Obrázky na stránke
PDF
ePub

KING'S COLLEGE MAGAZINE.

VOL. II.

LONDON:

R. CLAY, PRINTER, BREAD STREET HILL.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

FELLOWES, LUDGATE STREET; HATCHARD AND SON, PICCADILLY;
WILLIAM WHYTE AND CO. EDINBURGH; AND
W. CURRY, JUN. AND CO. DUBLIN.

M.D.CCC.XLII.

246

« PredošláPokračovať »