Obrázky na stránke
PDF
ePub

CCXXV.

QVOD VNIGENITVS DEI FILIVS PROPTER FORMAM SERVI MINOR PATRE DICATVR, QUI IN FORMA DEI AEQVALIS EST PATRI.

EX LIBRO DE TRINITATE SVPRA SCRIPTO, TITVLO VII.

244 [His et talibus diuinarum scripturarum testimoniis, quibus, 5

ut dixi, priores copiosius usi expugnauerunt haereticorum tales calumnias uel errores, insinuatur fidei nostrae unitas et aequalitas trinitatis. sed] quia multa in sanctis libris propter incarnationem uerbi dei, quae pro salute nostra reparanda facta est, ut mediator dei et hominum esset homo Christus 10 Iesus, ita dicuntur, ut maiorem filio patrem significent uel etiam apertissime ostendant: errauerunt homines minus diligentes, scrutantes uel intuentes uniuersam seriem scripturarum, et ea quae de Christo Iesu secundum hominem dicta sunt ad eius substantiam, quae ante incarnationem sempiterna erat et 15 sempiterna est, transferre conati sunt. et illi quidem dicunt minorem esse filium, quam pater est, quia scriptum est ipso domino dicente: pater maior me est. ueritas autem ostendit secundum istum modum etiam se ipso minorem filium; quomodo enim non etiam se ipso minor factus est 20 qui semet ipsum exinaniuit formam serui accipiens? neque enim sic accepit formam serui, ut amitteret formam dei, in qua erat aequalis patri. si ergo ita accepta est forma serui, ut non amitteretur forma dei, cum et in forma serui et in forma dei idem ipse sit filius unigenitus dei patris, 25 in forma dei aequalis patri, in forma serui mediator dei et hominum, homo Christus Iesus: quis non intellegat, quod in

28

10 cf. I Tim. 2, 5

18 Io. 14,

21 Philipp. 2, 7

5 quae

1 cap. CCXXVII A CCXLIIII PCCXLV Go 4 ex) ex eodem AGPU supra scripto) om. AGPU

titulo VII) om. A uncinis inclusi om. MV 6 hereticorum AGU 7 insinuatur] et insinuata est G?v 12 ostendent y diligentes V: diligenter Av 13 uniuersa V 14 quae AGu: om. V

17 filium esse Av pater est AV: patrem v 18 dicentem a 19 secundum se secundum V 20 minor) om. v 25 patris AV: patris et v

forma dei etiam ipse se ipso maior est, in forma autem serui etiam se ipso minor est? non itaque immerito scriptura utrumque dicit, et aequalem patri filium et patrem maiorem filio; illud enim propter formam dei, hoc autem propter formam 5 serui sine ulla confusione intellegitur. et haec nobis regula per omnes sanctas scripturas dissoluendae huius quaestionis ex uno capite epistulae Pauli apostoli promitur, ubi manifestius ista distinctio commendatur. ait enim: qui cum in

forma dei esset, non rapinam arbitratus est esse 10 a equalis deo, sed semet ipsum exinaniuit formam

serui accipiens, in similitudine hominum factus et habitu inuentus ut homo. est ergo dei filius deo patri natura aequalis, habitu minor; in forma enim serui,

quam accepit, minor est patre, in forma autem dei, in qua 15 erat etiam antequam hanc acciperet, aequalis est patri. in

forma dei uerbum, per quod facta sunt omnia, in forma autem serui factus ex muliere, factus sub lege, ut eos qui sub lege erant redimeret. proinde in forma dei fecit hominem, in forma serui factus est homo. nam si pater tantum sine 20 filio fecisset hominem, non scriptum esset: faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. quia forma dei accepit formam serui, utrumque deus, utrumque homo; sed utrumque deus propter accipientem deum,

utrumque autem homo propter acceptum hominem. neque 25 enim illa susceptione alterum eorum in alterum conuersum

atque mutatum est; nec diuinitas quippe in creaturam mutata

16 cf. Io. 1, 3

17 cf. Gal. 4, 4 sq.

