Obrázky na stránke
PDF
ePub

10

est fidei, cui mercedi per fidem corda mundantur, sicut scriptum est: mundans fide corda eorum. probatur autem, quod illi contemplationi corda mundantur, illa maxime sententia : beati mundicordes, quoniam ipsi deum 5 uidebunt. et quia haec est uita aeterna, dicit deus in psalmis : longitudine dierum replebo eum et ostendam illi salutare meum. siue ergo audiamus: „ostende nobis filium“, siue audiamus: ostende nobis patrem, tan

tundem ualet, quia neuter sine altero potest ostendi. unum 10 quippe sunt, sicut ait: ego et pater unum sumus. de

nique propter ipsam inseparabilitatem sufficienter aliquando nominatur uel pater solus uel filius solus adimpleturus nos laetitia cum uultu suo.

Nec inde separatur utriusque spiritus, id est patris et filii 15 spiritus, qui spiritus sanctus proprie dicitur spiritus ueri

tatis, quem hic mundus accipere non potest. hoc est enim plenum gaudium nostrum, quo amplius non est, frui trinitatis deo, ad cuius imaginem facti sumus. propter hoc

aliquando ita loquitur de spiritu sancto, tamquam ipse solus 20 sufficiat ad beatitudinem nostram; et ideo solus sufficit, quia

separari a patre ac filio non potest, sicut et pater solus sufficit, quia separari a filio et spiritu sancto non potest, et filius ideo sufficit solus, quia separari a (patre et) spiritu sancto non potest. quid enim sibi uult quod ait: si diligitis me, mandata mea seruate. et ego rogabo patrem, et alium aduocatum dabit uobis, ut uobiscum sit in aeternum, spiritum ueritatis, quem hic mundus accipere non potest, id est dilectores mundi? animalis autem homo non percipit quae sunt spiritus dei. s sed adhuc uideri potest ideo dictum : et ego rogabo patrem, et alium aduocatum dabit uobis, quasi non sufficiat solus filius. illo autem loco ita de illo dictum est, tamquam solus omnino sufficiat: cum uenerit ille spiritus ueritatis, docebit uos omnem ueritatem. num- 10 quid ergo hinc separatur, tamquam ipse non doceat omnem ueritatem ? aut quasi hoc impleat spiritus sanctus quod minus potuit docere filius? dicant ergo, si placet, maiorem esse filio spiritum sanctum, quem minorem illo solent dicere. an quia non dictum est: ,,ipse solus“ aut: „nemo nisi ipse uos docebit 15 omnem ueritatem“, ideo permittunt, ut cum illo docere credatur et filius? apostolus ergo separauit filium ab sciendis his quae sunt dei, ubi ait: sic et quae sunt dei nemo scit nisi spiritus dei, ut iam isti peruersi possent ex hoc dicere, quod et filium non doceat quae dei sunt nisi spiritus sanctus 30 tamquam maior minorem; cui filius ipse tantum tribuit, ut diceret: quia haec locutus sum uobis, tristitia cor uestrum impleuit. sed ego ueritatem dico: expedit uobis, ut ego eam. nam si non abiero, aduocatus non ueniet ad uos. hoc autem dixit non propter inaequali- 25 tatem uerbi dei et spiritus sancti, sed tamquam impedimento esset praesentia filii hominis apud eos, quominus ueniret ille

2 Act. 15, 9 4 Matth. 5, 8 6 Ps. 90, 16 10 Io.

12 cf. Ps. 15, 11 15 Io. 14, 17 24 Io. 14, 15 sqq.

