Obrázky na stránke
PDF
ePub

Et tota spes mea non nisi in magna ualde misericordia tua. da quod iubes, et iube quod uis. imperas nobis continentiam; et cum scirem, ait quidam, quia nemo poterat esse continens nisi deus det, et hoc ipsum serat sapientiae scire cuius esset hoc donum. per continentiam quippe colligimur et redigimur in unum, a quo in multa defluximus; minus enim te amat qui tecum aliquid amat quod non propter te amat. o amor, qui semper ardes et numquam extingueris, caritas deus meus, accende me. 10 continentiam iubes: da quod iubes, et iube quod uis.

Iubes certe ut contineam a concupiscentia carnis et concupiscentia oculorum et ambitione saeculi. iussisti a concubitu et de ipso coniugio melius aliquid quam concessisti monuisti. et quoniam dedisti factum est, et antequam dispensator sacra15 menti fierem. sed adhuc uiuunt in memoria mea, de qua multa locutus sum, talium rerum imagines, quas ibi consuetudo mea fixit, et occursantur mihi uigilanti quidem carentes uiribus, in somnis autem non solum usque ad delectationem sed etiam usque ad consensionem factumque simillimum. et 20 tantum ualet imaginis inlusio in anima mea in carne mea,

ut dormienti falsa uisa persuadeant quod uigilanti uera non possunt. numquid tunc ego non sum, domine deus meus? et tamen tantum interest inter me ipsum et me ipsum intra momentum, quo hinc ad soporem transeo uel huc inde 25 retranseo. ubi est tunc ratio, qua talibus suggestionibus resistit uigilans et, si res ipsae ingerantur, inconcussus manet?

[blocks in formation]

1 misericordiam tuam Dipi 3 quidem G'o potest DGPTV 6 ticonentiam G1 collegimus G'v a eras. in D

7 qui-te amat om. G1 9 ardis D extringueris P1 accede Pi accinge MV 10 continentiam V 11 continentiam Di a concupiscentiam DV 12 iussisti et P2 concupitu D1

14 dispensatur Dipi 15 tui ante fierem add. DGPTv memoriam meam Di 16 loquutus MV 17 finxit Go carentis Di 20 et ante in carne add. DGPTV 21 dormiente D'G' persuadant D'G'pi 24 quod DGPTV

uel-retranseo om. MV VIIII.

5

saporem G'v

numquid clauditur cum oculis? numquid sopitur cum sensibus corporis ? et unde etiam saepe in somnis resistimus nostrique propositi memores atque in eo castissime permanentes nullum talibus inlecebris adhibemus assensum ? et tamen tantum interest, ut cum aliter accidit euigilantes ad conscientiae 6 requiem redeamus ipsaque distantia reperiamus nos non fecisse quod tamen in nobis quoquo modo factum esse doleamus. numquid non potens est manus tua, deus omnipotens, sanare omnes languores animae meae atque abundantiore gratia tua lasciuos motus etiam mei soporis extinguere ? augebis, domine, 10 magis magisque in me munera tua, ut anima mea sequatur me ad te concupiscentiae uisco expedita, ut non sit rebellis sibi atque ut in somnis etiam non solum non perpetret istas corruptelarum turpitudines per imagines animales usque ad carnis fluxum, sed ne consentiat quidem. nam ut nihil tale 15 uel tantulum libeat quantulum possit nutu cohiberi etiam in casto dormientis affectu non tantum in hac uita sed etiam in hac aetate non magnum est omnipotenti, qui uales facere supra quam petimus et intellegimus. nunc tamen quid adhuc sim in hoc genere mali mei dixi bono domino meo, exsultans 20 cum tremore in eo quod donasti mihi et lugens in eo quod inconsummatus sum, sperans perfecturum te in me misericordias tuas usque ad pacem plenariam, quam tecum habebunt interiora et exteriora mea, cum absorpta fuerit mors in uictoriam.

