quam singuli habuerunt, dum quisque eorum uellet defuncti semen, sicut lex praeceperat, excitare: erratis, inquit, nescientes scripturas neque 10 uirtutem dei; et cum locus esset, ut diceret: ,de qua enim me interrogatis, uir erit etiam ipsa, non mulier“, non hoc dixit, sed dixit: in resurrectione enim neque nubent neque uxores ducent, sed sunt sicut angeli dei in caelo. aequales utique angelis immortalitate ac felicitate, non carne, 15 sicut nec resurrectione, qua non indiguerunt angeli, quoniam nec mori potuerunt. nuptias ergo dominus futuras negauit esse in resurrectione, non feminas; et ibi negauit, ubi talis quaestio uertebatur, ut eam negato sexu muliebri celeriore facilitate dissolueret, si eum ibi praenosceret non futurum; 20 immo etiam futurum esse firmauit dicendo: non nubent, quod ad feminas pertinet, nec uxores ducent, quod ad uiros. erunt ergo quae uel nubere hic solent uel ducere uxores; sed ibi hoc non facient.

9 cf. Deut. 25, 5

1 Gen. 2, 22 10 Matth. 22, 29

2 Eph. 4, 12 13 Matth. 22, 30

1 mulierem v: muliere TV 2 apostolus V: et apostolus PTv in aedificatione MV: aedificationem PTV 4 commendatur v autem] om. v 5 et TV: de v ergo) om. v 6 restituet TV: restituit v 9 lex TV: om. V praeciperat V 11 locus TV: locutus v 13 sed dixit] om. v 16 indiguerunt TV: indigent

17 poterunt v nubtias V 19 mulieri T celeriori v 21 immo etiam futurum] om. v 23 uiros IIII! (uiros? eras.) T quae uel TV: quae uelle v

b

CLII.

EX EODEM LIBRO XXII DE CIVITATE DEI. QVOD IN RESVRRECTIONE MORTVORVM NATVRA CORPORVM QVIBVSLIBET MODIS

DISSIPATORVM IN INTEGRVM REVOCANDA SIT. 5 Absit, ut ad resuscitanda corpora uitaeque reddenda non 168 possit omnipotentia creatoris omnia reuocare, quae uel bestiae uel ignis absumsit uel in puluerem cineremue conlapsum uel in humorem solutum uel in auras est exhalatum. absit, ut

sinus ullus secretumque naturae ita recipiat aliquid abstractum 10 sensibus nostris, ut omnium creatoris aut cognitionem lateat

aut effugiat potestatem. deum certe uolens, sicut poterat, definire Cicero, tantus auctor ipsorum: „mens quaedam est“ inquit ,soluta et libera, secreta ab omni concretione mortali,

omnia sentiens et mouens ipsaque praedita motu sempiterno“. 15 hoc autem repperit in doctrinis magnorum philosophorum.

ut igitur secundum ipsos loquar, quomodo aliquid uel latet omnia sentientem uel inreuocabiliter fugit omnia mouentem?

Vnde iam etiam quaestio illa soluenda est, quae difficilior uidetur ceteris, ubi quaeritur, cum caro mortui hominis etiam 20 alterius uiuentis fit caro, cui potius eorum in resurrectione

reddatur. Si enim quispiam confectus fame atque compulsus uescatur cadaueribus humanis, quod malum aliquotiens accidisse et uetus testatur historia et nostrorum temporum in

felicia experimenta docuerunt, num quisquam aeridica ratione 25 contendet totum digestum fuisse per imos meatus, nibil inde

[ocr errors]

12 Cic. Tusc. I, 27

1 cap. CLX T CLXVIII P CLXVIIII Go 2 de ciuitate dei] om. PTV

resurrectione MPVo: rectione T 6 reuocare TV: restituere v 7 absumsit V: assumsit T adsumpsit v conlabsum V

8 umorem T exalatum Tv 9 secretusque v abstractum V : subtractum v substractum T 13 concretione V: congregatione Tv 15 repperit v: reperit TV 16 uel latet TV: uellet et v 18 etiam] om. v 20 fit uiuentis PTV in) ir T pr. 21 confectu T 22 cada beribus V humanis (is ex um corr. m. 1) V: hominum PTV

aliquoties v 25 contendit degestum v per imos) primos (e add. m. 1) T

in eius carnem mutatum atque conuersum, cum ipsa macies, quae fuit et non est, satis indicet quae illis escis detrimenta suppleta sint? iam itaque aliqua paulo ante praemisi, quae ad istum quoque nodum soluendum ualere debebunt. quidquid enim carnium exhausit fames, utique in auras est 5 exhalatum; unde diximus omnipotentem deum posse reuocare quod fugit. reddetur ergo caro illa homini, in quo esse caro humana primitus coepit. ab illo quippe altero tamquam mutuo sumta deputanda est; quae sicut aes alienum ei redhibenda est, unde sumta est. sua uero illi quem fames exinanierat 10 ab eo qui potest etiam exhalata reuocare reddetur. quamuis, etsi omnibus perisset modis nec ulla eius materies in ullis naturae latebris remansisset, unde uellet eam repararet omnipotens. sed propter sententiam ueritatis, qua dictum est: capillus capitis uestri non peribit, absurdum est, ut 15 putemus, cum capillus hominis perire non possit, tantas carnes fame depastas atque consumtas perire potuisse. quibus omnibus pro nostro modulo consideratis atque tractatis haec summa conficitur, ut in resurrectione carnis in aeternum eas mensuras habeat corporum magnitudo, quas habebat per- 20 ficiendae siue perfectae cuiusque indita corporis ratio iuuentutis, in membrorum quoque omnium modulis congruo decore seruato. quod decus ut seruetur, si aliquid demtum fuerit indecenti alicui granditati in parte aliqua constitutae, quod per totum spargatur, ut neque id pereat et congruentia 25 partium ubique teneatur: non est absurdum, ut aliquid inde etiam staturae corporis addi posse credamus, cum omnibus

