Obrázky na stránke
PDF
ePub

EVGIPPII

EXCERPTORVM EX OPERIBVS

S. AVGVSTINI CAPITVLA.

10

(EX CODICIBVS GV.) 5 l. 1. Liber ad Hieronymum presbyterum de sententia Iacobi,

qua dicit: si totam quis legem seruauerit, offendat autem in uno, factus est omnium reus; cum idem dicat: in multis enim offendimus omnes. in quo libro de quattuor uirtutibus, prudentia,

temperantia, fortitudine, iustitia, diligentissime disputauit. II. 2. Item de praedictis quattuor uirtutibus, quas in superiori

libro distinxit; in libro de moribus ecclesiae catholicae

disserens ad unum eas mandatum rettulit caritatis. III. 3. An uirtutes, quibus ad aeternitatem tenditur, desiturae

sint cum ad aeterna perduxerint, agit in libro de trini

tate XIIII. IIII. 4. De quattuor affectionibus, quas a Cicerone pertur

bationes, ab aliis passiones appellatas Vergilius homini propter carnem inesse putat, cum his diabolus quoque non careat, qui est utique sine carne; sanctos autem, quibus rectus est amor, omnes has affectiones probat rectas habere. ex libro de ciuitate dei XIIII.

15

[blocks in formation]

Capp. I- XXVIIII, quae desunt in cod. V, apposui ex cod. G; discrepantiam scripturae in capitulis xxx-CCCXLVIII ex solo cod. V adnotaui. 9 in quo libro M] idcirco integer in hoc corpore prelatus est excerptis quia in eo G 13 retulit G

5

10

15

V. 5. De quinque corporis sensibus. ex libro confessionum X. 5o. Item de isdem quinque sensibus oratio pulchra atque

prolixa. ex libro supra scripto. VI. 6. De sacramento mediatoris ad purgationem animarum.

ex libro confessionum X. VII. 7. Item de eodem sacramento. ex libro de ciuitate dei

VIIII.
74. Item de eodem sacramento mediatoris. ex libro de

trinitate IIII. VIII. 8. Ex libro confessionum primo. VIIII. 9. De tempore, quod cum homo metiri uideatur, non

tamen potest comprehendere quid sit tempus. ex libro
confessionum XI.
[10. De miraculis, quae magicis artibus fiunt. ex libro
de trinitate III.
11. De causis originalibus creaturarum naturalium, quas
mundo creator inseruit. ex eodem libro III. de trinitate.
12. De simplo saluatoris nostri, quod ad duplum no-
strum concurrit et congruit. ex libro de trinitate IIII.
13. De mediatore ad mortem diabolo et mediatore ad 20
uitam Christo Iesu. ex eodem libro de trinitate IIII.
14. De facilitate ludificationum, quibus homines im-
mundi spiritus fallunt. ex eodem libro III.
15. De falsis et deceptoriis purgationibus. ex eodem libro
IIII.
16. De his qui sibi purgationem de uirtute propria polli-
centur. ex eodem libro IIII.
17. Quod testimonia quaedam uenturum Christum prae-
nuntiauerint, quaedam uenisse testarint. ex eodem libro
IIII.
18. Item de eodem sacramento mediatoris. ex libro de
consensu euangelistarum I.
19. Quid Plato posset si uiuens interrogaretur de chri-
stiana religione respondere, quae incommutabili ueritati,

25

30

6 eodem om. G 10 capp. VIII et VIIII desunt in G 22 facillitate G 25 IIIT) XII G 33 possit G 34 ueritate G

[ocr errors][merged small][merged small]

id est deo, inhaerere mentem doceat quaeque uariis morbis
diuersa congruenter doctrinae medella succurrens omni-
bus etiam communiter clamat: nolite diligere mun-
dum; et qualiter ecclesia gentibus, haereticis, schis-
maticis atque Iudaeis utatur. ex libro de uera religione.
20. Quam congrue hominibus sapientia dei Christus hu-
manitate subuenerit, qui natus matrem, quam ad turbas
loquens et ad aquam in uinum uertendam negauerit, de
cruce cognitam discipulo commendarit; cuius tota uita
disciplina morum fuerit, ita ut nullum peccatum admit-
tatur, nisi dum aut appetuntur quae contemsit aut
fugiuntur quae ille sustinuit; et de modis doctrinae eius.
ex libro supra scripto.
21. Arguit uoluptuosos, curiosos, superbos, singulis com-
petenter aptans concupiscentiam carnis et concupiscentiam
oculorum et ambitionem uitae, quae tria in triplici quo-
que temtatione per auctorem uitae cauenda monstrata
sunt. ex libro supra scripto.
22. Quod melius sit ab homine quam a uitio uinci; et
quod carnales necessitudines non sint carnaliter dili-
gendae, sed cum omnibus quos pariter quis diligit prod-
esse non possit, nisi coniunctioribus prodesse malit,
iniustus sit. ex libro eodem de uera religione.
23. Quod dei lex alta quaedam disciplina sit, quae se
nosse desiderantibus geminum ordinem sequi iubet, cuius
una pars uitae sit, altera eruditionis; et in utraque parte
adulescentibus dat praecepta. ex libro de ordine secundo.
24. Quod amore se sequentibus deus auctoritatis uiam
septempliciter muniuerit; et exponit illud apostoli: quia
neque mors neque uita et cetera separare nos
possint a caritate dei; et quod saluberrime in ec-
clesia rationem praecedat auctoritas. ex libro de moribus
ecclesiae catholicae.]