8 Philipp. 2, 6 sqq. 20 Gen. 1, 26

ha

2 etiam) etiam ipse A 3 maiorem] minorem v 6 scripturas sanctas v 7 capite V: capitulo Av epistolae v manifestius (u ex a (?) corr. m. 2) V 9 rapina A 10 ipso A 11 similitudine V (cf. gr. {v óuocou ote): similitudinem Av 12 inuentu А 14 accipit A 15 hanc V: nc A; om. v acciperet V: accepisset Po accipisset A 18 redemeret A 19 forma] om. v

22 quia V: ergo quia AGPU forma) in forma A formā G' 25 alterum A

26 mutatus v quippe) om. A creatura A

conuersus o

est, ut desisteret esse diuinitas, nec creatura in diuinitatem, ut desisteret esse creatura.

(DE SVBIECTIONE, QVA FILIVS SVBICIENDVS DICITUR PATRI.

EX EODEM LIBRO DE TRINITATE.

245 Illud autem quod ait idem apostolus: cum autem ei 5

omnia subiecta fuerint, tunc et ipse filius sub-
iectus erit ei qui illi subiecit omnia aut ideo dictum
est, ne quisquam putaret habitum Christi, qui ex humana
creatura susceptus est, conuersum iri postea in ipsam diuini-
tatem uel, ut certius expresserim, deitatem, quae non est 10
creatura, sed est unitas incorporea trinitatis et incommutabilis
et sibimet consubstantialis et coaeterna natura, aut, si quis-
quam contendit, ut aliqui senserunt, ita dictum : et ipse
filius subiectus erit qui illi subiecit omnia, ut
ipsam subiectionem commutationem et conuersionem credat 15
futuram creaturae in ipsam substantiam uel essentiam crea-
toris, id est ut quae fuerat substantia creaturae fiat substantia
creatoris, certe uel hoc concedit quod non habet ullam dubi-
tationem, nondum hoc fuisse factum, cum dominus diceret:
pater maior me est. dixit enim hoc, non solum antequam 20
ascendisset in caelum, uerum etiam antequam passus resur-
rexisset a mortuis. illi autem qui putant humanam in eo

[blocks in formation]

3 quae

1 creaturam G'V diuinitate A 2 disisteret A creatura] creatura CCXXVIII ex eodem libro primo explicit liber A uncinis inclusi desunt in MV cap. CCXLV P CCXLVI Gv 4 trinitate) t. Io titulo VII v 6 ipse (e ex i corr.) P subiect**us (ur eras.) G 8 quisquam Gv: quisque P

9 conuersum G?v; conuersus GʻP iri a: om. GPv 11 trinitatis G3: trinitas G'Pv 12 quisquam Gu: quisque P 13 contendit] condit P ut] *ut (a ras.) G aliqui G'P: aliquis G'y senserunt G’P: senserit Gly 14 erit) erit (ei add. m. 3) G 15 commutationem G': om. G'Po

credit (a add. m. 3 ?) P 17 fuerat substantiae P

naturam in deitatis substantiam mutari atque conuerti et ita dictum: tunc et ipse filius subiectus erit ei qui illi subiecit omnia, ac si diceretur: tunc et ipse filius hominis et a uerbo dei suscepta humana natura commutabitur in eius 5 naturam, qui illi subiecit omnia : tunc futurum putant, cum post diem iudicii regnum tradiderit deo et patri, ac per hoc etiam secundum istam opinionem adhuc pater maior est quam forma serui, quae de uirgine accepta est. quod si et aliqui

hoc affirmant, quod iam fuerit in dei substantiam mutatus 10 homo Christus Iesus, illud certe negare non possunt, quod