Est alia malitia diei, quae utinam sufficiat ei. reficimus enim cotidianas ruinas corporis edendo et bibendo, prius

25

18 cf. Eph. 3, 20

21 cf. Ps. 2, 11

24 cf. I Cor. 15, 54

2 saepe etiam DGPTV 4 adhibimus D 5 ut] et T1 accedit PT consciae Di 6 repperiamus libri 9 abundantiori Gv 10 lascibos M'yi motos Di

meis operis MT 11 me om. Di 12 repellis G 14 corruptilarum DV corruptellarum P animalis D 16 cohibere DGU 17 dormientes P1 18 hac aetatem D1 aetate hac G 19 et] aut T 20 male Dʻp malo G1 pro malo v deo Go 22 consummatus DGV 24 absorta libri 25 uictoria Gv 27 ędendo (ę a m. 2) V

quam escas et uentrem destruas cum occideris indigentiam satietate mirifica et corruptibile hoc indueris incorruptione sempiterna. nunc autem suauis est mihi necessitas et aduersus istam suauitatem pugno ne capiar, et cotidianum bellum gero 5 in ieiuniis saepius, in seruitutem redigens corpus meum ; et dolores mei uoluptate pelluntur. nam et fames et sitis quidam dolores sunt, urunt et sicut febres necant, nisi alimentorum medicina succurrat. quae quoniam praesto est ex consolatione

munerum tuorum, in quibus nostrae infirmitati terra et aqua 10 et caelum seruiunt, calamitas deliciae uocantur. hoc me do

cuisti, ut quemadmodum medicamenta sic alimenta sumturus accedam. sed dum ad quietem satietatis ex indigentiae molestia transeo, in ipso transitu mihi insidiatur laqueus

concupiscentiae; ipse enim transitus uoluptas est et non est 15 alius qua transeatur quo transire cogit necessitas. et cum

salus sit causa edendi ac bibendi, adiungit se tamquam pedisequa periculosa iucunditas et plerumque praeire conatur, ut eius causa fiat quod salutis causa me facere uel dico uel

uolo. nec idem modus utriusque est; nam quod saluti satis 20 est delectationi parum est; et saepe incertum fit utrum adhuc

necessaria corporis cura subsidium petat an uoluntaria cupiditatis fallacia ministerium suppetat. ad hoc incertum hilarescit infelix anima et in eo praeparat excusationis patrocinium,

gaudens non apparere quid satis sit moderationi ualetudinis, 25 ut obtentu salutis obumbret negotium uoluptatis. bis temtationibus cotidie cogor resistere et inuoco dexteram tuam (ad salutem meam) et ad te refero aestus meos, quia consilium mihi de hac re non stat. audio uocem iubentis dei mei: non grauentur corda uestra in crapula et ebrietate. ebrietas longe est a me; misereberis ne appro- 5 pinquet mihi. crapula autem nonnumquam subrepit seruo tuo; misereberis ut longe fiat a me. nemo enim potest esse continens, nisi tu des. multa nobis orantibus tribuis et quidquid boni antequam oremus accipimus, a te accipimus; et ut hoc postea cognosceremus, a te accepimus, ebriosus numquam 10 fui, sed ebriosos a te factos sobrios ego noui; ergo a te factum est ut hoc non essent qui numquam fuerunt, à quo factum est ut hoc non semper essent qui fuerunt, a quo etiam factum est ut scirent utrique a quo factum est. audiui aliam uocem tuam: post concupiscentias tuas non eas et a uolun- 15 tate tua uetare. audiui et illam ex munere tuo quam multum amaui: neque si manducauerimus abundabimus, neque si non manducauerimus deerit nobis; hoc est dicere: nec illa res me copiosum facit nec illa aerumnosum. audiui et alteram : ego enim didici in quibus 20 sum sufficiens esse et abundare noui et paenuriam pati noui. omnia possum in eo qui me confortat. ecce miles castrorum caelestium, non puluis quod sumus. sed memento, domine, quia puluis sumus, et de puluere fecisti

1 Ibid. 53

5' cf. I Cor. 9, 27

3 et]

13 mo

1 distruas D 2 indueres Pi incorruptionem G ut Giv 5 rediens G 6 polluuntur G'u nam (om. et) DGPTV famis D 7 dolore Pi febris PPT negant D 9 munerum om. T 10 caelum (om, et) G'P'y calamitates P: . calamitatis Gv diliciae DP'T 12 cum P destia G transatu P 16 causae T

