Obrázky na stránke
PDF
ePub

quia bene sperantium superna exspectatio est. iam uero illud ex ligno, quod non apparet, quod fixum occultatur, unde totum illud exsurgit, profunditatem significat gratuitae gratiae, in qua multorum ingenia conteruntur id uestigare conantia, ut 5 ad extremum eis dicatur: o homo, tu quis es, qui respond eas deo? uiuent ergo corda saturatorum pauperum in saeculum saeculi, hoc est humilium caritate flagrantium, non sua quaerentium, sed sanctorum societate gaudentium.

CCXXI.

10

EX EPISTVLA AD BONIFATIVM EPISCOPVM DE PARVULIS REQVIRENTEM, VTRVM PARENTES BAPTIZATIS PARVULIS SVIS NOCEANT, CUM EOS DAEMONIORVM SACRIFICIIS SANARE

CONANTVR.

Quaeris a me, utrum parentes baptizatis paruulis suis 239 15 noceant, cum eos daemoniorum sacrificiis sanare conantur, et

si non nocent, quomodo eis prosit, cum baptizantur, parentum fides, quorum eis non potest obesse perfidia. ubi respondeo tantam illius sacramenti, hoc est baptismi salutaris, esse uir

tutem in sancta compage corporis Christi, ut semel generatus 20 per aliorum carnalem uoluptatem, cum semel regeneratus

fuerit per aliorum spiritalem uoluntatem, deinceps non possit uinculo alienae iniquitatis obstringi, cui nulla sua uoluntate consentit. etenim anima patris mea est, inquit, et

anima filii mea est; anima, quae peccauerit, ipsa 25 morietur. non autem peccat ipsa, cum parentes ei omnino

5 Rom. 9, 20

6 cf. Ps. 21, 27

23 Ezech. 18, 4

1 expectatio Av 3 exurgit A exsurget v 4 uestigare APV: inuestigare v conantibus v 5 quis) qui A 7 Alagrantiam A 8 suam (m del. m. 2) A 9 cap. CCXXII A CCXXXVIIII PCCXL Go 10 bonifacium Pv bonefacium G paruolis A 11 suis MV:

om. AGPv

13 cf. p. 714, 2 not. 14 quaeris G Py: quaeres AV paruolis A 21 uuluntatem A 22 uinculo (o ex um corr.) A 23 etenim anima V: et anima enim Av

25 ei] et v VIIII.

45

nescienti uel quilibet alius adhibet sacrilegia daemoniorum. sed ideo ex Adam traxit quod sacramenti illius gratia solueretur, quia nondum erat anima separatim uiuens, id est altera anima, de qua diceretur: et anima patris mea est, et anima filii mea est. iam itaque, cum homo in se ipso 5 est ab eo qui genuit alter effectus, peccato alterius sine sua consensione non tenetur obnoxius. traxit ergo reatum, quia unus erat cum illo a quo traxit, quando quod traxit admissum est. non autem trahit alter ab altero, quando sua unoquoque propria uita uiuente. iam est unde dicatur: anima, quae 10 peccauerit, ipsa morietur.

Vt autem possit regenerari per officium uoluntatis alienae, cum offertur consecrandus, facit hoc unus spiritus, ex quo regeneratur oblatus. non enim scriptum est: „nisi quis renatus fuerit ex parentum uoluntate aut ex offerentium uel mini- 15 strantium fide“, sed: nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu. aqua igitur exhibens forinsecus sacramentum gratiae et spiritus operans intrinsecus beneficium gratiae, soluens uinculum culpae, reconcilians bonum naturae regenerant hominem in uno Christo, ex uno Adam generatum. regenerans 20 ergo spiritus in maioribus offerentibus ut paruulo oblato renatoque communis est. ideo per societatem unius eiusdemque spiritus prodest offerentium uoluntas paruulo oblato. quando autem in paruulum maiores peccant offerentes eum atque obligare conantes daemonum sacrilegis uinculis, non est anima 25 utrorumque communis, ut etiam culpam possint habere com