10, 30

1 cui G: cum P cuius v mercede GPU 3 illi P: illa Gv contemplatione Gv mundentur P 4 sententiae P mundicordes a: mundocordes P mundi corde Gv 5 deus P: dominus Gv 6 longitudinem P 7 audiamus (i ex e corr.) P 8 tandundem P 9 ualeat P ostendi (i ex e corr.) P 10 denique Go: deinde F 12 adimpleturos P1 adimpletos P2 17 est enim Gu: ē nim P 18 trinitatis P: trinitate Go deo P: dei G’y 19 solus] om. Go 20 sufficit P: sufficiat Go 21 separare P ac Gv: et P sicut et P: sicut Go 22 quia] quam G' 23 a Gv: ab P patre et a: om, GPU

24 diligis (ti add. m. 2) P

4 I Cor. 2, 14 22 Io. 16, 6 sq.

9 Io. 16, 13

18 I Cor. 2, 11

filius

4 dilectores (i ex e corr.) G animales P 5 sunt] om. P 9 uenerit] uener P 11 separatur) s. (filius add. m. 3) G 13 maiorem P: minorem Gu esse filio-16 omnem ueritatem] P? in ras. et in mg. 14 sanctum) om. P 17 quae Gu: qui P 19 possent GPv: possint a 20 filium a: filius G Pv 21 ipse GÄP: ipsum G' ipsi v

22 uobis P: om. Gu 26 spiritu sancto P 27 esset Gu: esse P ille G'v: illi G'P

qui minor non esset, quia non semet ipsum exinaniuit sicut filius, formam serui accipiens.

QVOD VTILE CREDENTIBVS FVERIT, VT AD PATREM IN FORMA SERVI CHRISTVS ASCENDERIT. EX EODEM LIBRO, 5

TITVLO VIIII.

Oportebat ergo, ut auferretur ab oculis eorum forma serui, 247 quam intuentes hoc solum esse Christum putabant quod uidebant. inde est et illud quod ait: si diligeretis me, gau

deretis, quoniam eo ad patrem, quia pater maior 10 me est, id est propterea me oportet ire ad patrem, quia,

dum me ita uidetis et ex hoc quod uidetis aestimatis, minor sum patre, atque ita circa creaturam susceptumque habitum occupati aequalitatem, quam cum patre habeo, non intellegitis.

inde est et illud: noli me tangere; nondum enim a15 Scendi ad patrem meum. tactus enim tamquam finem facit

notionis, ideoque nolebat in eo esse finem intenti cordis in se, ut hoc quod uidebatur tantummodo putaretur. ascensio autem ad patrem erat ita uideri, sicut aequalis est patri, ut ibi esset finis uisionis, quae sufficit nobis.]

[blocks in formation]

QVOMODO TRADITVRVS SIT REGNVM FILIVS PATRI. EX LIBRO

DE TRINITATE SVPRA SCRIPTO, TITULO X. [Sed propter insinuationem trinitatis personis etiam sin- 248 gulis nominatis dicuntur quaedam, non tamen aliis separatis

1 cf. Philipp. 2, 7

8 Io. 14, 28

14 Io. 20, 17

getis G1

1 semet ipsum non G'v 2 forma P 3 cap. CCXLVI P CCXLVII Gv; deest in MV 4 ex] ut ex P 6 auferretur G': auferetur GʻP auferatur G'v 11 et] del. G?; om. v 12 sum) ē G? in ras. 2 litt.; om. V creaturam Gs: creaturae G‘Po 13 intelle14 inde Py: unde G et] om. V

(que add. m. 2) v 19 esset] esse v 20 cap. CCXLVII P CCXLVIII Go 21 ex] ex eodem GPU 22 de trinitate ss MV:

om. GPv 23 quae uncinis inclusi om. MV VIIII.

47

16 ideo que

intelleguntur propter eiusdem trinitatis unitatem unamque substantiam atque deitatem patris et filii et spiritus sancti.]