ędendi ? dicendi T 17 pedisaequa D pedissequa GPv iocunditas DGRTV 18 salutes Di 20 dilectationi DP dilectioni Go paruum P 21 uoluntariam DG 22 fallaciam D 24 gaudet v quod Ply est Gv moderatione DT ualitudinis GPTV 25 ut- uoluptatis om. Go

20 Phi

4 Luc. 21, 34 lipp. 4, 11-13

15 Eccli. 18, 30 17 I Cor. 8, 8 24 cf. Ps. 102, 14 et Gen. 3, 19

1 conor GPTv 2 ad salutem meam a:

om. libri

aestos meus 11 3 nondum DGPTV 4 grauantur G' 5 miseriueris D1 6 subripit GTV 7 miseriberis V 8 des] ds G?v tribues DV tribuas o 9 oraremus DGPTV accepimus G‘Tv accipemus D 10 accipimus DMPV 11 ebriosus DG'P'y factus sobrius DGʻv cognoui (om. ego) D'Gv

a te ergo DGPU 12 qui] quę Gv 13 hoc om. Di non semper om. P: luptate P 16 aliam DG‘Po 17 manducaueritis G'v abundauimus (hab. P) D'G'P 19. faciet DGP?T haerumnosum MV 21 sum om. D

essem D

22 noui om. D'GTV

15 00

hominem; et perierat, et inuentus est. nec ille in se potuit, quia idem puluis fuit quem talia dicentem affilatu tuae inspirationis adamaui: omnia possum, inquit, in eo qui me confortat. conforta me ut possim; da quod iubes, et 5 iube quod uis. iste se accepisse confitetur et quod gloriatur in domino gloriatur. audiui alium rogantem ut accipiat: aufer a me, inquit, concupiscentiam uentris; unde apparet, sancte deus meus, te dare quod cum imperas fieri fit. docuisti me, pater bone: omnia munda mundis, sed 10 malum esse homini, qui per offensionem manducat; et omnem creaturam tuam bonam esse nihilque a biciendum quod cum gratiarum actione percipitur; et quia esca nos non commendat deo, et ut nemo nos iudicet in cibo aut potu, et ut qui manducat non 15 manducantem non spernat et qui non manducat manducantem non iudicet. didici haec, gratias tibi, laudes tibi deo meo, magistro meo, pulsatori aurium mearum, inlustratori cordis mei: eripe me ab omni temtatione. non

ego immunditiam obsonii timeo, sed immunditiam cupiditatis. 20 scio Noe omne carnis genus, quod cibo esset usu, manducare permissum, Helian cibo carnis refectum, Iohannen mirabili abstinentia praeditum animalibus, hoc est locustis, in escam cedentibus non fuisse pollutum; et scio Esau lenticulae concupiscentia deceptum et Dauid propter aquae desiderium a se

1 cf. Luc. 15, 24 et 32 5 cf. I Cor. 1, 30. 31 7 Eccli. 23,6 9 Rom. 14, 20 11 I Tim. 4,4 13 I Cor. 8,8 Coloss. 2, 16 14 Rom. 14, 3 20 cf. Gen. 9, 2 et 3 21 cf. III Reg. 17, 6 Matth. 3, 4 23 cf. Gen. 25, 34 24 cf. II Reg. 23, 15 sqq.

1 illa D'G' 3 inquid D'PT; sic passim *5 isti D1 accipisse D

6 aliam V 7 auferam (om. å me) D concupiscentias DGPTV 8 cum fit quod imperas fieri DGPTV 12 actione] acceptione MV 13 esca V; e a m. 2

14 aut post indicet add. DGP, in potu D’PTV) 15 spernet P torium Gi aurium om. G'

18 illustratori Vinlustraturi D 19 ciborü ante obsonii add. P 20 quae DGPTV in cibo (cibi P) DGPTV usui DGPTV 21 heliam et iohannem DGM PTV3 22 abstinentiam D 23 concupiscentie

17 palsa

meo van

« PredošláPokračovať »