15 Luc. 21, 18

1 carnem V: carne Tu 3 suppleata T 4 debebunt TV: debent v 6 exalatum v 7 fugit TV: fuit v redditur v 8 mutuo sumta TV: mortuorum ita v 9 sicut aes TV: secuta est V ei TV: et v rethi benda T redibenda v 10 illi] illa quem TV: quam v 11 erhalta t exalata v

18 consideratis] add. T in mg. 20 habebat TV: habet v decore ras. 4 litt, in T 23 seruetur TV: reseruetur v 24 granditate v constitutae TV: constituet v quod TV: quo v 25 id TV: hic v 26 partium pertium T

v

22 post

partibus, ut decorem custodiant, id distribuitur, quod si enormiter in una esset, utique non deceret. aut si contenditur in ea quemque statura corporis resurrecturum esse, in qua defunctus est, non pugnaciter resistendum est; tantum absit 5 omnis deformitas, omnis infirmitas, omnis tarditas omnisque corruptio, et si quid aliud illud non decet regnum, in quo resurrectionis et promissionis filii aequales erunt angelis dei, si non corpore, non aetate, certe felicitate.

Restituetur ergo quidquid de corporibus uiuis uel post 10 mortem de cadaueribus periit, et simul cum eo quod in

sepulchris remansit in spiritalis corporis nouitatem ex animalis corporis uetustate mutatum resurget incorruptione atque immortalitate uestitum. sed etsi uel casu aliquo graui uel

inimicorum immanitate totum penitus conteratur in puluerem 15 atque in auras uel in aquas dispersum, quantum fieri potest,

nusquam esse sinatur omnino, nullo modo subtrahi poterit omnipotentiae creatoris, sed capillus in eo capitis non peribit. erit ergo spiritui subdita caro spiritalis, sed tamen caro, non

spiritus; sicut carni subditus fuit spiritus ipse carnalis, sed 20 tamen spiritus, non caro. cuius rei habemus experimentum

in nostrae poenae deformitate. non enim secundum carnem, sed utique secundum spiritum carnales erant quibus ait apostolus: non potui uobis loqui quasi spiritalibus,

sed quasi carnalibus; et homo spiritalis sic in bac uita 25 dicitur, ut tamen corpore adhuc carnalis sit et uideat aliam

legem in membris suis repugnantem legi mentis suae; erit autem etiam corpore spiritalis, cum eadem caro sic resurrexerit, ut fiat quod scriptum est: seminatur corpus animale, resurget corpus spiritale. quae sit autem et quam magna spiritalis corporis gratia, quia nondum uenit in experimentum, uereor, ne temerarium sit omne quod de illa 5 profertur eloquium.

23 I Cor. 3, 1

26 cf. Rom. 7, 23

1 partibus ut] T in ras. inormiter TVU 2 si TV: se v 6 in quo TV: quo v 7 angeli T 10 cadaberibus V 11 nouitatem corporis] om. MV; spatium uacuum 19 fere litt. in V 12 uetustatē utatum T 15 uel in aquas TV: aliquas v 16 sinatur TV: sed natura v 17 creatores T 19 sicut Vo: si cui T 20 habuimus v 21 nostra v poenae TV: pene v carnem TV: spiritum v 22 utique) om. v spiritum TV: car

carnales erant TV: seruiebant v 25 dicitur V: ducitur Tv et TV: ut v

nem v

CLIII.

EX EODEM LIBRO DE CIVITATE DEI XXII. DE NOVITATE COR

PORIS SPIRITALIS, IN QVAM SANCTORVM CARO MUTABITVR. 169 Quale erit corpus, quod omni modo spiritui subditum et 10

eo sufficienter uiuificatum nullis alimoniis indigebit! non enim animale, sed spiritale erit, habens quidem carnis, sed sine ulla carnali corruptione substantiam.

CLIIII.

DE PERVICACIA QVORUNDAM, QVI RESVRRECTIONEM CARNIS, 15 QVAM, SICVT PRAEDICTVM EST, TOTVS MVNDVS CREDIT, IM

PVGNANT.

170 Verum de animi bonis, quibus post hanc uitam beatissimus

perfruetur, non a nobis dissentiunt philosophi nobiles; de carnis resurrectione contendunt, hanc quantum possunt negant. 30 sed credentes multi negantes paucissimos reliquerunt et ad Christum, qui hoc quod istis uidetur absurdum in sua resurrectione monstrauit, fideli corde conuersi sunt, docti et indocti, sapientes mundi et insipientes. hoc enim credidit mundus

2 I Cor. 15, 44

1 corpore Vo: corp'T spiritale T sic] om. V 7 num. et titulum om. GPU 9 caro T: cura M'V; corr. m. 2 M 10 subditum spiritui Go 11 eo GVv: eos T 14 cap. CLXI T; num. om. Go

16 credidit v impugnant] ex libro ss t. XXV add. Gv 18 animi) animabus v quibus bonis v 19 perfruantur v 21 multi) om. T''; multos v paucissimo T 22 absurdium T

« PredošláPokračovať »