[merged small][ocr errors][merged small]

3 I lo. 2, 15 29 Rom. 8, 38 sq. 4 scismaticis G 10 amittatur G 15 carnis et concupiscentiam addidi ex cap. 21: om. G 23 uera scripsi : xpiana G 24 alta om. G

30 nos] non G

X. 25. De principio genesis. ex libro confessionum XII.
XI. 26. Item de eodem principio, quod magis prosit multiplex

sensuum prolatio, si non sit contra fidem. ex libro con

fessionum XII. XII. 27. Principium libri de genesi ad litteram, et quod spiri- 5

tus dei superferebatur super aquas. XIII. 28. Contra eos qui dicunt: numquid ibi fuit Moyses,

quando fecit deus caelum et terram, ut credatur ei. ex

libro de ciuitate dei XI. XIIII. 29. Quod calumniantes de mundi tempore refelli pos- 10

sint de mundi loco. ex eodem libro XI. de ciuitate dei. XV. 30. Quod lucis nomine etiam angeli significati atque

creati possint intellegi. ex eodem libro XI. XVI. 31. Contra eos qui dicunt ob hoc factum esse mundum,

ut animae quae prius peccauerant in eo includerentur ; 15 ubi et Origenem errasse probat contra libros ipsius, qui

appellantur nepi dozőv. ex libro supra scripto. XVII. 32. Item de eodem errore Origenis et de igne aeterno.

ex libro responsionis ad consulta Orosii presbyteri. XVIII. 33. Quomodo accipiendum sit: omnis creatura in- 20

gemescit et parturit usque adhuc; et illud in Iob: stellae non sunt mundae ante eum; et uerum non esse quod ait caecus inluminatus: peccatores deus non exaudit. ex eodem libro responsionis ad

Orosium presbyterum. XVIIII. 34. Ex libro de haeresibus: de errore Origenis. XX. 35. Contra eos qui reuolutionis circuitus induxerunt. de

ciuitate dei XII, XXI. 36. Contra id quod dicitur: unde diabolo primum uo

luntas mala, cum bonus a deo creatus esset. ex libro 30

de ciuitate dei XII. XXII. 37. Diabolum ab ipso primordio creaturae a suo crea

tore per superbiam apostatasse, quia de superbia nascitur inuidentia, per quam exstitit homicida. ex libro de genesi ad litteram XI.

25

35 5

5 Gen. 1, 2

20 Rom. 8, 22

22 Iob 25, 5

23 Io. 9, 31

10

XXIII. 38. Qualiter intellegendum sit illud Esaiae : quo

modo cecidit de caelo Lucifer, et in Ezechiel : tu es signaculum similitudinis et corona decoris; in deliciis paradisi fuisti. ex eodem libro

XI. de genesi ad litteram. XXIIII. 39. Contra eos qui dicunt, cur creauerit deus homi

nem, quem peccaturum esse praesciebat. ex eodem libro

XI. de genesi ad litteram. XXV. 40. De decimatione Leui in lumbis Abrahae. ex libro

X. de genesi ad litteram. XXVI. 41. De ligno scientiae boni et mali. ex libro VIII. de

genesi ad litteram. XXVII. 42. Item de eodem ligno. ex eodem libro VIII. de

genesi ad Jitteram. 15 XXVIII. 43. De bipertito opere prouidentiae dei et in ipso

homine eadem gemina diuini moderaminis operatione.

ex libro de genesi ad litteram VIII. XXVIIII. 44. Quod aeterna diuinitas nec per tempus nec per

locum mota moueat creaturam; et de ordine naturarum, quam cui praeposuerit quamque subdiderit. ex libro de

genesi ad litteram VIII. XXX. 45. Quod non per ipsam dei substantiam, sed per sub

ditam creaturam et locutio diuina ad Adam et deambulatio in paradiso debeat incunctanter intellegi. ex libro

de genesi ad litteram VIII. Tria quae sequuntur capitula ex libro sunt quaestionum de

genesi primo. XXXI. 46. De quaestione annorum Matusalae. XXXII. 47. De id quod scriptum est angelos dei cum filiabus

hominum concubuisse. XXXIII. 48. De arca Noe, utrum animalia omnia cum escis

eorum ferre potuerit.

20

30

1 Es. 14, 12

3 Ezech. 28, 12 sq.

22 a quod non incipit V 23 loquutio V 24 paradisso V 24 ex- litteram om. V 27 prima V 29 De id cf. Rönsch It. et Vulg.? p. 410 scribtum V; sic ubique

« PredošláPokračovať »