Obrázky na stránke
PDF
ePub

cui uoluerit filius reuelare, tunc reuelabitur a filio pater, cum euacuauerit omnem principatum et omnem potestatem et uirtutem, id est ut necessaria non sit dispensatio similitudinum per angelicos principatus et 5 potestates et uirtutes. ex quarum persona non inconuenienter intellegitur dici in cantico canticorum ad sponsam: similitudines auri faciemus tibi cum distinctionibus argenti, quoad usque rex in recubitu suo est, id est

quoad usque Christus in secreto suo est, quia uita nostra 10 abscondita est cum Christo in deo; cum Christus,

inquit, apparuerit, uita uestra, tunc et uos cum ipso apparebitis in gloria. quod antequam fiat, uidemus nunc per speculum in aenigmate hoc est in similitudinibus - tunc autem facie ad faciem.

Haec enim nobis contemplatio promittitur actionum omnium finis atque aeterna perfectio gaudiorum. filii dei enim sumus, et nondum apparuit quod erimus; scimus, quia cum apparuerit similes ei erimus,

quoniam uidebimus eum, sicuti est. quod enim dixit 20 famulo suo Moysi: ego sum qui sum; et dices itaque

filiis Israhel: qui est, misit me ad uos: hoc contemplabimur, cum uiuemus in aeternum. ita quippe ait: haec est uita aeterna, ut cognoscant te unum uerum

deum et quem misisti Iesum Christum. hoc fiet, cum 35 uenerit dominus et inluminauerit occulta tenebrarum, cum

tenebrae mortalitatis huius corruptionisque transierint. tunc erit mane nostrum, de quo in psalmo dicitur: mane ad

15

2 I Cor. 15, 24 6 Cant. 1, 11 sq. 13, 12

16 I Io. 3, 2 20 Ex. 3, 14 I Cor. 4, 5 27 Ps. 5, 4

9 Col. 3, 3 sq.
22 Io. 17,

3

12 I Cor.

25 cf.

11 appare

con

4 similitudinis v 8 quoad usque] quo usque v bitis cum ipso Gu 13 enigmate GPVO 15 haec) hac v templatione v 16 dei enim V: enim dei Gv 17 quod V: quid G; deest in v 20 dices (e ex i corr.) P itaque G?Vv: siC** (in ras.) P; om. G' 21 contemplabitur v 22 uiuemus (e ex i corr.) P 23 est uita V: est autem uita GPv unum V : solum Gv

stabo tibi et contemplabor. de hac contemplatione intellego dictum: cum tradiderit regnum deo et patri, id est cum perduxerit iustos, quibus nunc ex fide uiuentibus regnat mediator dei et hominum homo Christus Iesus, ad contemplationem dei et patris. (si desipio, corrigat me qui 5. melius sapit; mihi aliud non uidetur. neque enim quaeremus aliud, cum ad illius contemplationem peruenerimus, quae nunc non est, quamdiu gaudium nostrum in spe est. spes autem, quae uidetur, non est spes; quod enim uidet quis, quid sperat? si autem quod non uidemu s 10 speramus, per patientiam expectamus, quoad usque rex in recubitu suo est. tunc erit quod scriptum est: adimplebis me laetitia cum uultu tuo. illa laetitia nihil amplius requiretur, quia nec erit quod amplius requiratur. ostendetur enim nobis pater et sufficiet nobis. quod bene in- 15 tellexerat Philippus, ut diceret: domine, ostende nobis patrem et sufficit nobis; sed nondum intellexerat eo quoque modo id ipsum se potuisse dicere: „domine, ostende nobis te, et sufficit nobis“. ut enim hoc intellegeret, responsum est ei a domino: tanto tempore uobiscum sum, et non 20 cognouistis me? Philippe, qui uidet me, uidet et patrem. sed quia uolebat eum ex fide uiuere, antequam illud posset uidere, secutus est et ait: non credis, quia ego in patre et pater in me? quamdiu enim sumus in corpore, peregrinamur a domino; per fidem enim am- 25. bulamus, non per speciem. contemplatio quippe merces

2 I Cor. 15, 24
8 Rom. 8, 24

12 cf. Cant. 1, 12 Ps. 15, 11 16 Io. 14, 8 sqq.