4 (et 10) Ezech. 18, 4

16 Io. 3, 5

12 pos

2 Adam) udam A solueretur Av: saluaretur V 5 fili V in] om. A ipso Av: ipsa MPV 6 alter AMPVO: aliter a effectus APły: affectus MPV peccato) peccata MV peccatu M? alterius) aliterius A sine sua) in ea v 7 teneretur A 8 ammissum A amissum Vo 10 quae] qui A sit Av: posset V 15 ministrantum A 19 reconchilians (h del. m. 2) V regenerans v 21 in) et in v ut V: et Av (et 23) paruolo A oblatu V 24 paruolum A 25 daemonium V 26 possint Av: possent V communem cummune A

munem; non enim sic communicatur culpa per alterius uoluntatem, quemadmodum communicatur gratia per sancti spiritus unitatem. potest enim et in hoc et in illo homine esse unus spiritus sanctus, etiam si inuicem nesciant per quem sit 5 utriusque gratia communis. non autem potest spiritus hominis esse et huius et illius, per quem peccante altero et altero non peccante sit tamen culpa communis; ac per hoc potest paruulus semel ex parentum carne generatus dei spiritu

regenerari, ut ex illis obligatio contracta soluatur. non potest 10 autem semel dei spiritu regeneratus ex parentum carne

regenerari, ut obligatio, quae soluta est, iterum contrahatur; et ideo semel perceptam paruulus Christi gratiam non amittit nisi propria impietate, si aetatis accessu tam malus euaserit.

tunc enim etiam propria incipiet habere peccata, quae non 15 regeneratione auferantur, sed alia curatione sanentur.

Verum tamen recte dicuntur parentes uel quicumque maiores filios seu quoslibet paruulos baptizatos daemoniorum sacrilegio obligare conantes spiritaliter homicidae. nam in

illis quidem interfectionem non faciunt, sed, quantum in ipsis zu est, interfectores fiunt. recte illis dicitur, quando ab hoc

scelere prohibentur : nolite occidere paruulos uestros; dicit enim apostolus: spiritum nolite extinguere, non quia ille extingui potest, sed, quantum in ipsis est, extinctores eius merito dicuntur, qui sic agunt, ut extinctum uelint.

25

INTER CETERA. Si enim sacramenta quandam similitudinem rerum earum, quarum sacramenta sunt, non haberent, omnino sacramenta

22 I Thess. 5, 19

2 per] om. v

spiritus sancti v 3 unitate v hoc) hoci ( del. m. 2) V 4 sanctus) om. A 5 utriusque A: utrumque V utrisque v spiritus potest v 6 esse huius (om. et) v peccante) peccant V alterom et A 7 non) om. v

sit] si V 8 paruolus A 10 carne (ne add. m. 1 in mg.) V 11 regenera (ri add. m. 1) V: generari APV 12 paruolus A 15 sanantur v 17 paruolos A 21 paruulus A 25 inter cetera MV: om. GPOitem inter c. A

non essent. ex hac autem similitudine plerumque iam ipsarum rerum nomina accipiunt. sicut ergo secundum quandam sacramentum corporis Christi corpus Christi est, sacramentum sanguinis Christi sanguis Christi est, ita sacramentum fidei fides est. nihil est autem aliud credere quam fidem habere; 5 ac per hoc, cum respondetur paruulus credere, qui fidei nondum habet affectum, respondetur fidem habere propter fidei sacramentum et conuertere se ad deum propter conuersionis sacramentum, quia et ipsa responsio ad celebrationem pertinet sacramenti; sicut de ipso baptismo apostolus: consepulti, 10 inquit, sumus Christo per baptismum in mortem; non ait: „sepulturam significauimus“, sed prorsus ait: consepulti sumus. sacramentum enim tantae rei non nisi eiusdem rei uocabulo nuncupauit.

