Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

The

SPECTATOR

No, 395, Tuesday, June 3, 1712

to

No, 473, Tuesday, Sept. 2, 1712

VOLUME
VI

The Text Edited and Annotated by

G. GREGORY SMITH

With an Introductory Essay by

AUSTIN DOBSON

LONDON

J. M. DENT & CO., 67 S. JAMES'S ST., S.W,
MDCCCXCVIII

« PredošláPokračovať »