Obrázky na stránke
PDF
ePub

quam me exinaniens accepi, etiam peccatorum, qui istum mundum diligunt, oculis demonstraui“ ? et quid est: iterum relinquo mundum nisi „ab aspectu dilectorum mundi aufero quod uiderunt“ ? et quid est: uado ad patrem nisi ,,doceo me sic intellegendum a fidelibus meis, quomodo 5 aequalis sum patri“? hoc qui credunt, digni habentur perduci a fide ad speciem, id est ad ipsam uisionem, quo perducens dictus est tradere regnum deo et patri. fideles quippe eius, quos redemit sanguine suo, dicti sunt regnum eius, pro quibus nunc interpellat. tunc autem illic eos sibi faciens inhae- 10 rere, ubi aequalis est patri, non iam rogabit patrem pro eis; ipse enim, inquit, pater amat uos. ex hoc enim rogat, quo minor est patre; quo uero aequalis est, exaudit cum patre. (unde se ab eo quod dixit: ipse enim pater amat uos, utique ipse non separat, sed secundum ea facit intellegi quae 13 supra commemoraui satisque insinuaui, plerumque ita nominari unamquamque in trinitate personam, ut et aliae illic intellegantur. sic itaque dictum est: ipse enim pater amat uos, ut consequenter intellegatur et filius et spiritus sanctus, non quia modo nos non amat qui proprio filio non 20 pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit eum, sed tales nos amat deus, quales futuri sumus, non quales sumus. quales enim amat, tales in aeternum conseruat. quod tunc erit, cum tradiderit regnum deo et patri, qui nunc interpellat pro nobis, ut iam non roget patrem, quia ipse pater 25 amat uos. quo autem merito nisi fidei, qua credimus, antequam illud quod promittitur uideamus ? per hanc enim peruenimus ad speciem, ut tales amet, quales amat ut simus, non quales odit quia sumus, et hortatur ac praestat, ne tales 5 esse semper uelimus.)

20 cf. Rom. 8, 32

24 I Cor. 15, 24

7 quo

1 quam me] qua me V qua e M · accepi (e ex i corr.) P mundum istum GP, 3 dilectorum delictorum G' 5 doce (o add. m. 2) P 6 habentur MPV: habebuntur GPły G’y: qua MPV quod G' 8 et] om. P fidelis G

11 gabit (i ex a corr.) P 13 est pature (e? ras.) V aequalis (om. est) GPv patre* (m ras.) G 14 quae uncinis clausi om. MV 15 separat] se separat v 17 unamquamque) umquamque P alia P 18 intellegatur P 19 spiritus (om. et) P 24 nunc] iune (corr. m. 2) P

CCXXVIII.

QVA DISCRETIONE INTELLEGENDVS SIT NVNC AEQVALIS PATRI FILIVS, NVNC AVTEM MINOR, ET QVA RATIONE FILIVS NESCIRE

DICATVR DIEM ET HORAM. EX LIBRO DE TRINITATE

[blocks in formation]

15

Quapropter cognita ista regula intellegendarum scripturarum 249 de filio dei, ut distinguamus, quid in eis sonet secundum formam dei, in qua est et aequalis est patri, et quid secundum formam serui, quam accepit et minor est patre, non conturbabimur tamquam contrariis ac repugnantibus inter se sanctorum librorum sententiis. nam secundum formam dei aequalis est patri et filius et spiritus sanctus, quia neuter eorum creatura est, sicut iam ostendimus; secundum formam

autem serui minor est patre, quia ipse dixit: pater maior 20 me est; minor est se ipso, quia de illo dictum est: semet

ipsum exinaniuit; minor est spiritu sancto, quia ipse ait: qui dixerit blasphemiam in filium hominis, dimittetur ei; qui autem dixerit in spiritum sanctum, non dimittetur ei. et in ipso uirtutes operatus

19 Io. 14, 28

20 Philipp. 2, 7

22 Matth. 12, 32

sem

6 cap.