25 II Cor. 5, 6 sq.

4 sq.

1 de) om. v 3 quibus G'V: in quibus G'v

5 quae uncinis inclusi desunt in MV desipio (p in ras. G) Go: desideo P 6 queremus v quaerimus GP 10 quid (d ex t corr.) P 12 in recubitu scripsi (cf. p. 733, 8): cubito G recubito Pin accubitu G’v 15 ostendetur Gu: ostenditur Postendet G'v pater] patrem G’Py sufficiat G'v 17 sufficiet G'u

18 potuisse GʻP: potius G?v 21 uidet me P: me uidet Go uidet et Gu: uiđ et P 25 peregrinam" (ur add. m. 2) G 26 mercis P

n

est fidei, cui mercedi per fidem corda mundantur, sicut scriptum est: mundans fide corda eorum. probatur autem, quod illi contemplationi corda mundantur, illa maxime sententia : beati mundicordes, quoniam ipsi deum 5 uidebunt. et quia haec est uita aeterna, dicit deus in psalmis : longitudine dierum replebo eum et ostendam illi salutare meum. siue ergo audiamus: „ostende nobis filium“, siue audiamus: ostende nobis patrem, tan

tundem ualet, quia neuter sine altero potest ostendi. unum 10 quippe sunt, sicut ait: ego et pater unum sumus. denique propter ipsam inseparabilitatem sufficienter aliquando nominatur uel pater solus uel filius solus adimpleturus nos laetitia cum uultu suo.

Nec inde separatur utriusque spiritus, id est patris et filii 15 spiritus, qui spiritus sanctus proprie dicitur spiritus ueri

tatis, quem hic mundus accipere non potest. hoc est enim plenum gaudium nostrum, quo amplius non est, frui trinitatis deo, ad cuius imaginem facti sumus. propter hoc

aliquando ita loquitur de spiritu sancto, tamquam ipse solus 20 sufficiat ad beatitudinem nostram; et ideo solus sufficit, quia

separari a patre ac filio non potest, sicut et pater solus sufficit, quia separari a filio et spiritu sancto non potest, et filius ideo sufficit solus, quia separari a (patre et) spiritu sancto non potest. quid enim sibi uult quod ait: si diligitis me,

2 Act. 15, 9 4 Matth. 5, 8 6 Ps. 90, 16 10 Io.

12 cf. Ps. 15, 11 15 Io. 14, 17 24 Io. 14, 15 sqq.

[ocr errors]

10, 30

1 cui G: cum P cuius v mercede GPU 3 illi P: illa Go contemplatione Gv mundentur P 4 sententiae P mundicordes a: mundocordes P mundi corde Gv 5 deus P: dominus Gv 6 longitudinem P 7 audiamus (i ex e corr.) P 8 tandundem P 9 ualeat P ostendi (i ex e corr.) P 10 denique Gu: deinde F 12 adimpleturos Pladimpletos P 17 est enim Gu: ē nim P 18 trinitatis P: trinitate Go deo P: dei G? 19 solus] om. Go 20 sufficit P: sufficiat Go 21 separare P

ac Gv: et P sicut et P: sicut Gv 22 quia] quam G' 23 a Gv: ab P patre et a: om. GPv