adhuc natura hominis manebat, quando ante passionem dicebat: quoniam pater maior me est. unde nulla cunctatio est secundum hoc esse dictum, quod forma serui maior est pater, cui in forma dei aequalis est filius. nec quisquam, cum 15 audierit quod ait apostolus: cum autem dixerit, quia

omnia subiecta sunt, manifestum, quia praeter eum qui subiecit illi omnia, ita existimet de patre intellegendum, quod subiecerit omnia filio, ut ipsum filium sibi

omnia subiecisse non putet; inseparabilis enim est operatio 20 patris et filii. alioquin nec ipse pater sibi subiecit omnia,

sed filius ei subiecit, qui ei regnum tradidit et euacuat omnem principatum et omnem potestatem et uirtutem. de filio quippe ista dicta sunt: cum tradiderit, inquit, regnum deo et

patri, cum euacuauerit omnem principatum et om25 nem potestatem et uirtutem; ipse enim subiecit qui

euacuat.

12 Io. 14, 28

15 I Cor. 15, 27

2 I Cor. 15, 28 23 I Cor. 15, 24

7 op

5 futurum G’P: futuram G'v 6 deo Gv: dei P pinionem G adhuc ad hoc P

8 formam v 13 formae G’v 14 cui Gv: cum P nec] ne G quisquam Gv: quis

16 manifestum] manifestum est v 17 illi omnia Gv: omnia illi P 18 subierit (ce add. m. 2) P filio) filius P 21 qui] q; P 23 et patri G'v: patri G'P 24 euacuerit (au add. m. 2) P 25 potes*s*tatem P

que P

ce

[ocr errors]

Nec sic arbitremur Christum traditurum regnum deo et patri, ut adimat sibi; nam et hoc quidam uaniloqui crediderunt. cum enim dicitur tradere regnum deo et patri, non separatur ipse, quia simul cum patre unus deus est. sed diuinarum scripturarum incuriosos et contentionum studiosos 5 fallit uerbum, quod positum est, donec; ita namque sequitur: oportet enim illum regnare, donec ponat inimicos sub pedibus suis, tamquam cum posuerit non sit regnaturus, nec intellegunt ita dictum, sicut est illud: confirmatum est cor eius; non commouebitur, donec 10 uideat super inimicos suos; non enim, cum uiderit, iam commouebitur.]

CCXXVI.

EX

DE REGNO, QVOD PATRI FILIVS DICITVR TRADITVRVS.

LIBRO DE TRINITATE SVPRA SCRIPTO, TITVLO VIII.

15

246 Quid ergo est: cum tradiderit regnum deo et patri?

quasi modo non habeat regnum deus et pater. sed quia omnes iustos, quibus nunc regnat ex fide uiuentibus, mediator dei et hominum homo Christus Iesus perducturus est ad speciem, quam uisionem dicit idem apostolus facie ad 20 faciem, ita dictum est: cum tradiderit regnum deo et patri, ac si diceretur: „cum perduxerit credentes ad contemplationem dei et patris“. sicut enim dicit: omnia mihi tradita sunt à patre meo, et nemo nouit filium nisi pater; neque patrem quis nouit nisi filius et 25

9 Ps. 111, 8

20 I Cor. 13, 12

3 I Cor. 15, 24 sq. 23 Matth. 11, 27

ur

deo patri (et add. m. 2) G 3 tradere P: tradidit Go 5 incuriosus G'P studiosus GʻP 6 falli GʻP uerbo G?; om. V

1 arbitrem (ur add. m. 2) G Christum] om. P

namque Gu: que nam P etiam quod Gʻv 7 illum (m ex d corr.) P

8 cum posuerit Go: posuerit GʻP postea G’y 13 num, et inscriptionem om. GPv 18 quibus PV: in quibus Gu

regnat (unc add. m. 2) P regnat nunc v 23 sicut GʻMV: sic v

UDC n

« PredošláPokračovať »