1 uos GʻPy: nos G3

quo* (d ras.) G 2 peruenimus G Plo: perueniemus P? 3 amet] amat P 5 es (se add. m. 2) P

per (sem add. m. 2) G ue#limus (1 ras.) P CCXLVIII P CCXLVIIII Gv 8 et qua ratione - horam MPV: om. Go 9 dicatur) om. P horam) h. quē (qua P2) scit pater P 12 sonat v 13 qua est et MV: qua Gv 15 conturbabitur v 18 formam hanc formam v 19 autem om. v 23 dimittetur V: remittetur GPv

est dicens: si ego in spiritu eicio daemonia, certe superuenit super uos regnum dei. et apud Esaiam dicit, quam lectionem ipse in synagoga recitauit et de se completam sine scrupulo dubitationis ostendit: spiritus, inquit, domini super me, propter quod unxit me 5 euangelizare pauperibus, misit me praedicare captiuis remissionem et cetera, ad quae facienda ideo se dicit missum, quia spiritus domini est super eum. secundum formam dei omnia per ipsum facta sunt, secundum formam serui ipse factus est ex muliere, factus sub lege; 10 secundum formam dei ipse et pater unum sunt, secundum formam serui non uenit facere uoluntatem suam, sed uoluntatem eius qui misit eum; secundum formam dei, sicut habet pater uitam in semet ipso, sic dedit filio habere uitam in semet ipso; secundum formam serui 15 tristis est anima eius usque ad mortem et: pater, inquit, si fieri potest, transeat hic calix; secundum formam dei ipse est uerus deus et uita aeterna; secundum formam serui factus est oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis; secundum formam dei 20 omnia, quae habet pater, ipsius sunt: et omnia, inquit, tua mea sunt et mea tua; secundum formam serui non est doctrina illius, sed illius qui eum misit.

Et de die et hora nemo scit, neque angeli in caelo neque filius, nisi pater. hoc enim nescit quidquid nescientes a

1 Matth. 12, 28 4 Es. 61,1 Luc. 4, 18 sq. 9 Io. 1,3 10 cf. Gal. 4, 4 11 cf. Io. 10, 30 12 cf. Io. 6, 38 13 Io. 5, 26 16 Matth. 26, 38 sq. 18 I Io. 5, 20 19 Philipp. 2, 8 21 cf. Io. 16, 15 Io. 17, 10 23 cf. Io. 7, 16 24 Marc. 13, 32

1 spiritu V: spiritu dei G Pv 3 synagogam V 4 spiritus-20 autem crucis MPV: om. Go 5 uncxit P 6 euangelizare -- misit me) add. Pin mg. 7 remissione M 20 ante secundum formam praemittunt Gv titulum: CCL. Qua ratione nescire dicatur filius diem et horam quam scit pater. ex eodem libro de trinitate t. XII. 21 tua mea sunt inquit GPU 22 et mea V: et omnia mea Gu est (eius add. m. 3) G 23 illius V (cf. p. 372, 12): ipsius GPO 24 de] om. V in caelo) om. v

non

25 nescit] scit P quidquid Hartel: quotquot V quod GPU

oius

10

facit, id est quod non ita sciebat, ut tunc discipulis indicaret, sicut dictum est ad Abraham: nunc cognoui, quia times deum, id est nunc feci, ut cognosceres“, quia et ipse sibi in illa temtatione probatus innotuit. nam et illud utique dicturus 5 erat discipulis tempore opportuno, de quo futuro tamquam praeterito loquens ait: iam non dicam uos seruos, sed amicos; seruus enim nescit uoluntatem domini sui, uos autem dixi amicos, quia omnia, quae audiui à patre meo, nota uobis feci; quod nondum fecerat, sed quia certo facturus erat, quasi iam fecisset locutus est, ipsis enim ait: multa habeo uobis dicere, sed non potestis illa portare modo, inter quae intellegitur et de die et de hora. nam et apostolus: neque enim iudicaui me, inquit, scire aliquid inter uobis nisi Iesum Christum, et hunc crucifixum; eis enim loquebatur qui capere altiora de Christi deitate non poterant. quibus etiam paulo post dicit: non potui uobis loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus. hoc ergo inter

illos nesciebat quod per illum scire non poterant, et hoc 20 solum se scire dicebat quod eos per illum scire oportebat.