Itaque paruulum etsi nondum fides illa, quae in credentium 15 uoluntate consistit, iam tamen ipsius fidei sacramentum fidelem facit. nam sicut credere respondentur, ita etiam fideles uocantur, non rem ipsam mente annuendo, sed ipsius rei sacramentum percipiendo. cum autem sapere homo coeperit, non illud sacramentum repetit, sed intellegit eiusque ueritati con- 20 sona etiam uoluntate coaptabitur. hoc quamdiu non potest, ualebit sacramentum ad eius tutelam aduersus contrarias potestates et tantum ualebit, ut, si ante maioris usum ex hac uita emigrauerit, per ipsum sacramentum commendante ecclesiae caritate ab illa condemnatione, quae per unum homi- 25 nem intrauit in mundum, christiano adiutorio liberetur. hoc qui non credit et fieri non posse arbitratur, profecto infidelis est, etsi habeat fidei sacramentum, longeque melior est ille

10 Rom. 6, 4

25 cf. Rom. 5, 12

2 quandam (sc. similitudinem) V: quendam modum Av 6 nondum] non v 7 habet APv: habent V 9 pertinet] om. v 11 sumus inquit v Christo) xpi A 12 sepultura A significabimus A 13 enim V: ergo APV 15 paruolum A 17 fidelis A 20 repetet A intellegit V: intelleget Av 23 maioris APV (i. e. quem natu maior facere potest): om. v; rationis a v: usu APV ex) e ex [ cort. m. 1 V 26 christiano) xpi v liberatur A

usum

paruulus, qui etiam si fidem nondum babet in cogitatione, non ei tamen obicem contrariae cogitationis opponit, unde sacramentum eius salubriter percipit.

CCXXII.

5

EX EPISTVLA AD SELEVCIANAM. AN APOSTOLI FUERINT

BAPTIZATI.

Nescio quale cor habeat qui, cum apostolos baptizatos dicat, 240 Petrum baptizatum negat. quod autem dicitur Petrus egisse

paenitentiam, cauendus est, ne ita putetur egisse, quomodo 10 agunt in ecclesia qui proprie paenitentes uocantur. et quis

hoc ferat, ut primum apostolorum inter tales paenitentes numerandum putemus? paenituit enim eum negasse Christum, quod eius indicant lacrimae; sic enim scriptum est, quia

fleuit amare. nondum enim fuerant resurrectione domini 15 confortati ex illo aduentu spiritus sancti, qui apparuit die

pentecostes, uel illa inspiratione, quam demonstrauit dominus, postquam resurrexit a mortuis, cum exsufflauit in eorum faciem dicens: accipite spiritum sanctum.

Vnde recte dici potest quia, cum Petrus negauit dominum, 20 nondum fuerant apostoli baptizati, non tamen aqua, sed

spiritu sancto. hoc eis dixit, posteaquam resurrexit et conuersatus est cum eis : Iohannes quidem baptizauit aqua, uos autem baptizabimini spiritu sancto, quem

accepturi estis non post multos hos dies usque 25 ad pentecosten. alii autem codices habent: uos autem

spiritu sancto incipietis baptizari. sed siue dicatur

14 Matth. 26, 75

18 Io. 20, 22

22 Act. 1,

5

quam A

3 percepit v 4 cap. CCXXIII . CCXL P CCXLI GU

5 epistola Pv Seleucianam A: seleucianum MPVV 7 qui cum PVv:

apostolus A 9 cauendus V: cauendum APv 11 ferat PVO: fecerat A primus v 15 confortati MV: confirmati Av ex V: et Av

16 pentecosten v illa] om. v 17 posteaquam Av exsuflauit Vinsuflagit A insufflauit v 18 accipete A 20 fuerant] om. v 21 hoc V: hoc enim APV 22 iohannis A

« PredošláPokračovať »