24 diligis (ti add. m. 2) P

ti

mandata mea seruate. et ego rogabo patrem, et alium aduocatum dabit uobis, ut uobiscum sit in aeternum, spiritum ueritatis, quem hic mundus accipere non potest, id est dilectores mundi? animalis autem homo non percipit quae sunt spiritus dei. s sed adhuc uideri potest ideo dictum : et ego rogabo patrem, et alium aduocatum dabit uobis, quasi non sufficiat solus filius. illo autem loco ita de illo dictum est, tamquam solus omnino sufficiat: cum uenerit ille spiritus ueritatis, docebit uos omnem ueritatem. num- 10 quid ergo hinc separatur, tamquam ipse non doceat omnem ueritatem ? aut quasi hoc impleat spiritus sanctus quod minus potuit docere filius? dicant ergo, si placet, maiorem esse filio spiritum sanctum, quem minorem illo solent dicere. an quia non dictum est: „ipse solus“ aut: „nemo nisi ipse uos docebit 15 omnem ueritatem“, ideo permittunt, ut cum illo docere credatur et filius? apostolus ergo separauit filium ab sciendis his quae sunt dei, ubi ait: sic et quae sunt dei nemo scit nisi spiritus dei, ut iam isti peruersi possent ex hoc dicere, quod et filium non doceat quae dei sunt nisi spiritus sanctus 20 tamquam maior minorem; cui filius ipse tantum tribuit, ut diceret: quia haec locutus sum uobis, tristitia cor uestrum impleuit. sed ego ueritatem dico: expedit u obis, ut ego eam. nam si non abiero, aduocatus non ueniet ad uos. hoc autem dixit non propter inaequali- 25 tatem uerbi dei et spiritus sancti, sed tamquam impedimento esset praesentia filii hominis apud eos, quominus ueniret ille

4 I Cor. 2, 14 22 Io. 16, 6 sq.

9 Io. 16, 13

18 I Cor. 2, 11

filius

4 dilectores (i ex e corr.) G animales Pi 5 sunt] om. P 9 uenerit] uener P 11 separatur) s. (filius add. m. 3) G 13 maiorem P: minorem Gu esse filio-16 omnem ueritatem] P? in ras. et in mg. 14 sanctum) om. P 17 quae Gu: qui P 19 possent G Py: possint a 20 filium a: filius G Pv 21 ipse G‘P: ipsum G' ipsi v

22 uobis P: om. Gu 26 spiritu sancto P 27 esset Gv: esse P ille G’v: illi G'P

qui minor non esset, quia non semet ipsum exinaniuit sicut filius, formam serui accipiens.

5

QVOD VTILE CREDENTIBVS FVERIT, VT AD PATREM IN FORMA SERVI CHRISTVS ASCENDERIT. EX EODEM LIBRO,

TITVLO VIIII. Oportebat ergo, ut auferretur ab oculis eorum forma serui, 247 quam intuentes hoc solum esse Christum putabant quod uidebant. inde est et illud quod ait: si diligeretis me, gau

deretis, quoniam eo ad patrem, quia pater maior 10 me est, id est propterea me oportet ire ad patrem, quia,

dum me ita uidetis et ex hoc quod uidetis aestimatis, minor sum patre, atque ita circa creaturam susceptumque habitum occupati aequalitatem, quam cum patre habeo, non intellegitis.

inde est et illud: noli me tangere; nondum enim a15 Scendi ad patrem meum. tactus enim tamquam finem facit

notionis, ideoque nolebat in eo esse finem intenti cordis in se, ut hoc quod uidebatur tantummodo putaretur. ascensio autem ad patrem erat ita uideri, sicut aequalis est patri, ut ibi esset finis uisionis, quae sufficit nobis.)

[blocks in formation]

QVOMODO TRADITVRVS SIT REGNVM FILIVS PATRI. EX LIBRO

DE TRINITATE SVPRA SCRIPTO, TITVLO X. [Sed propter insinuationem trinitatis personis etiam sin-248 gulis nominatis dicuntur quaedam, non tamen aliis separatis

1 cf. Philipp. 2, 7

8 Io. 14, 28

14 Io. 20, 17

1 semet ipsum non Gøv 2 forma P 3 cap. CCXLVI P CCXLVII Gu; deest in MV 4 ex] ut ex P 6 auferretur Gu: auferetur GP auferatur G’y 11 et] del. G; om. v 12 sum) ē G? in ras. 2 litt.; om. v creaturam G3: creaturae GʻPo 13 intelle.

14 inde Pv: unde G et] om. v 16 ideo (que add. m. 2) v 19 esset] esse v 20 cap. CCXLVII P CCXLVIII Go 21 ex) ex eodem GPv 22 de trinitate ss MV: om. G Pv 23 quae uncinis inclusi om. MV VIIII.

47

que

getis G1

« PredošláPokračovať »