denique sciebat inter perfectos quod inter paruulos nesciebat; ibi quippe ait: sapientiam loquimur inter perfectos. eo namque genere locutionis nescire quisque dicitur quod

occultat, quo dicitur fossa caeca quae occulta est. neque enim 25 aliquo genere locuntur scripturae, quod in consuetudine humana non inueniatur, quia utique hominibus locuntur.

Secundum formam dei dictum est: ante omnes colles genuit me, id est ante omnes altitudines creaturarum, et:

15

2 Gen. 22, 12

17 I Cor. 3, 1

6 Io. 15, 15 11 Io. 16, 12 13 I Cor.

22 I Cor. 2, 6 27 Prou. 8, 25

2, 2

4 et] om, Gv 5 oportuno Gv 9 feci uobis v 10 certo GV: pro certo G’y loquutus V 12 illa] om. vt intellegitur (om. et) Go 13 hora (om. de) Gv 14 scire inquit Gu inter uobis V (cf. gr. ev úuiv; Rönsch p. 442): in uobis Gu 15 et hunc crucifixum] om. v 17 loqui uobis Gv 19 et Gv: de V 20 se] om. v

23 loquutionis V 24 quo quod P 25 (et 26) loquuntur V humano v

27 forma V 28 et] om. v

ante luciferum genui te, id est ante omnia tempora et temporalia; secundum formam autem serui dictum est: dominus creauit me in principio uiarum suarum, quia secundum formam dei dixit: ego sum ueritas, secundum formam serui: ego sum uia. quia enim ipse est 5 primogenitus a mortuis, iter fecit ecclesiae suae ad regnum dei, ad uitam aeternam, cui caput est ad immortalitatem etiam corporis; ideo creatus est in principio uiarum dei in opera eius. secundum enim formam dei principium est, quod et loquitur nobis, in quo principio fecit dous caelum 10 et terram; secundum formam autem serui sponsus procedens de thalamo suo. secundum formam dei primogenitus omnis creaturae et: ipse est ante omnes et omnia illi constant; secundum formam serui ipse est caput corporis ecclesiae. secundum formam dei domi- 15 nus gloriae, unde manifestum est, quod ipse glorificet sanctos suos: quos enim praedestinauit, ipsos et uocauit; et quos uocauit, ipsos et iustificauit; quos autem iustificauit, ipsos et glorificauit. de illo quippe dictum est, quod iustificet impium; de illo dictum est, quod 20 sit iustus et iustificans. si ergo quos iustificauit ipsos et glorificauit, qui iustificat, ipse glorificat, qui est, ut dixi, dominus gloriae. secundum formam tamen serui satagentibus discipulis de glorificatione sua respondit: sedere ad dexteram meam aut ad sinistram non est meum dare 25 uobis, sed quibus paratum est a patre meo.

Quod autem paratum est à patre eius, et ab ipso filio

1 Ps. 109, 3 2 Prou. 8, 22 4 Io. 14, 6 1, 5 9 cf. Io. 8, 25

10 Gen, 1,

1 11 Ps. 18, 6 1, 15 et 17 sq. 15 cf. I Cor. 2, 8 17 Rom. 8, 30 4, 5 21 cf. Rom. 3, 26 24 Matth. 20, 23

6 cf. Apoc.

12 Col. 20 cf. Rom.

11 pro

1 tempora et G’PV: om. G'v 4 quia V: qui v ueritas secundum V: A. et secundum GPv 8 creatus (om. est) v cedens V: procedit v

14 illi Giv: in illo Giv 15 forma V 17 praedistinauit v 21 iustus sit v 22 ipse V: ipse Go ipse est et qui P 25 meam aut ad sinistram GPV: aut sinistram meam 0

« PredošláPokračovať »