Tradet itaque regnum deo et patri dominus noster Iesus Christus non se inde separato nec spiritu sancto, quoniam perducet credentes ad contemplationem dei, ubi est finis om- 5 nium bonarum actionum et requies sempiterna et gaudium, quod non auferetur a nobis. hoc enim significat in eo quod dicit: iterum uidebo uos, et gaudebit cor uestrum, et gaudium uestrum nemo auferet a uobis. huius gaudii similitudinem praesignabat Maria sedens ad pedes 10 domini et intenta in uerbum eius, quieta scilicet ab omni actione et intenta in ueritatem secundum quendam modum, cuius capax est ista uita, quo tamen praefiguraret illud quod futurum est in aeternum. Martha quippe sorore sua in necessitatis actione conuersante quamuis bona et utili, tamen 15 cum requies successerit transitura, ipsa requiescebat in uerbo domini, et ideo dominus conquerenti Marthae, quod eam soror non adiuuaret, respondit: Maria optimam partem elegit, quae non auferetur ab ea; non partem malam dixit quod agebat Martha, sed istam optimam, quae non auferetur. illa 20 enim quae in ministerio indigentiae est, cum indigentia ipsa transierit, auferetur. boni quippe operis transituri merces est requies permansura. in illa igitur contemplatione deus erit omnia in omnibus, quia nihil ab illo aliud requiretur, sed solo ipso inlustrari perfruique sufficiet. ideoque ille in quo 25 spiritus interpellat gemitibus inenarrabilibus: unam, inquit, petii a domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo domini per omnes dies uitae meae, ut contempler delectationem domini. contemplabimur enim

18 Luc. 10, 42

8 Io. 16, 22 Ps. 26, 4

26 cf. Rom. 8, 26

4 Christus MV: om. GPU nec V: nec patre nec GPv 6 bonorum GʻP 8 dicit V: ait GP 9 huius gaudii — 739, 26 uado ad patrem MV: om. GPU 17 conquaerenti MV 20 istam a: ista MV

25 inlustrari (1 add. m. 2) V 29 contemplabimur V: contemplabitur M

deum patrem et filium et spiritum sanctum, cum mediator dei et hominum homo Christus Iesus tradiderit regnum deo et patri, ut iam non interpellet pro nobis mediator et sacerdos noster, filius dei et filius hominis, sed et ipse, in quantum 5 sacerdos est, assumta propter nos forma serui subiectus sit ei qui illi subiecit omnia et cui subiecit omnia, ut, in quantum deus est, cum illo nos subiectos habeat, in quantum sacerdos, nobiscum illi subiectus sit.

Cum ergo tradiderit regnum deo et patri, id est 10 cum credentes et uiuentes ex fide, pro quibus nunc mediator

dei et hominum interpellat, perduxerit ad contemplationem, cui percipiendae suspiramus et gemimus, et transierit labor et gemitus, iam non interpellabit pro nobis tradito regno deo

et patri. hoc significans ait: haec uobis locutus sum in 15 similitudinibus; ueniet hora, quando iam non in similitudinibus loquar u obis, sed manifeste de patre nuntiabo uobis, id est iam non erunt similitudines, cum uisio fuerit faciem ad faciem. hoc est enim quod

ait: sed manifeste de patre nuntiabo uobis, ac si 20 diceret: „manifeste patrem ostendam uobis“ ; nuntiabo quippe

ait, quia uerbum eius est. sequitur enim et dicit: illa die in nomine meo petitis, et non dico uobis, quia ego rogabo patrem; ipse enim pater amat 108, quia

uos me amastis et credidistis, quia ego a deo exiui. 25 (a patre exiui) et ueni in hunc mundum; iterum

relinquo mundum et uado ad patrem. quid est: a patre exiui nisi non in ea forma, in qua aequalis sum patri, sed aliter, id est in assumta creatura minor apparui“ ? et quid est: ueni in hunc mundum nisi „formam serui,

[blocks in formation]

di

6 qui illi a: illi qui MV 10 meator (di add. m. 2) M 14 loquutus V loqutus M 18 faciem ad V (cf. d. ciu. d. II p. 624 et 628 ed. Dombart): facie ad M 25 a patre exiui a: om. MV 27 patre (e ex i corr.) P exii Gép non ea (om. in) P MV: qua GPo sum) •ē. P 28 assoratam MV aparui Р 29 mundum] add. P? supr. uers.

forma P

in qua

« PredošláPokračovať »